Konspekty szkółek niedzielnych, które proponuje Centrum Misji i Ewangelizacji mogą inspirować do prowadzenia zajęć z dziećmi lub stać się podstawowym materiałem dla nauczającego. Wyszczególniają cele zajęć, proponują ich przebieg i zakończenie. Zazwyczaj są uzupełnione o załączniki w postaci rysunków, tekstów, które wystarczy wydrukować, aby z nich korzystać lub rozdać dzieciom jako karty pracy.

Konspekty dają możliwość poprowadzenia zajęć zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Wszystkie nasze scenariusze są tutaj publikowane, dzięki temu są dostępne dla nauczycieli, katechetów, osób prowadzących szkółki w parafiach i innych zainteresowanych.

Dodatkowe informacje

Szkółki 2020

ROK KOŚCIELNY 2019/2020

Niedziela Wieczności
– Obj 21,1-7
konspekt cz. 1, cz. 2, cz. 3
załącznik 1 22.11.2020
załącznik 2 22.11.2020
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego
– Łk 16,1-8
konspekt 15.11.202
załącznik 1 15.11.2020
załącznik 2 15.11.2020
3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego
– Łk 11,14-23
konspekt 8.11.202
załącznik 1 8.11.2020
załącznik 2 8.11.2020
21. niedziela po Trójcy
Świętej

– Jeremiasz 29,1,4-7,10-14
konspekt 1.11.202
załącznik 1.11.2020
20. niedziela po Trójcy
Świętej
– Ewangelia Marka 2,23-28
konspekt 25.10.2020
19. niedziela po Trójcy
Świętej

– Jakub 5,13-16
konspekt 18.10.2020
załącznik 18.10.2020
18. niedziela po Trójcy
Świętej

– 2 Mojżeszowa 20,1-17
konspekt 11.10.2020
17. niedziela po Trójcy
Świętej

– Mt 15,21-28
konspekt 4.10.2020
16. niedziela po Trójcy
Świętej
– 2 Tm 1,7-10
– Dz 18,1-11,18-28
konspekt 27.9.20
15. niedziela po Trójcy Świętej
– 1 Mż 2,4-9,15
konspekt 20.9.2020
14. niedziela po Trójcy Świętej
– Ł 19, 1-10
konspekt 13.9.2020
załącznik 1 13.9.2020
załącznik 2 13.9.2020
13. niedziela po Trójcy Świętej
– Ga 6,9 a
konspekt 6.9.2020
3. niedziela po Trójcy Świętej
– Łk 15,1-3.11b-32
konspekt 29.6.2020
2. niedziela po Trójcy Świętej
– Ef 2,17-22
Łk 6, 46-49
konspekt 21.6.2020
1. niedziela po Trójcy Świętej
– 5 Mż 6,4–9
konspekt 14.6.2020
Święto Trójcy Świętej
– 4 Księga Mojżeszowa 6,24
konspekt 7.6.2020
Święto Zesłania Ducha Świętego
– Dz 2,1-18
konspekt 31.5.2020
6. niedziela po Wielkanocy
– Jeremiasz 31,31-34
konspekt 23.5.2020
załącznik 1 23.5.20
załącznik 2 23.5.20
załącznik 3 23.5.20
załącznik 4 23.5.20
5. niedziela po Wielkanocy
– Mt 6,(5-6)7-13(14-15)
konspekt 17.5.2020
4. niedziela po Wielkanocy
– Mt 11,25-26
konspekt 10.5.2020
3. niedziela po Wielkanocy
– J 15,5a
konspekt 3.5.20
2. niedziela po Wielkanocy
– 1 P 2,21b-25
konspekt 26.4.20
1. niedziela po Wielkanocy
– Iz 40,26-31
konspekt 19.4.20
Wielkanoc 
– Mt 28,1-10
konspekt 12.4.20
załącznik 1 zal1_12.4.20
Niedziela Palmowa  konspekt 5.4.20
5. niedziela postu
– Rz 6,23
konspekt 29.3.20
 4. niedziela postu
– Łk 23, 32-43
konspekt 22.3.20
3. niedziela postu
– Łk 9,57-62
konspekt 15.3.20
2. niedziela postu
– J 5,1-9
konspekt 7.3.20
1. niedziela postu
– 1 Mż,3 1-19
konspekt 1.3.2020
załącznik 1 zal1_1.3.20
załącznik 2 zal2_1.3.20
Niedziela Przedpostna
– Łukasz 18,35-43
konspekt 23.2.2020
2. niedziela przed postem
– Łk 8,4-8(9-15)
konspekt 16.2.20
3. niedziela przed postem
– Mt 20,1-16a
konspekt 9.2.20
3. niedziela po Epifanii
– Objawienie Jana 1,9-18
konspekt 26.1.20
załącznik 1 zal1_26.1.20
załącznik 2 zal2_26.1.20
załącznik 3 zal3_26.1.20
załącznik 4 zal4_26.1.20
2. niedziela po Epifanii
– 1 List do Koryntian 2,1-10;
Ewangelia Jana 4,43-54
konspekt 19.1.20
załącznik 1 zal1_19.1.20
załącznik 2 zal2_19.1.20
1. niedziela po Epifanii
– Mt 3,13-17
konspekt 12.1.20
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim
– Rz 16,25-27;
2 Mojżeszowa 15,1-3;
1 Samuela 2,1-3
konspekt 5.1.20
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim
– 1 J 1,1; Łk 2,8-21
konspekt 29.12.19
4. niedziela adwentu
– 2 Kor 1,18-22; Łk 1, 22-2,21; Mt 2,1- 15
konspekt 22.12.19
załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2
załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4
załącznik 5 zal5
3. niedziela adwentu
– 1 Kor 4,1-2. 4b-5
konspekt 15.12.19
2. niedziela adwentu
– Łk 3,1-14
konspekt 8.12.19
załącznik 1 zal8.12.19_1
załącznik 2 zal8.12.19_2
załącznik 3 zal8.12.19_3
1. niedziela adwentu
– List do Rzymian 13,8-12
konspekt 1.12.2019

