1.5

Konspekty szkółek niedzielnych, które proponuje Centrum Misji i Ewangelizacji mogą inspirować do prowadzenia zajęć z dziećmi lub stać się podstawowym materiałem dla nauczającego. Wyszczególniają cele zajęć, proponują ich przebieg i zakończenie. Zazwyczaj są uzupełnione o załączniki w postaci rysunków, tekstów, które wystarczy wydrukować, aby z nich korzystać lub rozdać dzieciom jako karty pracy.

Konspekty dają możliwość poprowadzenia zajęć zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Wszystkie nasze scenariusze są tutaj publikowane, dzięki temu są dostępne dla nauczycieli, katechetów, osób prowadzących szkółki w parafiach i innych zainteresowanych.

Dodatkowe informacje

Szkółki 2020

ROK KOŚCIELNY 2019/2020

Niedziela Wieczności
– Obj 21,1-7
konspekt cz. 1, cz. 2, cz. 3
załącznik 1 22.11.2020
załącznik 2 22.11.2020
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego
– Łk 16,1-8
konspekt 15.11.202
załącznik 1 15.11.2020
załącznik 2 15.11.2020
3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego
– Łk 11,14-23
konspekt 8.11.202
załącznik 1 8.11.2020
załącznik 2 8.11.2020
21. niedziela po Trójcy
Świętej

– Jeremiasz 29,1,4-7,10-14
konspekt 1.11.202
załącznik 1.11.2020
20. niedziela po Trójcy
Świętej
– Ewangelia Marka 2,23-28
konspekt 25.10.2020
19. niedziela po Trójcy
Świętej

– Jakub 5,13-16
konspekt 18.10.2020
załącznik 18.10.2020
18. niedziela po Trójcy
Świętej

– 2 Mojżeszowa 20,1-17
konspekt 11.10.2020
17. niedziela po Trójcy
Świętej

– Mt 15,21-28
konspekt 4.10.2020
16. niedziela po Trójcy
Świętej
– 2 Tm 1,7-10
– Dz 18,1-11,18-28
konspekt 27.9.20
15. niedziela po Trójcy Świętej
– 1 Mż 2,4-9,15
konspekt 20.9.2020
14. niedziela po Trójcy Świętej
– Ł 19, 1-10
konspekt 13.9.2020
załącznik 1 13.9.2020
załącznik 2 13.9.2020
13. niedziela po Trójcy Świętej
– Ga 6,9 a
konspekt 6.9.2020
3. niedziela po Trójcy Świętej
– Łk 15,1-3.11b-32
konspekt 29.6.2020
2. niedziela po Trójcy Świętej
– Ef 2,17-22
Łk 6, 46-49
konspekt 21.6.2020
1. niedziela po Trójcy Świętej
– 5 Mż 6,4–9
konspekt 14.6.2020
Święto Trójcy Świętej
– 4 Księga Mojżeszowa 6,24
konspekt 7.6.2020
Święto Zesłania Ducha Świętego
– Dz 2,1-18
konspekt 31.5.2020
6. niedziela po Wielkanocy
– Jeremiasz 31,31-34
konspekt 23.5.2020
załącznik 1 23.5.20
załącznik 2 23.5.20
załącznik 3 23.5.20
załącznik 4 23.5.20
5. niedziela po Wielkanocy
– Mt 6,(5-6)7-13(14-15)
konspekt 17.5.2020
4. niedziela po Wielkanocy
– Mt 11,25-26
konspekt 10.5.2020
3. niedziela po Wielkanocy
– J 15,5a
konspekt 3.5.20
2. niedziela po Wielkanocy
– 1 P 2,21b-25
konspekt 26.4.20
1. niedziela po Wielkanocy
– Iz 40,26-31
konspekt 19.4.20
Wielkanoc 
– Mt 28,1-10
konspekt 12.4.20
załącznik 1 zal1_12.4.20
Niedziela Palmowa konspekt 5.4.20
5. niedziela postu
– Rz 6,23
konspekt 29.3.20
 4. niedziela postu
– Łk 23, 32-43
konspekt 22.3.20
3. niedziela postu
– Łk 9,57-62
konspekt 15.3.20
2. niedziela postu
– J 5,1-9
konspekt 7.3.20
1. niedziela postu
– 1 Mż,3 1-19
konspekt 1.3.2020
załącznik 1 zal1_1.3.20
załącznik 2 zal2_1.3.20
Niedziela Przedpostna
– Łukasz 18,35-43
konspekt 23.2.2020
2. niedziela przed postem
– Łk 8,4-8(9-15)
konspekt 16.2.20
3. niedziela przed postem
– Mt 20,1-16a
konspekt 9.2.20
3. niedziela po Epifanii
– Objawienie Jana 1,9-18
konspekt 26.1.20
załącznik 1 zal1_26.1.20
załącznik 2 zal2_26.1.20
załącznik 3 zal3_26.1.20
załącznik 4 zal4_26.1.20
2. niedziela po Epifanii
– 1 List do Koryntian 2,1-10;
Ewangelia Jana 4,43-54
konspekt 19.1.20
załącznik 1 zal1_19.1.20
załącznik 2 zal2_19.1.20
1. niedziela po Epifanii
– Mt 3,13-17
konspekt 12.1.20
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim
– Rz 16,25-27;
2 Mojżeszowa 15,1-3;
1 Samuela 2,1-3
konspekt 5.1.20
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim
– 1 J 1,1; Łk 2,8-21
konspekt 29.12.19
4. niedziela adwentu
– 2 Kor 1,18-22; Łk 1, 22-2,21; Mt 2,1- 15
konspekt 22.12.19
załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2
załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4
załącznik 5 zal5
3. niedziela adwentu
– 1 Kor 4,1-2. 4b-5
konspekt 15.12.19
2. niedziela adwentu
– Łk 3,1-14
konspekt 8.12.19
załącznik 1 zal8.12.19_1
załącznik 2 zal8.12.19_2
załącznik 3 zal8.12.19_3
1. niedziela adwentu
– List do Rzymian 13,8-12
konspekt 1.12.2019