 

Szkółki 2019

Niedziela Wieczności
– Mt 25,1-13
konspekt 24.11.19
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego
– Mt 25,31-46
konspekt kon17.11.19
3. niedziela przed końcem roku
– Hi 14,1-6
konspekt  kon
załącznik  1 zal
załącznik  2 zal
20. po Trójcy Świętej
– 1 Mż 8,18-22
konspekt
prezentacja
19. po Trójcy Świętej
– J 5,1-16
konspekt
18. po Trójcy Świętej
– 2 Mż 20,1-17
konspekt
prezentacja
17. po Trójcy Świętej
– J 9,1-41
konspekt
prezentacja
1.po Trójcy Świętej/ J 5,39-47/ III
konspekt 1 nd po TS  załącznik zal1
załącznik zal2  załącznik zal3
Święto Trójcy Świętej/ 2 Kor 13-11-13/ VI
konspekt Sw Trojcy Sw
Święto Zesłania Ducha Świętego/ J 14,15-19, 23 b-27/ I konspekt kon_Ducha Sw
6. niedziela po Wielkanocy/ Ef 3,14-21/ II
konspekt kon_6 na po WlkN
5. niedziela po Wielkanocy/J 16,23 b-28/I 
konspekt kon_5 na po WlkN
4. niedziela po Wielkanocy/ Dz 16,23-34/IV konspekt kon  załącznik zal
3. niedziela po Wielkanocy/1 Mż 1,1-4,26-31/V konspekt kon
2. niedziela po Wielkanocy/J 10,11-16/I konspekt kon
1. niedziela po Wielkanocy/1 P 1,3-9/II konspekt kon
Niedziela Palmowa/Iz 50,4-9/IV konspekt 14.4.19 załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2 załącznik 3 zal3 
załącznik 4 zal4 załącznik 5 zal5
5. niedziela pasyjna/J 11,47-53/V konspekt 7.4.19
4. niedziela pasyjna/J 6,47-51/V konspekt 31.4.19  załącznik zal
3. niedziela pasyjna/Jr 20,7-11/rząd V konspekt 24.3.19
2. niedziela pasyjna/J 8,21-30/rząd V
konspekt 17.3.19
1. niedziela pasyjna /Hebrajczyków 4,14-16/ II
konspekt
Niedziela Przedpostna/Łukasz 10,38-42 /rząd III
konspekt 3.3.2019
2. niedziela przed postem/Dzieje Apostolskie 16,9-15/rząd VI konspekt 24.2.2019
3. niedziela przed postem/Mateusz 9,1-13 /rząd V konspekt 17.2.2019
4. niedziela przed postem/Marek 4,35-41 /rząd V  konspekt 10.2.2019  załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2  załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4
Ostatnia niedziela po Epifanii/J 12,34-36, 2 Mż 3,1-17/rząd V konspekt 3.1.2019
3.niedziela po Epifanii/J 4,5-14/rząd V konspekt 27.01.2019  załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2
2.niedziela po Epifanii/Rz 12,9-16/rząd V konspekt 20.01.2019 załącznik 1 zal1
załącznik 2 zal2 załącznik 3 zal3
załącznik 4 zal4 załącznik 5 zal5
załącznik 6 zal6 załącznik 7 zal7 
załącznik 8 zal8 załącznik 9 zal9 
załącznik 10 zal10 załącznik 11 zalo11
1.niedziela po Epifanii/J 1,29-34/rząd V konspekt 13.1.2019
Niedziela Epifanii/Iz 60,1-6, Mt 2,1-12/rząd V konspekt 6.1.2019
1.niedziela po Narodzeniu Pańskim/Łk 2,22-35/rząd V konspekt 30.12.2018
4.niedziela adwentu/J 1,19-23/rząd V konspekt 23.12.2018
3.niedziela adwentu/Iz 40,1-11/rząd V konspekt 16.12.2018  załącznik zal_16.12.18
2.niedziela adwentu/Iz 35,1-10/rząd V konspekt 9.12.2018
1.niedziela adwentu/Hbr 10,19-25/rząd V konspekt 2.12.2018

Szkółki 2018

ROK KOŚCIELNY 2017/2018

Niedziela Wieczności 25_11_18_konspekt
 
2. niedziela przed Końcem Roku 18_11_18_konspekt
  18_11_18_zal_1
 
3. niedziela przed Końcem Roku 11_11_18_konspekt
  11_11_18_zal_1
  11_11_18_zal_2
 
23. niedziela po Trójcy Świętej 4_11_18_konspekt
  4_11_18_zal
 
22. niedziela po Trójcy Świętej 28 10 18 konspekt
 
21. niedziela po Trójcy Świętej 21 10.18 konspekt
  21 10.18 zal 1
 
20. niedziela po Trójcy Świętej konspekt
 
19. niedziela po Trójcy Świętej 7 10 18 konspekt
                                            – załącznik 1 7 10 18 zal 1
 
18. niedziela po Trójcy Świętej 30 9 18 konspekt
                                             – załącznik 1 30 9 18 zal 1
                                             – załącznik 2 30 9 18 zal 2
                                             – załącznik 3 30 9 18 zal 3
 
17. niedziela po Trójcy Świętej 23 9 18 konspekt
                                              – załącznik 1 23 9 18 zal 1
                                              – załącznik 2 23 9 18 zal 2
                                              – załącznik 3 23 9 18 zal 3
                                              – załącznik 4 23 9 18 zal 4
 
16. niedziela po Trójcy Świętej 16 9 18 konspekt
                                               – załącznik 1 16 9 18 zal 1
 
15. niedziela po Trójcy Świętej  9 9 18 konspekt
14. niedziela po Trójcy Świętej / początek roku szkolnego 2018/19 2 9 19 konspekt
4. niedziela po Trójcy Świętej 24 6 18 konspekt
                                              – załącznik 1 24 6 18 zal 1
                                              – załącznik 2 24 6 18 zal 2
3. niedziela po Trójcy Świętej  17 6 18 konspekt
2. niedziela po Trójcy Świętej 10 6 18 konspekt
                                            – załącznik 1 10 6 18 zal 1
                                            – załącznik 2 10 6 18 zal 2
                                            – załącznik 3 10 6 18 zal 3
                                            – załącznik 4 10 6 18 zal 4
1. niedziela po Trójcy Świętej 3 6 18 konspekt
                                             – załącznik 1 3 6 18 zal 1
                                             – załącznik 2 3 6 18 zal 2
                                             – załącznik 3 3 6 18 zal 3
                                             – załącznik 4 3 6 18 zal 4
Święto Trójcy Świętej  27 5 18 konspekt
                                             – załącznik 1 27 5 18 zal 1
                                             – załącznik 2 27 5 18 zal 2
                                             – załącznik 3 27 5 18 zal 3
                                           – załącznik 4 27 5 18 zal 4
Święto Zesłania Ducha Świętego 20 5 18 konspekt
                                           – załącznik 1 20 5 18 zal 1
                                           – załącznik 2 20 5 18 zal 2
                                           – załącznik 3 20 5 18 zal 3
6. niedziela po Wielkanocy 13.5.18 konspekt
                                         – załącznik 1 13.5.18 zal 1
                                         – załącznik 2 13.5.18 zal 2
                                         – załącznik 3 13.5.18 zal 3
                                         – załącznik 4 13.5.18 zal 4
5. niedziela po Wielkanocy 6.5.18 konspekt
                                         – załącznik 1 6.5.18 zal 1
                                         – załącznik 2 6.5.18 zal 2
4. niedziela po Wielkanocy 29.4.18 konspekt
                                         – załącznik 29.4.18 zal
3. niedziela po Wielkanocy 22.4.18 konspekt
                                         – załącznik 1 22.4.18 zal 1
                                         – załącznik 2 22.4.18 zal 2
                                         – załącznik 3 22.4.18 zal 3
2. niedziela po Wielkanocy 18.4.15 konspekt
                                          – załącznik 1 18.4.15 zal 1
                                          – załącznik 2 18.4.15 zal 2
                                      – załącznik 3 18.4.15 zal 3
                                      – załącznik 4 18.4.15 zal 4
1. niedziela po Wielkanocy 18.4.8 konspekt
                                         – załącznik 1 18.4.8 zal 1
                                         – załącznik 2 18.4.8 zal 2
Niedziela Palmowa 18.03.25 konspekt
                                        – załącznik 1 18.03.25 zal 1
                                        – załącznik 2 18.03.25 zal 2
                                        – załącznik 3 18.03.25 zal 3
                                      – załącznik 4 18.03.25 zal 4
                                        – załącznik 5 18.03.25 zal 5
5. Niedziela Pasyjna  18.03.18 konspekt
                                     – załącznik 1 18.03.18 zal 1
                                     – załącznik 2 18.03.18 zal 2
                                     – załącznik 3 18.03.18 zal 3
4. Niedziela Pasyjna   11.03.18 konspekt
                                       – załącznik 1  11.03.18 zal 1
                                       – załącznik 2  11.03.18 zal 2
                                       – załącznik 3  11.03.18 zal 3
                                       – załącznik 4  11.03.18 zal 4
                                       – załącznik 5  11.03.18 zal 5
3. Niedziela Pasyjna 4.03.18 konspekt
                                        – załącznik 1                        4.03.18 zal 1
                                        – załącznik 2 4.03.18 zal 2
2. Niedziela Pasyjna 18 02 25 konspekt
                                        – załącznik 1 18 02 25 zal 1
                                        – załącznik 2 18 02 25 zal 2
                                        – załącznik 3 18 02 25 zal 3
1. Niedziela Pasyjna 18 2 18 konspekt
                                       – załącznik 1 18 2 18 zal 1
                                     – załącznik 2 18 2 18 zal 2
Niedziela przedpostna 11 2 18 konspekt
                                       – załącznik 1 11 2 18 zal 1
                                       – załącznik 2 11 2 18 zal 2
2. niedziela przed postem 4 2 18 konspekt
                                       – załącznik 1 4 2 18 zal 1
                                       – załącznik 2 4 2 18 zal 2
3. niedziela przed postem  28 01 18 konspekt
                                      – załącznik 1 28 01 18 zal 1
                                      – załącznik 2 28 01 18 zal 2
                                      – załącznik 3 28 01 18 zal 3
                                      – załącznik 4 28 01 18 zal 4
                                      – załącznik 5 28 01 18 zal 5
Ostatnia niedziela po Epifanii  21 01 18 scenariusz
                                       –  załącznik 1 21 01 18 zal 1
                                       –  załącznik 2 21 01 18 zal 2
                                       –  załącznik 3 21 01 18 zal 3
                                       –  załącznik 4 21 01 18 zal 4
2. niedziela po Epifanii 14 01 18 konspekt
                                     – załącznik 1 14 01 18 zal 1
                                     – załącznik 2 14 01 18 zal 2
 1. niedziela po Epifanii  7 01 18 konspekt
                                     – załącznik 1  7 01 18 zal1
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 31 12 17 konspekt
                                   – załącznik 1 31 12 17 zal1
                                   – załącznik 2 31 12 17 zal2
                                   – załącznik 3 31 12 17 zal3
4. niedziela adwentu (24 grudnia) 24 12 17 konspekt
                                   – załącznik 1 24 12 17 zal 1
                                 – załącznik 2 24 12 17 zal 2
                                   – załącznik 3 24 12 17 zal 3
                                   – załącznik 4 24 12 17 zal 4
                                   – załącznik 5 24 12 17 zal 5
3. niedziela adwentu (17 grudnia) 17 12 17 konspekt
                                    – załącznik 1 17 12 17 zal 1
                                    – załącznik 2 17 12 17 zal 2
                                    – załącznik 3 17 12 17 zal 3
                                    – załącznik 4 17 12 17 zal 4
2. niedziela adwentu (10 grudnia) 10 12 17 konspekt
                                  – załącznik 1 10 12 17 zal 1
                                  – załącznik 2 10 12 2017 zal 2
1. niedziela adwentu (3 grudnia) 3 12 2017 konspekt
                                   – załącznik 1 3 12 2017 zal 1
                                   – załącznik 2 3 12 2017 zal 2
                                   – załącznik 3 3 12 2017 zal 3
                                   – załącznik 4 3 12 2017 zal 4
                                   – załącznik 5 3 12 2017 zal 5