 

Szkółki 2019

Niedziela Wieczności
– Mt 25,1-13
konspekt 24.11.19
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego
– Mt 25,31-46
konspekt kon17.11.19
3. niedziela przed końcem roku
– Hi 14,1-6
konspekt  kon
załącznik  1 zal
załącznik  2 zal
20. po Trójcy Świętej
– 1 Mż 8,18-22
konspekt
prezentacja
19. po Trójcy Świętej
– J 5,1-16
konspekt
18. po Trójcy Świętej
– 2 Mż 20,1-17
konspekt
prezentacja
17. po Trójcy Świętej
– J 9,1-41
konspekt
prezentacja
1.po Trójcy Świętej/ J 5,39-47/ III
konspekt 1 nd po TS  załącznik zal1
załącznik zal2  załącznik zal3
Święto Trójcy Świętej/ 2 Kor 13-11-13/ VI
konspekt Sw Trojcy Sw
Święto Zesłania Ducha Świętego/ J 14,15-19, 23 b-27/ Ikonspekt kon_Ducha Sw
6. niedziela po Wielkanocy/ Ef 3,14-21/ II
konspekt kon_6 na po WlkN
5. niedziela po Wielkanocy/J 16,23 b-28/I 
konspekt kon_5 na po WlkN
4. niedziela po Wielkanocy/ Dz 16,23-34/IVkonspekt kon  załącznik zal
3. niedziela po Wielkanocy/1 Mż 1,1-4,26-31/Vkonspekt kon
2. niedziela po Wielkanocy/J 10,11-16/Ikonspekt kon
1. niedziela po Wielkanocy/1 P 1,3-9/IIkonspekt kon
Niedziela Palmowa/Iz 50,4-9/IVkonspekt 14.4.19 załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2 załącznik 3 zal3 
załącznik 4 zal4 załącznik 5 zal5
5. niedziela pasyjna/J 11,47-53/Vkonspekt 7.4.19
4. niedziela pasyjna/J 6,47-51/Vkonspekt 31.4.19  załącznik zal
3. niedziela pasyjna/Jr 20,7-11/rząd Vkonspekt 24.3.19
2. niedziela pasyjna/J 8,21-30/rząd V
konspekt 17.3.19
1. niedziela pasyjna /Hebrajczyków 4,14-16/ II
konspekt
Niedziela Przedpostna/Łukasz 10,38-42 /rząd III
konspekt 3.3.2019
2. niedziela przed postem/Dzieje Apostolskie 16,9-15/rząd VIkonspekt 24.2.2019
3. niedziela przed postem/Mateusz 9,1-13 /rząd Vkonspekt 17.2.2019
4. niedziela przed postem/Marek 4,35-41 /rząd V konspekt 10.2.2019  załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2  załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4
Ostatnia niedziela po Epifanii/J 12,34-36, 2 Mż 3,1-17/rząd Vkonspekt 3.1.2019
3.niedziela po Epifanii/J 4,5-14/rząd Vkonspekt 27.01.2019  załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2
2.niedziela po Epifanii/Rz 12,9-16/rząd Vkonspekt 20.01.2019 załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2 załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4 załącznik 5 zal5
załącznik 6 zal6 załącznik 7 zal7 
załącznik 8 zal8 załącznik 9 zal9 
załącznik 10 zal10 załącznik 11 zalo11
1.niedziela po Epifanii/J 1,29-34/rząd Vkonspekt 13.1.2019
Niedziela Epifanii/Iz 60,1-6, Mt 2,1-12/rząd Vkonspekt 6.1.2019
1.niedziela po Narodzeniu Pańskim/Łk 2,22-35/rząd Vkonspekt 30.12.2018
4.niedziela adwentu/J 1,19-23/rząd Vkonspekt 23.12.2018
3.niedziela adwentu/Iz 40,1-11/rząd Vkonspekt 16.12.2018  załącznik zal_16.12.18
2.niedziela adwentu/Iz 35,1-10/rząd Vkonspekt 9.12.2018
1.niedziela adwentu/Hbr 10,19-25/rząd Vkonspekt 2.12.2018

Szkółki 2018

ROK KOŚCIELNY 2017/2018

Niedziela Wieczności25_11_18_konspekt
 
2. niedziela przed Końcem Roku18_11_18_konspekt
 18_11_18_zal_1
 
3. niedziela przed Końcem Roku11_11_18_konspekt
 11_11_18_zal_1
 11_11_18_zal_2
 
23. niedziela po Trójcy Świętej4_11_18_konspekt
 4_11_18_zal
 
22. niedziela po Trójcy Świętej28 10 18 konspekt
 
21. niedziela po Trójcy Świętej21 10.18 konspekt
 21 10.18 zal 1
 
20. niedziela po Trójcy Świętejkonspekt
 
19. niedziela po Trójcy Świętej7 10 18 konspekt
                                            – załącznik 17 10 18 zal 1
 
18. niedziela po Trójcy Świętej30 9 18 konspekt
                                             – załącznik 130 9 18 zal 1
                                             – załącznik 230 9 18 zal 2
                                             – załącznik 330 9 18 zal 3
 
17. niedziela po Trójcy Świętej23 9 18 konspekt
                                              – załącznik 123 9 18 zal 1
                                              – załącznik 223 9 18 zal 2
                                              – załącznik 323 9 18 zal 3
                                              – załącznik 423 9 18 zal 4
 
16. niedziela po Trójcy Świętej16 9 18 konspekt
                                               – załącznik 116 9 18 zal 1
 
15. niedziela po Trójcy Świętej 9 9 18 konspekt
14. niedziela po Trójcy Świętej / początek roku szkolnego 2018/192 9 19 konspekt
4. niedziela po Trójcy Świętej24 6 18 konspekt
                                              – załącznik 124 6 18 zal 1
                                              – załącznik 224 6 18 zal 2
3. niedziela po Trójcy Świętej 17 6 18 konspekt
2. niedziela po Trójcy Świętej10 6 18 konspekt
                                            – załącznik 110 6 18 zal 1
                                            – załącznik 210 6 18 zal 2
                                            – załącznik 310 6 18 zal 3
                                            – załącznik 410 6 18 zal 4
1. niedziela po Trójcy Świętej3 6 18 konspekt
                                             – załącznik 13 6 18 zal 1
                                             – załącznik 23 6 18 zal 2
                                             – załącznik 33 6 18 zal 3
                                             – załącznik 43 6 18 zal 4
Święto Trójcy Świętej 27 5 18 konspekt
                                             – załącznik 127 5 18 zal 1
                                             – załącznik 227 5 18 zal 2
                                             – załącznik 327 5 18 zal 3
                                           – załącznik 427 5 18 zal 4
Święto Zesłania Ducha Świętego20 5 18 konspekt
                                           – załącznik 120 5 18 zal 1
                                           – załącznik 220 5 18 zal 2
                                           – załącznik 320 5 18 zal 3
6. niedziela po Wielkanocy13.5.18 konspekt
                                         – załącznik 113.5.18 zal 1
                                         – załącznik 213.5.18 zal 2
                                         – załącznik 313.5.18 zal 3
                                         – załącznik 413.5.18 zal 4
5. niedziela po Wielkanocy6.5.18 konspekt
                                         – załącznik 16.5.18 zal 1
                                         – załącznik 26.5.18 zal 2
4. niedziela po Wielkanocy29.4.18 konspekt
                                         – załącznik29.4.18 zal
3. niedziela po Wielkanocy22.4.18 konspekt
                                         – załącznik 122.4.18 zal 1
                                         – załącznik 222.4.18 zal 2
                                         – załącznik 322.4.18 zal 3
2. niedziela po Wielkanocy18.4.15 konspekt
                                          – załącznik 118.4.15 zal 1
                                          – załącznik 218.4.15 zal 2
                                      – załącznik 318.4.15 zal 3
                                      – załącznik 418.4.15 zal 4
1. niedziela po Wielkanocy18.4.8 konspekt
                                         – załącznik 118.4.8 zal 1
                                         – załącznik 218.4.8 zal 2
Niedziela Palmowa18.03.25 konspekt
                                        – załącznik 118.03.25 zal 1
                                        – załącznik 218.03.25 zal 2
                                        – załącznik 318.03.25 zal 3
                                      – załącznik 418.03.25 zal 4
                                        – załącznik 518.03.25 zal 5
5. Niedziela Pasyjna 18.03.18 konspekt
                                     – załącznik 118.03.18 zal 1
                                     – załącznik 218.03.18 zal 2
                                     – załącznik 318.03.18 zal 3
4. Niedziela Pasyjna  11.03.18 konspekt
                                       – załącznik 1 11.03.18 zal 1
                                       – załącznik 2 11.03.18 zal 2
                                       – załącznik 3 11.03.18 zal 3
                                       – załącznik 4 11.03.18 zal 4
                                       – załącznik 5 11.03.18 zal 5
3. Niedziela Pasyjna4.03.18 konspekt
                                        – załącznik 1                       4.03.18 zal 1
                                        – załącznik 24.03.18 zal 2
2. Niedziela Pasyjna18 02 25 konspekt
                                        – załącznik 118 02 25 zal 1
                                        – załącznik 218 02 25 zal 2
                                        – załącznik 318 02 25 zal 3
1. Niedziela Pasyjna18 2 18 konspekt
                                       – załącznik 118 2 18 zal 1
                                     – załącznik 218 2 18 zal 2
Niedziela przedpostna11 2 18 konspekt
                                       – załącznik 111 2 18 zal 1
                                       – załącznik 211 2 18 zal 2
2. niedziela przed postem4 2 18 konspekt
                                       – załącznik 14 2 18 zal 1
                                       – załącznik 24 2 18 zal 2
3. niedziela przed postem 28 01 18 konspekt
                                      – załącznik 128 01 18 zal 1
                                      – załącznik 228 01 18 zal 2
                                      – załącznik 328 01 18 zal 3
                                      – załącznik 428 01 18 zal 4
                                      – załącznik 528 01 18 zal 5
Ostatnia niedziela po Epifanii 21 01 18 scenariusz
                                       –  załącznik 121 01 18 zal 1
                                       –  załącznik 221 01 18 zal 2
                                       –  załącznik 321 01 18 zal 3
                                       –  załącznik 421 01 18 zal 4
2. niedziela po Epifanii14 01 18 konspekt
                                     – załącznik 114 01 18 zal 1
                                     – załącznik 214 01 18 zal 2
 1. niedziela po Epifanii 7 01 18 konspekt
                                     – załącznik 1 7 01 18 zal1
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim31 12 17 konspekt
                                   – załącznik 131 12 17 zal1
                                   – załącznik 231 12 17 zal2
                                   – załącznik 331 12 17 zal3
4. niedziela adwentu (24 grudnia)24 12 17 konspekt
                                   – załącznik 124 12 17 zal 1
                                 – załącznik 224 12 17 zal 2
                                   – załącznik 324 12 17 zal 3
                                   – załącznik 424 12 17 zal 4
                                   – załącznik 524 12 17 zal 5
3. niedziela adwentu (17 grudnia)17 12 17 konspekt
                                    – załącznik 117 12 17 zal 1
                                    – załącznik 217 12 17 zal 2
                                    – załącznik 317 12 17 zal 3
                                    – załącznik 417 12 17 zal 4
2. niedziela adwentu (10 grudnia)10 12 17 konspekt
                                  – załącznik 110 12 17 zal 1
                                  – załącznik 210 12 2017 zal 2
1. niedziela adwentu (3 grudnia)3 12 2017 konspekt
                                   – załącznik 13 12 2017 zal 1
                                   – załącznik 23 12 2017 zal 2
                                   – załącznik 33 12 2017 zal 3
                                   – załącznik 43 12 2017 zal 4
                                   – załącznik 53 12 2017 zal 5