 

Szkółki 2017

Niedziela Wieczności 26 11 17 konspekt
                                   – załącznik 1 26 11 17 zal 1
                                   – załącznik 2 26 11 17 zal 2
                                   – załącznik 3 26 11 17 zal 3
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego 19 11 17 konspekt
                                 – załącznik 1 19 11 17 zal 1
                                 – załącznik 2 19 11 17 zal 2
3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego 12 11 17 konspekt
                                 – załącznik 1 12 11 17 zal 1
                                 – załącznik 2 12 11 17 zal 2
21. niedziela po Trójcy Świętej 5 11 17 konspekt
                                – załącznik 1 5 11 17 zal 1
                                – załącznik 2 5 11 17 zal 2
                                – załącznik 3 5 11 17 zal 3
                                – załącznik 4 5 11 17 zal 4
                                – załącznik 5 5 11 17 zal 5
                                – załącznik 6 5 11 17 zal 6
                                – załącznik 7 5 11 17 zal 7
                                – załącznik 8 5 11 17 zal 8
                                – załącznik 9 5 11 17 zal 9
20. niedziela po Trójcy Świętej 29 10 17 konspekt
                                – załącznik 1 29 10 17 zal 1
                                – załącznik 2 29 10 17 zal 2
19. niedziela po Trójcy Świętej 22 10 17 konspekt
                               – załącznik 1 22 10 17 zal 1
18. niedziela po Trójcy Świętej 15 10 17 konspekt
                               – załącznik 1 15 10 17 zal 1
                               – załącznik 2 15 10 17 zal 2
17. niedziela po Trójcy Świętej 8 10 17 konspekt
                               – załącznik 1 8 10 17 zal 1
16. niedziela po Trójcy Świętej 1 10 17 konspekt
                               – załącznik 1 1 10 17 zal 1
                               – załącznik 2 1 10 17 zal 2
                               – załącznik 3 1 10 17 zal 3
15. niedziela po Trójcy Świętej 24 9 17 konspekt
                              – załącznik 1 24 9 17 zal 1
                              – załącznik 2 24 9 17 zal 2
                              – załącznik 3 24 9 17 zal 3
                              – załącznik 4 24 9 17 zal 4
14. niedziela po Trójcy Świętej 17 9 17 konspekt
                              – załącznik 1 17 9 17 zal 1
                              – załącznik 2 17 9 17 zal 2
13. niedziela po Trójcy Świętej 10 09 17 konspekt
                              – załącznik 1 10 09 17 zal 1
12. niedziela po Trójcy Świętej 3 09 17 konspekt
2. niedziela po Trójcy Świętej 25 6 17 konspekt
1. niedziela po Trójcy Świętej 18 6 17 konspekt
                            – załącznik 1 18 6 17 zal 1
                            – załącznik 2 18 6 17 zal 2
                            – załącznik 3 18 6 17 zal 3
Święto Trójcy Świętej 11 6 17 konspekt
                            – załącznik 1 11 6 17 zal 1
                            – załącznik 2 11 6 17 zal 2
                            – załącznik 3 11 6 17 zal 3
                            – załącznik 4 11 6 17 zal 4
                            – załącznik 5 11 6 17 zal 5
Święto Zesłania Ducha Świętego 4 6 17 konspekt
                           – załącznik 1 4 6 17 zal 1
                           – załącznik 2 4 6 17 zal 2
                           – załącznik 3 4 6 17 zal 3
                           – załącznik 4 4 6 17 zal 4
6. niedziela po Wielkanocy 28 5 17 konspekt
                          – załącznik 1 28 5 17 zal 1
                          – załącznik 2 28 5 17 zal 2
                          – załącznik 3 28 5 17 zal 3
5. niedziela po Wielkanocy 21 5 17 konspekt
                         – załącznik 1 21 5 17 zal 1
                         – załącznik 2 21 5 17 zal 2
4. niedziela po Wielkanocy 14 5 17 konspekt
                        – załącznik 1 14 5 17 zal 1
                        – załącznik 2 14 5 17 zal 2
                        – załącznik 3 14 5 17 zal 3
3. niedziela po Wielkanocy 7 5 17 konspekt
                       – załącznik 1 7 5 17 zal 1
                       – załącznik 2 7 5 17 zal 2
                       – załącznik 3 7 5 17 zal 3