 

Szkółki 2017

Niedziela Wieczności26 11 17 konspekt
                                   – załącznik 126 11 17 zal 1
                                   – załącznik 226 11 17 zal 2
                                   – załącznik 326 11 17 zal 3
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego19 11 17 konspekt
                                 – załącznik 119 11 17 zal 1
                                 – załącznik 219 11 17 zal 2
3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego12 11 17 konspekt
                                 – załącznik 112 11 17 zal 1
                                 – załącznik 212 11 17 zal 2
21. niedziela po Trójcy Świętej5 11 17 konspekt
                                – załącznik 15 11 17 zal 1
                                – załącznik 25 11 17 zal 2
                                – załącznik 35 11 17 zal 3
                                – załącznik 45 11 17 zal 4
                                – załącznik 55 11 17 zal 5
                                – załącznik 65 11 17 zal 6
                                – załącznik 75 11 17 zal 7
                                – załącznik 85 11 17 zal 8
                                – załącznik 95 11 17 zal 9
20. niedziela po Trójcy Świętej29 10 17 konspekt
                                – załącznik 129 10 17 zal 1
                                – załącznik 229 10 17 zal 2
19. niedziela po Trójcy Świętej22 10 17 konspekt
                               – załącznik 122 10 17 zal 1
18. niedziela po Trójcy Świętej15 10 17 konspekt
                               – załącznik 115 10 17 zal 1
                               – załącznik 215 10 17 zal 2
17. niedziela po Trójcy Świętej8 10 17 konspekt
                               – załącznik 18 10 17 zal 1
16. niedziela po Trójcy Świętej1 10 17 konspekt
                               – załącznik 11 10 17 zal 1
                               – załącznik 21 10 17 zal 2
                               – załącznik 31 10 17 zal 3
15. niedziela po Trójcy Świętej24 9 17 konspekt
                              – załącznik 124 9 17 zal 1
                              – załącznik 224 9 17 zal 2
                              – załącznik 324 9 17 zal 3
                              – załącznik 424 9 17 zal 4
14. niedziela po Trójcy Świętej17 9 17 konspekt
                              – załącznik 117 9 17 zal 1
                              – załącznik 217 9 17 zal 2
13. niedziela po Trójcy Świętej10 09 17 konspekt
                              – załącznik 110 09 17 zal 1
12. niedziela po Trójcy Świętej3 09 17 konspekt
2. niedziela po Trójcy Świętej25 6 17 konspekt
1. niedziela po Trójcy Świętej18 6 17 konspekt
                            – załącznik 118 6 17 zal 1
                            – załącznik 218 6 17 zal 2
                            – załącznik 318 6 17 zal 3
Święto Trójcy Świętej11 6 17 konspekt
                            – załącznik 111 6 17 zal 1
                            – załącznik 211 6 17 zal 2
                            – załącznik 311 6 17 zal 3
                            – załącznik 411 6 17 zal 4
                            – załącznik 511 6 17 zal 5
Święto Zesłania Ducha Świętego4 6 17 konspekt
                           – załącznik 14 6 17 zal 1
                           – załącznik 24 6 17 zal 2
                           – załącznik 34 6 17 zal 3
                           – załącznik 44 6 17 zal 4
6. niedziela po Wielkanocy28 5 17 konspekt
                          – załącznik 128 5 17 zal 1
                          – załącznik 228 5 17 zal 2
                          – załącznik 328 5 17 zal 3
5. niedziela po Wielkanocy21 5 17 konspekt
                         – załącznik 121 5 17 zal 1
                         – załącznik 221 5 17 zal 2
4. niedziela po Wielkanocy14 5 17 konspekt
                        – załącznik 114 5 17 zal 1
                        – załącznik 214 5 17 zal 2
                        – załącznik 314 5 17 zal 3
3. niedziela po Wielkanocy7 5 17 konspekt
                       – załącznik 17 5 17 zal 1
                       – załącznik 27 5 17 zal 2
                       – załącznik 37 5 17 zal 3
                       – załącznik 47 5 17 zal 4
2. niedziela po Wielkanocy30 4 17 konspekt
                     – załącznik 130 4 17 zal 1
                     – załącznik 230 4 17 zal 2
                     – załącznik 330 4 17 zal 3
                     – załącznik 430 4 17 zal 4
 1. niedziela po Wielkanocy 1.nd po wlknocy konspekt
                    – załącznik 1 1 zal 23 4 17
                    – załącznik 2 2 zal 23 4 17
                    – załącznik 3 3 zal 23 4 17
                    – załącznik 4 4 zal 23 4 17
                    – załącznik 5 5 zal 23 4 17
Niedziela Wielkanocnand wielkanoc konspekt
                      – załącznik 11 zal 16 4 17
Niedziela Palmowand palmowa konspekt
                      – załącznik 11 zal 9 4 17
                      – załącznik 22 zal 9 4 17
5. niedziela pasyjna – 2 kwietnia5 nd pasyjna konspekt
                     – załącznik 11 zal 2 4 17
                     – załącznik 22 zal 2 4 17
4. niedziela pasyjna – 26 marca4 nd pasyjna konspekt
                    – załącznik1 zal 26 3 17
3. niedziela pasyjna – 19 marca3 nd pasja konspekt
                   – załącznik 11 zal 19 3 17
                   – załącznik 22 zal 19 3 17
                   – załącznik 33 zal 19 3 17
                   – załącznik 44 zal 19 3 17
                   – załącznik 55 zal 19 3 17
2. niedziela pasyjna – 12 marca2 nd post konspekt
                  – załącznik 11 zal 12 3 2017
                  – załącznik 22 zal 12 3 2017
                  – załącznik 33 zal 12 3 17
                  – załącznik 44 zal 12 3 17
1. niedziela pasyjna – 5 marca1 nd pasyjna konspekt
                 – załącznik 11 zal 5_3_17
                 – załącznik 22 zal 5_3_17
Niedziela Przedpostna – 26 lutegond przedpost konspekt
                – załącznik 11 zal 26_2_17
                – załącznik 22 zal 26_2_17
                – załącznik 33 zal 26_2_17
                – załącznik 44 zal 26_2_17
2. niedziela przed postem – 19 lutego2 nd przed postem konspekt
               – załącznik 11 zalacznik 19_2_17
               – załącznik 22 zalacznik 19_2_17
3. niedziela przed postem – 12 lutego3 nd przed postem konspekt
              – załącznik 11 zalacznik 12_2_17
              – załącznik 22 zalacznik 12_2_17
Ostatnia niedziela po Epifanii – 5 lutegoOstatnia nd po Epifanii
             – załącznik 11 zalacznik 5_2_17
             – załącznik 22 zalacznik 5_2_17
4. niedziela po Epifanii – 29 stycznia4 nd po Epifanii konspekt
             – załącznik 11 zalacznik 29_1_17
             – załącznik 22 zalacznik 29_1_17
3. niedziela po Epifanii – 22 stycznia3 nd po Epifanii konspekt
            – załącznik 11 zalacznik 22_1_17
            – załącznik 22 zalacznik 22_1_17
            – załącznik 33 zalacznik 22_1_17
2. niedziela po Epifanii – 15 stycznia2 nd po Epifanii konspekt
            – załącznik 11 zalacznik 15_1_17
            – załącznik 22 zalacznik 15_1_17
1. niedziela po Epifanii – 8 stycznia1. nd po Epifanii konspekt
           – załącznik 11 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 22 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 33 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 44 zalacznik 8_1_17
Święto Narodzenia Pańskiego – 5 styczniaSwieto Narodzenia konspekt
          – załącznik 11 zalacznik 5_1_17
          – załącznik 22 zalacznik 5_1_17
          – załącznik 33 zalacznik 5_1_17
 Nowy Rok – 1 stycznia Nowy Rok konspekt
          – załącznik 11 zalacznik 1_1_17
          – załącznik 22 zalacznik 1_1_17
          – załącznik 33 zalacznik 1_1_17
 4. niedziela adwentu – 18 grudnia4. niedziela adwentowa-konspekt
         – załącznik 1zalacznik 1-4 nd adwent
         – załącznik 2zalacznik 2-4 nd adwent
3. niedziela adwentu – 11 grudnia3 nd adwent_konspekt
        – załącznik 1zal 1-3 nd adwent
        – załącznik 2zal 2-3 nd adwent
        – załącznik 3zal 3-3 nd adwent
2. niedziela adwentu – 4 grudnia2.niedziela adwentu_konspekt
        – załącznik 11 zalacznik_2. nd adwent
        – załącznik 22 zalacznik_2. nd adwent
1. niedziela adwentu – 27 listopada 1.niedziela adwent_konspekt
– załącznik 1 zal 1_1.nd ad.
– załącznik 2 zal 2_1.nd ad.
– załącznik 3 zal 3_1.nd ad.