                       – załącznik 4 7 5 17 zal 4
2. niedziela po Wielkanocy 30 4 17 konspekt
                     – załącznik 1 30 4 17 zal 1
                     – załącznik 2 30 4 17 zal 2
                     – załącznik 3 30 4 17 zal 3
                     – załącznik 4 30 4 17 zal 4
 1. niedziela po Wielkanocy  1.nd po wlknocy konspekt
                    – załącznik 1  1 zal 23 4 17
                    – załącznik 2  2 zal 23 4 17
                    – załącznik 3  3 zal 23 4 17
                    – załącznik 4  4 zal 23 4 17
                    – załącznik 5  5 zal 23 4 17
Niedziela Wielkanocna nd wielkanoc konspekt
                      – załącznik 1 1 zal 16 4 17
Niedziela Palmowa nd palmowa konspekt
                      – załącznik 1 1 zal 9 4 17
                      – załącznik 2 2 zal 9 4 17
5. niedziela pasyjna – 2 kwietnia 5 nd pasyjna konspekt
                     – załącznik 1 1 zal 2 4 17
                     – załącznik 2 2 zal 2 4 17
4. niedziela pasyjna – 26 marca 4 nd pasyjna konspekt
                    – załącznik 1 zal 26 3 17
3. niedziela pasyjna – 19 marca 3 nd pasja konspekt
                   – załącznik 1 1 zal 19 3 17
                   – załącznik 2 2 zal 19 3 17
                   – załącznik 3 3 zal 19 3 17
                   – załącznik 4 4 zal 19 3 17
                   – załącznik 5 5 zal 19 3 17
2. niedziela pasyjna – 12 marca 2 nd post konspekt
                  – załącznik 1 1 zal 12 3 2017
                  – załącznik 2 2 zal 12 3 2017
                  – załącznik 3 3 zal 12 3 17
                  – załącznik 4 4 zal 12 3 17
1. niedziela pasyjna – 5 marca 1 nd pasyjna konspekt
                 – załącznik 1 1 zal 5_3_17
                 – załącznik 2 2 zal 5_3_17
Niedziela Przedpostna – 26 lutego nd przedpost konspekt
                – załącznik 1 1 zal 26_2_17
                – załącznik 2 2 zal 26_2_17
                – załącznik 3 3 zal 26_2_17
                – załącznik 4 4 zal 26_2_17
2. niedziela przed postem – 19 lutego 2 nd przed postem konspekt
               – załącznik 1 1 zalacznik 19_2_17
               – załącznik 2 2 zalacznik 19_2_17
3. niedziela przed postem – 12 lutego 3 nd przed postem konspekt
              – załącznik 1 1 zalacznik 12_2_17
              – załącznik 2 2 zalacznik 12_2_17
Ostatnia niedziela po Epifanii – 5 lutego Ostatnia nd po Epifanii
             – załącznik 1 1 zalacznik 5_2_17
             – załącznik 2 2 zalacznik 5_2_17
4. niedziela po Epifanii – 29 stycznia 4 nd po Epifanii konspekt
             – załącznik 1 1 zalacznik 29_1_17
             – załącznik 2 2 zalacznik 29_1_17
3. niedziela po Epifanii – 22 stycznia 3 nd po Epifanii konspekt
            – załącznik 1 1 zalacznik 22_1_17
            – załącznik 2 2 zalacznik 22_1_17
            – załącznik 3 3 zalacznik 22_1_17
2. niedziela po Epifanii – 15 stycznia 2 nd po Epifanii konspekt
            – załącznik 1 1 zalacznik 15_1_17
            – załącznik 2 2 zalacznik 15_1_17
1. niedziela po Epifanii – 8 stycznia 1. nd po Epifanii konspekt
           – załącznik 1 1 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 2 2 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 3 3 zalacznik 8_1_17
           – załącznik 4 4 zalacznik 8_1_17
Święto Narodzenia Pańskiego – 5 stycznia Swieto Narodzenia konspekt
          – załącznik 1 1 zalacznik 5_1_17
          – załącznik 2 2 zalacznik 5_1_17
          – załącznik 3 3 zalacznik 5_1_17
 Nowy Rok – 1 stycznia  Nowy Rok konspekt
          – załącznik 1 1 zalacznik 1_1_17
          – załącznik 2 2 zalacznik 1_1_17
          – załącznik 3 3 zalacznik 1_1_17
 4. niedziela adwentu – 18 grudnia 4. niedziela adwentowa-konspekt
         – załącznik 1 zalacznik 1-4 nd adwent
         – załącznik 2 zalacznik 2-4 nd adwent
3. niedziela adwentu – 11 grudnia 3 nd adwent_konspekt
        – załącznik 1 zal 1-3 nd adwent
        – załącznik 2 zal 2-3 nd adwent
        – załącznik 3 zal 3-3 nd adwent
2. niedziela adwentu – 4 grudnia 2.niedziela adwentu_konspekt
        – załącznik 1 1 zalacznik_2. nd adwent
        – załącznik 2 2 zalacznik_2. nd adwent
1. niedziela adwentu – 27 listopada  1.niedziela adwent_konspekt
– załącznik 1  zal 1_1.nd ad.
– załącznik 2  zal 2_1.nd ad.
– załącznik 3  zal 3_1.nd ad.