Szkółki 2016

1. niedziela adwentu Konspekt_szkolki_1_ndz adwentu
2. niedziela adwentu Konspekt_szkolki_2_ndz_Adwentu
3. niedziela adwentu Szkolka 3_ndz_w_adwencie
4. niedziela adwentu Szkolka 4 ndz adwentu2015
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 1 nd po Narodzeniu
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 2 ndz po Narodz Panskim
1. niedziela po Epifanii 1 ndz po Epifanii
Ostatnia niedziela po Epifanii Ostatnia niedz. po Epifanii
3. niedziela przed postem 3_ndz_przed_postem
2. niedziela przed postem 2_ndz_przed_postem
Niedziela przedpostna ndz_przedpostna
1. niedziela pasyjna 1_ndz_pasyjna
2. niedziela pasyjna 2_ndz_pasyjna
3. niedziela pasyjna 3_ndz pasyjna
4. niedziela pasyjna 4_ndz_pasyjna
5. niedziela pasyjna 5_ndz_pasyjna
Niedziela Palmowa Ndz_palmowa2016
1. niedziela po Wielkanocy 1 ndz_po_Wielkanocy
2. niedziela po Wielkanocy 2ndz_po_Wielkanocy
3. niedziela po Wielkanocy 3nd_po Wielkanocy
4. niedziela po Wielkanocy 4_ndz_po_Wielkanocy
5. niedziela po Wielkanocy 5_ndz_po_Wielkanocy_v.2
6. niedziela po Wielkanocy 6_ndz_po_Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha Świętego Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego
Święto Trójcy Świętej Swieto_Trojcy_Swietej
1. niedziela po Trójcy Świętej doc 1_nd_po_Trojcy_Swietej
2. niedziela po Trójcy Świętej 2_ndz_po_Trojcy_Swietej
3. niedziela po Trójcy Świętej 3_niedziela_po_Trojcy_Swietej
4. niedziela po Trójcy Świętej 4_ndz_po_Trojcy_Swietej
5. niedziela po Trójcy Świętej 5_niedziela_po_Trojcy_Swietej
15. niedziela po Trójcy Świętej 15_ndz_po_Trojcy_Swietej
16. niedziela po Trójcy Świętej 16 ndz_po_Trojcy_Swietej
17. niedziela po Trójcy Świętej 17 niedziela_Konspekt
17 niedziela_szablon pracy
jpg
18. niedziela po Trójcy Świętej 18_nd_po_Trojcy_Swietej
 pomoce grupa młodsza papierowe cegly_ grupa mlodsza
 pomoce grupa starsza pomoce dla starszej grupy
– rys. “Wspaniały dom” rysunek Wspanialy dom
19. niedziela po Trójcy Świętej 19_nd_poTrojcy_Swietej
– załącznik 1 zalacznik_1
20. niedziela po Trójcy Świętej 20. nd po TS
– załącznik 1 zalacznik 1
– załącznik 2 zalacznik 2
– załącznik 3 jpg
21. niedziela po Trójcy Świętej konspekt
– załącznik 1 Zalacznik 1 (1)
– załącznik 2Zalacznik 2 (1)
– załącznik 3 jpg
– załącznik 4 Zalacznik 4
– załącznik 5 Zalacznik 5
– załącznik 6 jpg
– załącznik 7 Zalacznik 7_droga
22. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt_22 nd po TS
– załącznik 1 zal 1
– załącznik 2 zal 2
– załącznik 3 zal 3
– załącznik 4 zal 4
23. niedziela po Trójcy Świętej 23.ndz_Konspekt
– załącznik 1 Zal 1 (1)
– załącznik 2 Zal 2 (1)
– załącznik 3 jpg
– załącznik 4 Zal 4 (1)
– załącznik 5 jpg
– załącznik 6 Zal 6
3. niedziela przed końcem roku kościelnego 3.niedziela przed koncem_konspekt
– załącznik 1 zalacznik 1_6.11
– załącznik 2 zalacznik 2_6.11
– załącznik 3 zalacznik 3_6.11
– załącznik 4 jpg
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego przedos. nd roku koscielnego
– załącznik 1 zalacznik 1 13.11
– załącznik 2 zalacznik 2 13.11
– załącznik 3 zalacznik 3 13.11
– załącznik 4 jpg
Niedziela Wieczności Konspekt_Nd. Wiecz.
– załącznik 1 Zal.1_Niedz.Wiecz.
– załącznik 2 Zal.2_Niedz.Wiecz.

Szkółki 2015

 

1. niedziela adwentu1 niedziela adwentu 30.11.2014
2. niedziela adwentu2 nd adwent 7.12.2014
3. niedziela adwentu3 nd adwent 14.12.2014
4. niedziela adwentu4 nd adwent 21.12.2014
Ilustracje do “Historii o Gacku” do czterech niedziel adwentuIlustracje-do-historii-o-Gacku_autorstwa-diak.Beaty-Janoty-cme.org.pl
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim1. niedziela po Narodzeniu Panskim14
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim2. niedziela po Narodzeniu Panskim_www2015
1. niedziela po Epifanii1. niedziela po Epifanii2015
2. niedziela po Epifanii2 niedziela po Epifanii_2015
Ostatnia niedziela po EpifaniiOstatnia niedziela po Epifanii_2015
3. niedziela przed postem3 niedziela przed postem2015
2. niedziela przed postem2 niedziela przed postem2015
Niedziela przedpostna EstomihiNiedziela przedpostna_2015
1. niedziela pasyjna Invocavit1. ndz pasyjna INVOCAVIT2015
Arkusze do zajęć na 1. niedzielę pasyjną (1–8):arkusz 1
arkusz 2
arkusz 3
arkusz 4
arkusz 5
arkusz 6
arkusz 7
arkusz 8
2. niedziela pasyjna Reminiscere2. niedziela pasyjna2015
Arkusz do zajęć na 2. niedzielę pasyjnąarkusz1_wersety_tydzien2
3. niedziela pasyjna Oculi3. niedziela pasyjna-Oculi_2015
4. niedziela pasyjna Leatare4. niedziela pasyjna2015
arkusze do zajęć na 4. niedzielę pasyjną.arkusz 1-4
arkusz 2-4
5. niedziela pasyjna Judica5.niedziela pasyjna2015
arkusze do zajęć na 5. niedzielę pasyjną.arkusz 1 (1)
arkusz 2 (1)
6. niedziela pasyjna Niedziela Palmowa6.ndz pasyjna_J 12,12-19_2015
arkusze do zajęć na Niedzielę Palmową.Arkusz 1_scenariusz dla dzieci
Arkusz 2_ndz palmowa2015
1. niedziela po Wielkanocy1. po Wielkanocy2015
2. niedziela po Wielkanocy2. po Wielkanocy2015
3. niedziela po Wielkanocywww-3. po Wielkanocy2015
4. niedziela po Wielkanocy4. po Wielkanocy-Cantate2015
5. niedziela po Wielkanocy5. po Wielkanocy2015
6. niedziela po Wielkanocy6. po Wielkanocy2015
1. Święto Zesłania Ducha Świętego1. Swieto Zeslania Ducha Swietego2015
Święto Trójcy ŚwiętejSwieto_Trojcy_Swietej2015
1. niedziela po Trójcy Świętej1. po Trojcy Swietej_2015_m
2. niedziela po Trójcy Świętej2_po_Trojcy_Swietej_2015_mat
3. niedziela po Trójcy Świętej3.poTrojcy_materialy2015
4. niedziela po Trójcy Świętej4. po Trojcy_materialy2015
14. niedziela po Trójcy Świętej14.poTS
15. niedziela po Trójcy Świętejszkolka niedzielna 15. niedziela po Trojcyj
16. niedziela po Trójcy Świętej16_po_Trojcy_Swietej_www-konspekty
17. niedziela po Trójcy ŚwiętejKonspekt szkolki 17 niedziela po Trojcy Swietej
18. niedziela po Trójcy ŚwiętejKonspekt_18. ndz po Trojcy Swietej
19. niedziela po Trójcy Świętejkonspekt_szkolka niedzielna_19. ndz po Trojcy Swietej
20. niedziela po Trójcy ŚwiętejKonspekt 20 ndz po Trojcy Swietej
21. niedziela po Trójcy ŚwiętejKonspekt_ szkolki_niedzielnej_21_ndz_Trojcy_Swietej
22. niedziela po Trójcy ŚwiętejKonspekt szkolki niedzielnej 22
3. niedziela przed końcem Roku KościelnegoKonspekt_szkolka_niedzielna_3_ndz_przed_koncem_roku_koscielnego
Materiał dodatkowy do powyższej niedzieli: Prezentacja dotycząca wyrobu chlebaprezentacja PowerPoint
www-FAZY WYROBU CHLEBA
Przedostatnia niedziela przed końcem Roku KościelnegoKonspekt szkolki niedzielnej przedostatnia ndz roku koscielnego
Niedziela WiecznościKonspekt szkolki niedzielnej_Niedziela Wiecznosci