Szkółki 2016

1. niedziela adwentu  Konspekt_szkolki_1_ndz adwentu
2. niedziela adwentu  Konspekt_szkolki_2_ndz_Adwentu
3. niedziela adwentu  Szkolka 3_ndz_w_adwencie
4. niedziela adwentu  Szkolka 4 ndz adwentu2015
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim  1 nd po Narodzeniu
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim  2 ndz po Narodz Panskim
1. niedziela po Epifanii  1 ndz po Epifanii
Ostatnia niedziela po Epifanii  Ostatnia niedz. po Epifanii
3. niedziela przed postem  3_ndz_przed_postem
2. niedziela przed postem  2_ndz_przed_postem
Niedziela przedpostna  ndz_przedpostna
1. niedziela pasyjna  1_ndz_pasyjna
2. niedziela pasyjna  2_ndz_pasyjna
3. niedziela pasyjna  3_ndz pasyjna
4. niedziela pasyjna  4_ndz_pasyjna
5. niedziela pasyjna  5_ndz_pasyjna
Niedziela Palmowa  Ndz_palmowa2016
1. niedziela po Wielkanocy  1 ndz_po_Wielkanocy
2. niedziela po Wielkanocy  2ndz_po_Wielkanocy
3. niedziela po Wielkanocy  3nd_po Wielkanocy
4. niedziela po Wielkanocy  4_ndz_po_Wielkanocy
5. niedziela po Wielkanocy  5_ndz_po_Wielkanocy_v.2
6. niedziela po Wielkanocy  6_ndz_po_Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha Świętego  Swieto_Zeslania_Ducha_Swietego
Święto Trójcy Świętej  Swieto_Trojcy_Swietej
1. niedziela po Trójcy Świętej doc  1_nd_po_Trojcy_Swietej
2. niedziela po Trójcy Świętej  2_ndz_po_Trojcy_Swietej
3. niedziela po Trójcy Świętej  3_niedziela_po_Trojcy_Swietej
4. niedziela po Trójcy Świętej  4_ndz_po_Trojcy_Swietej
5. niedziela po Trójcy Świętej  5_niedziela_po_Trojcy_Swietej
15. niedziela po Trójcy Świętej  15_ndz_po_Trojcy_Swietej
16. niedziela po Trójcy Świętej  16 ndz_po_Trojcy_Swietej
17. niedziela po Trójcy Świętej  17 niedziela_Konspekt
17 niedziela_szablon pracy
jpg
18. niedziela po Trójcy Świętej  18_nd_po_Trojcy_Swietej
 pomoce grupa młodsza  papierowe cegly_ grupa mlodsza
 pomoce grupa starsza  pomoce dla starszej grupy
– rys. „Wspaniały dom”  rysunek Wspanialy dom
19. niedziela po Trójcy Świętej  19_nd_poTrojcy_Swietej
– załącznik 1  zalacznik_1
20. niedziela po Trójcy Świętej  20. nd po TS
– załącznik 1  zalacznik 1
– załącznik 2  zalacznik 2
– załącznik 3  jpg
21. niedziela po Trójcy Świętej  konspekt
– załącznik 1  Zalacznik 1 (1)
– załącznik 2 Zalacznik 2 (1)
– załącznik 3  jpg
– załącznik 4  Zalacznik 4
– załącznik 5  Zalacznik 5
– załącznik 6  jpg
– załącznik 7  Zalacznik 7_droga
22. niedziela po Trójcy Świętej  Konspekt_22 nd po TS
– załącznik 1  zal 1
– załącznik 2  zal 2
– załącznik 3  zal 3
– załącznik 4  zal 4
23. niedziela po Trójcy Świętej  23.ndz_Konspekt
– załącznik 1  Zal 1 (1)
– załącznik 2  Zal 2 (1)
– załącznik 3  jpg
– załącznik 4  Zal 4 (1)
– załącznik 5  jpg
– załącznik 6  Zal 6
3. niedziela przed końcem roku kościelnego  3.niedziela przed koncem_konspekt
– załącznik 1  zalacznik 1_6.11
– załącznik 2  zalacznik 2_6.11
– załącznik 3  zalacznik 3_6.11
– załącznik 4  jpg
Przedostatnia niedziela Roku Kościelnego  przedos. nd roku koscielnego
– załącznik 1  zalacznik 1 13.11
– załącznik 2  zalacznik 2 13.11
– załącznik 3  zalacznik 3 13.11
– załącznik 4  jpg
Niedziela Wieczności  Konspekt_Nd. Wiecz.
– załącznik 1  Zal.1_Niedz.Wiecz.
– załącznik 2  Zal.2_Niedz.Wiecz.