Szkółki 2014

1. niedziela adwentu 1 niedziela adwentu
2. niedziela adwentu 2 niedziela adwentu81213
3. niedziela adwentu 3 niedziela adwentu_13
4. niedziela adwentu 4 niedziela adwentu_13
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 1. ndz po NP
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 2. ndz po NP
1. niedziela po Epifanii 1. niedziela po Epifanii_14
2. niedziela po Epifanii 2. niedziela po Epifanii_14
3. niedziela po Epifanii 3. niedziela po Epifanii
4. niedziela po Epifanii 4. niedziela po Epifanii
Ostatnia Niedziela po Epifanii Ostatnia Niedziela po Epifanii
3. niedziela przed postem 3. Niedziela przed postem
2. niedziela przed postem 2. niedziela przed postem
Niedziela przepostna Niedziela przedpostna
1. niedziela postu 1. Niedziela postu
2. niedziela postu Reminiscere 2 Niedziela postu Reminiscere
3. niedziela postu 3 Niedziela postu
4. Niedziela postu 4 Niedziela postu
5. niedziela postu 5 Niedziela postu Judica
Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa
1. niedziela po Wielkanocy 1. Niedziela po Wielkanocy
2. niedziela po Wielkanocy 2. Niedziela po Wielkanocy
3. niedziela po Wielkanocy 3. Niedziela po Wielkanocy
4. niedziela po Wielkanocy 4. Niedziela po Wielkanocy
5. niedziela po Wielkanocy 5 niedziela po Wielkanocy _2_
6. niedziela po Wielkanocy 6. Niedziela po Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha Świętego Swieto Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy Świętej Swieto Trojcy Swietej2014
1. niedziela po Trójcy Świętej 1. niedziela po Trojcy Swietej
13. niedziela po Trójcy Świętej Niedziela Diakonii 13_niedziela_po_Trojcy_Swietej
14. niedziela po Trójcy Świętej 14 niedziela po Trojcy
15. niedziela po Trójcy Świętej 15 niedziela po Trojcy
16. niedziela po Trójcy Świętej 16. niedziela po Trojcy
17. niedziela po Trójcy Świętej 17 niedziela po Trojcy
18. niedziela po Trójcy Świętej 18 niedziela po Trojcy
19. niedziela po Trójcy Świętej 19 Niedziela po Trojcy
20. niedziela po Trójcy Świętej 20. Niedziela po Trojcy_www
3. niedziela przed końcem roku kościelnego 3 Niedziela przed Koncem Roku
Przedostatnia niedziela roku kościelnego Przedostatnia niedziela roku koscielnego2014
Niedziela Wieczności Niedziela Wiecznosci_www