Szkółki 2015

 

1. niedziela adwentu 1 niedziela adwentu 30.11.2014
2. niedziela adwentu 2 nd adwent 7.12.2014
3. niedziela adwentu 3 nd adwent 14.12.2014
4. niedziela adwentu 4 nd adwent 21.12.2014
Ilustracje do „Historii o Gacku” do czterech niedziel adwentu Ilustracje-do-historii-o-Gacku_autorstwa-diak.Beaty-Janoty-cme.org.pl
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim 1. niedziela po Narodzeniu Panskim14
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 2. niedziela po Narodzeniu Panskim_www2015
1. niedziela po Epifanii 1. niedziela po Epifanii2015
2. niedziela po Epifanii 2 niedziela po Epifanii_2015
Ostatnia niedziela po Epifanii Ostatnia niedziela po Epifanii_2015
3. niedziela przed postem 3 niedziela przed postem2015
2. niedziela przed postem 2 niedziela przed postem2015
Niedziela przedpostna Estomihi Niedziela przedpostna_2015
1. niedziela pasyjna Invocavit 1. ndz pasyjna INVOCAVIT2015
Arkusze do zajęć na 1. niedzielę pasyjną (1–8): arkusz 1
arkusz 2
arkusz 3
arkusz 4
arkusz 5
arkusz 6
arkusz 7
arkusz 8
2. niedziela pasyjna Reminiscere 2. niedziela pasyjna2015
Arkusz do zajęć na 2. niedzielę pasyjną arkusz1_wersety_tydzien2
3. niedziela pasyjna Oculi 3. niedziela pasyjna-Oculi_2015
4. niedziela pasyjna Leatare 4. niedziela pasyjna2015
arkusze do zajęć na 4. niedzielę pasyjną. arkusz 1-4
arkusz 2-4
5. niedziela pasyjna Judica 5.niedziela pasyjna2015
arkusze do zajęć na 5. niedzielę pasyjną. arkusz 1 (1)
arkusz 2 (1)
6. niedziela pasyjna Niedziela Palmowa 6.ndz pasyjna_J 12,12-19_2015
arkusze do zajęć na Niedzielę Palmową. Arkusz 1_scenariusz dla dzieci
Arkusz 2_ndz palmowa2015
1. niedziela po Wielkanocy 1. po Wielkanocy2015
2. niedziela po Wielkanocy 2. po Wielkanocy2015
3. niedziela po Wielkanocy www-3. po Wielkanocy2015
4. niedziela po Wielkanocy 4. po Wielkanocy-Cantate2015
5. niedziela po Wielkanocy 5. po Wielkanocy2015
6. niedziela po Wielkanocy 6. po Wielkanocy2015
1. Święto Zesłania Ducha Świętego 1. Swieto Zeslania Ducha Swietego2015
Święto Trójcy Świętej Swieto_Trojcy_Swietej2015
1. niedziela po Trójcy Świętej 1. po Trojcy Swietej_2015_m
2. niedziela po Trójcy Świętej 2_po_Trojcy_Swietej_2015_mat
3. niedziela po Trójcy Świętej 3.poTrojcy_materialy2015
4. niedziela po Trójcy Świętej 4. po Trojcy_materialy2015
14. niedziela po Trójcy Świętej 14.poTS
15. niedziela po Trójcy Świętej szkolka niedzielna 15. niedziela po Trojcyj
16. niedziela po Trójcy Świętej 16_po_Trojcy_Swietej_www-konspekty
17. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt szkolki 17 niedziela po Trojcy Swietej
18. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt_18. ndz po Trojcy Swietej
19. niedziela po Trójcy Świętej konspekt_szkolka niedzielna_19. ndz po Trojcy Swietej
20. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt 20 ndz po Trojcy Swietej
21. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt_ szkolki_niedzielnej_21_ndz_Trojcy_Swietej
22. niedziela po Trójcy Świętej Konspekt szkolki niedzielnej 22
3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego Konspekt_szkolka_niedzielna_3_ndz_przed_koncem_roku_koscielnego
Materiał dodatkowy do powyższej niedzieli: Prezentacja dotycząca wyrobu chleba prezentacja PowerPoint
www-FAZY WYROBU CHLEBA
Przedostatnia niedziela przed końcem Roku Kościelnego Konspekt szkolki niedzielnej przedostatnia ndz roku koscielnego
Niedziela Wieczności Konspekt szkolki niedzielnej_Niedziela Wiecznosci

Szkółki 2014

1. niedziela adwentu  1 niedziela adwentu
2. niedziela adwentu  2 niedziela adwentu81213
3. niedziela adwentu  3 niedziela adwentu_13
4. niedziela adwentu  4 niedziela adwentu_13
1. niedziela po Narodzeniu Pańskim  1. ndz po NP
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim  2. ndz po NP
1. niedziela po Epifanii  1. niedziela po Epifanii_14
2. niedziela po Epifanii  2. niedziela po Epifanii_14
3. niedziela po Epifanii  3. niedziela po Epifanii
4. niedziela po Epifanii  4. niedziela po Epifanii
Ostatnia Niedziela po Epifanii  Ostatnia Niedziela po Epifanii
3. niedziela przed postem  3. Niedziela przed postem
2. niedziela przed postem  2. niedziela przed postem
Niedziela przepostna  Niedziela przedpostna
1. niedziela postu  1. Niedziela postu
2. niedziela postu Reminiscere  2 Niedziela postu Reminiscere
3. niedziela postu  3 Niedziela postu
4. Niedziela postu  4 Niedziela postu
5. niedziela postu  5 Niedziela postu Judica
Niedziela Palmowa  Niedziela Palmowa
1. niedziela po Wielkanocy  1. Niedziela po Wielkanocy
2. niedziela po Wielkanocy  2. Niedziela po Wielkanocy
3. niedziela po Wielkanocy  3. Niedziela po Wielkanocy
4. niedziela po Wielkanocy  4. Niedziela po Wielkanocy
5. niedziela po Wielkanocy  5 niedziela po Wielkanocy _2_
6. niedziela po Wielkanocy  6. Niedziela po Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha Świętego  Swieto Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy Świętej  Swieto Trojcy Swietej2014
1. niedziela po Trójcy Świętej  1. niedziela po Trojcy Swietej
13. niedziela po Trójcy Świętej Niedziela Diakonii  13_niedziela_po_Trojcy_Swietej
14. niedziela po Trójcy Świętej  14 niedziela po Trojcy
15. niedziela po Trójcy Świętej  15 niedziela po Trojcy
16. niedziela po Trójcy Świętej  16. niedziela po Trojcy
17. niedziela po Trójcy Świętej  17 niedziela po Trojcy
18. niedziela po Trójcy Świętej  18 niedziela po Trojcy
19. niedziela po Trójcy Świętej  19 Niedziela po Trojcy
20. niedziela po Trójcy Świętej  20. Niedziela po Trojcy_www
3. niedziela przed końcem roku kościelnego  3 Niedziela przed Koncem Roku
Przedostatnia niedziela roku kościelnego  Przedostatnia niedziela roku koscielnego2014
Niedziela Wieczności  Niedziela Wiecznosci_www