Szkółki 2013

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim 1 niedziela po Narodzeniu Panskim
Niedziela Epifanii niedziela epifanii
1. Niedziela po Epifanii 1 niedziela po epifanii
Ostatnia niedziela po Epifanii Otatnia niedziela po epifanii
3. Niedziela przed Postem 3 niedziela przed postem
2. Niedziela przed Postem Sexagesimaepdf 2 niedziela przed postem
Materiał pomocniczy do 2. Niedzieli przed Postem syn-marnotrawny
Niedziela Przedpostna Estomihi niedziela przedpostna Estomihi
Tekst piosenki Twe drogi są wyższe. piosenka
Zapis nutowy Twe drogi są wyższe. Zapis nutowy_Twe drogi sa wyzsze
Śpiewnik “Najpiękniejsze” Spiewnik
1. Niedziela Postu Invocavit niedziela postu invocavit
2. Niedziela Postu Reminiscere 2 niedziela postu Reminiscere
3. Niedziela Postu Oculi 3 niedziela postu Oculi
Materiał do wykorzystania w 3. niedzielę postu Oculi Material pomocniczy_3. ndz postu Oculi_opowiadanie
4. Niedziela Postu Laetare 4 niedziela postu Laetare
5. Niedziela Postu Judica 5 niedziela postu Judica
Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa
1. Niedziela po Wielkanocy 1 niedziela po Wielkanocy
2. Niedziela po Wielkanocy 2_niedziela_po_Wielkanocy
3. Niedziela po Wielkanocy 3_niedziela_po_Wielkanocy
4. Niedziela po Wielkanocy 4 niedziela po Wielkanocy Cantate
5. Niedziela po Wielkanocy 5 niedziela po Wielkanocy Rogate
6. Niedziela po Wielkanocy 6 niedziela po Wielkanocy Exaudi
Niedziela Zesłania Ducha Świętego Niedziela Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy Świętej Swieto Trojcy Swietej_2013
1. Niedziela po Trójcy Świętej 1 niedziela po Trojcy Swietej
2. Niedziela po Trójcy Świętej 2 niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela po Trójcy Świętej 3 niedziela po Trojcy Swietej
4. Niedziela po Trójcy Świętej 4 niedziela po Trojcy Swietej
15. Niedziela po Trójcy Świętej 15 niedziela po Trojcy Swietej
16. Niedziela po Trójcy Świętej 16 niedziela po Trojcy Swietej
17. Niedziela po Trójcy Świętej 17 niedziela po Trojcy Swietej
18. Niedziela po Trójcy Świętej 18 niedziela po Trojcy Swietej
19. Niedziela po Trójcy Świętej 19 niedziela po Trojcy Swietej
20. Niedziela po Trójcy Świętej 20 niedziela po Trojcy Swietej
21. Niedziela po Trójcy Świętej 21 niedziela po Trojcy Swietej
22. Niedziela po Trójcy Świętej szkolka_na 27.10
23. Niedziela po Trójcy Świętej 23 niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela przed końcem roku 3 Niedziela przed Koncem Roku
Przedostatnia niedziela roku kościelnego przedostania niedziela roku koscielnego
Niedziela Wieczności Niedziela wiecznosci

Szkółki 2012

1. Niedziela Postu InvocavitKonspekt_2
2. Niedziela Postu Reminiscere2. Niedziela Postu Reminiscere
3. Niedziela Postu Oculi3. Niedziela Postu Oculi
4. Niedziela Postu Laetare 4. Niedziela Postu Laetare
5. Niedziela Postu Judica5. Niedziela Postu Judica
Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa
Niedziela WielkanocnaNiedziela wielkanocna
1. Niedziela po Wielkanocy1 Niedziela po Wielkanocy
2. Niedziela po Wielkanocy2 niedziela po Wielkanocy
3. Niedziela po Wielkanocy3 niedziela po Wielkanocy
4. Niedziela po Wielkanocy4 Niedziela po Wielkanocy
5. Niedziela po Wielkanocy5 Niedziela po Wielkanocy
6. Niedziela po Wielkanocy6 Niedziela po Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha ŚwiętegoSwieto Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy ŚwiętejSwieto_Trojcy_Swietej
1. Niedziela po Trójcy Świętej1 Niedziela po TS
2. Niedziela po Trójcy Świętej2 niedziela po Trojcy Swietej
13. Niedziela po Trójcy Świętej13 Niedziela po Trojcy Swietej
14. Niedziela po Trójcy Świętej14 Niedziela po Trojcy Swietej
15. Niedziela po Trójcy Świętej15 Niedziela po Wielkanocy
16. Niedziela po Trójcy Świętej16 niedziela po Trojcy Swietej
17. Niedziela po Trójcy Świętej17 Niedziela po Wielkanocy
18. Niedziela po Trójcy Świętej18 Niedziela po Trojcy Swi_tej
19. Niedziela po Trójcy Świętej19 niedziela po Trojcy Swietej
20. Niedziela po Trójcy Świętej20. Niedziela po Trojcy Swietej
21. Niedziela po Trójcy Świętej21 Niedziela po Trojcy Swi_tej
22. Niedziela po Trójcy świetej pdf22 Niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego3 Niedziela przed KRK
Przedostatnia Niedziela Roku KościelnegoPrzed ostatnia Niedziela przed RK
Niedziela WiecznościNiedziela wiecznosci

Konspekty od 1. Niedzieli adwentu zostały przygotowane przez zespół: Ewa Raszka, Beata Janota, Dorota Fenger oraz Danuta Ostruszka – z wykorzystaniem materiałów z www.egzegeza.pl.

1. Niedziela adwentu1 niedziela adwentu
2. Niedziela adwentu2 niedziela adwentu
3. Niedziela adwentu3 niedziela adwentu
Materiał pomocniczy do 3. Niedzieli adwentuBez nazwy-1
4. Niedziela adwentu pdf4 niedziela adwentu
Materiały do lekcji adwentowych z wersetamiadwent-1 adwent-2 adwent-3 adwent-6
Opowiadanie dla dzieci. Wiewiórka RudziaOpowiadanie dla dzieci_Wiewiorka Rudzia
Ilustracje do historii o wiewiórcewiewiorka_calosc
Lista publikacji i www z materiałami do pracy z dziećmiLista publikacji i www z materialami do pracy z dziecmi

Śpiewnik

Śpiewnik “Najpiękniejsze o Jezusie”
Opracowanie muzyczne, skład komputerowy i przygotowanie do druku Mirosław Dyka Wydawnictwo Muzyczne, Blue Note
Wydano staraniem Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Ewangelizacyjnego
Druk: Ośrodek Wydawniczy Augustana
spiewnik

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021


Nasi partnerzy