Szkółki 2013

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim  1 niedziela po Narodzeniu Panskim
Niedziela Epifanii  niedziela epifanii
1. Niedziela po Epifanii  1 niedziela po epifanii
Ostatnia niedziela po Epifanii  Otatnia niedziela po epifanii
3. Niedziela przed Postem  3 niedziela przed postem
2. Niedziela przed Postem Sexagesimaepdf  2 niedziela przed postem
Materiał pomocniczy do 2. Niedzieli przed Postem  syn-marnotrawny
Niedziela Przedpostna Estomihi  niedziela przedpostna Estomihi
Tekst piosenki Twe drogi są wyższe.  piosenka
Zapis nutowy Twe drogi są wyższe.  Zapis nutowy_Twe drogi sa wyzsze
Śpiewnik „Najpiękniejsze”  Spiewnik
1. Niedziela Postu Invocavit  niedziela postu invocavit
2. Niedziela Postu Reminiscere  2 niedziela postu Reminiscere
3. Niedziela Postu Oculi  3 niedziela postu Oculi
Materiał do wykorzystania w 3. niedzielę postu Oculi  Material pomocniczy_3. ndz postu Oculi_opowiadanie
4. Niedziela Postu Laetare  4 niedziela postu Laetare
5. Niedziela Postu Judica  5 niedziela postu Judica
Niedziela Palmowa  Niedziela Palmowa
1. Niedziela po Wielkanocy  1 niedziela po Wielkanocy
2. Niedziela po Wielkanocy  2_niedziela_po_Wielkanocy
3. Niedziela po Wielkanocy  3_niedziela_po_Wielkanocy
4. Niedziela po Wielkanocy  4 niedziela po Wielkanocy Cantate
5. Niedziela po Wielkanocy  5 niedziela po Wielkanocy Rogate
6. Niedziela po Wielkanocy  6 niedziela po Wielkanocy Exaudi
Niedziela Zesłania Ducha Świętego  Niedziela Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy Świętej  Swieto Trojcy Swietej_2013
1. Niedziela po Trójcy Świętej  1 niedziela po Trojcy Swietej
2. Niedziela po Trójcy Świętej  2 niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela po Trójcy Świętej  3 niedziela po Trojcy Swietej
4. Niedziela po Trójcy Świętej  4 niedziela po Trojcy Swietej
15. Niedziela po Trójcy Świętej  15 niedziela po Trojcy Swietej
16. Niedziela po Trójcy Świętej  16 niedziela po Trojcy Swietej
17. Niedziela po Trójcy Świętej  17 niedziela po Trojcy Swietej
18. Niedziela po Trójcy Świętej  18 niedziela po Trojcy Swietej
19. Niedziela po Trójcy Świętej  19 niedziela po Trojcy Swietej
20. Niedziela po Trójcy Świętej  20 niedziela po Trojcy Swietej
21. Niedziela po Trójcy Świętej  21 niedziela po Trojcy Swietej
22. Niedziela po Trójcy Świętej  szkolka_na 27.10
23. Niedziela po Trójcy Świętej  23 niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela przed końcem roku  3 Niedziela przed Koncem Roku
Przedostatnia niedziela roku kościelnego  przedostania niedziela roku koscielnego
Niedziela Wieczności  Niedziela wiecznosci

Szkółki 2012

1. Niedziela Postu Invocavit Konspekt_2
2. Niedziela Postu Reminiscere 2. Niedziela Postu Reminiscere
3. Niedziela Postu Oculi 3. Niedziela Postu Oculi
4. Niedziela Postu Laetare  4. Niedziela Postu Laetare
5. Niedziela Postu Judica 5. Niedziela Postu Judica
Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa
Niedziela Wielkanocna Niedziela wielkanocna
1. Niedziela po Wielkanocy 1 Niedziela po Wielkanocy
2. Niedziela po Wielkanocy 2 niedziela po Wielkanocy
3. Niedziela po Wielkanocy 3 niedziela po Wielkanocy
4. Niedziela po Wielkanocy 4 Niedziela po Wielkanocy
5. Niedziela po Wielkanocy 5 Niedziela po Wielkanocy
6. Niedziela po Wielkanocy 6 Niedziela po Wielkanocy
Święto Zesłania Ducha Świętego Swieto Zeslania Ducha Swietego
Święto Trójcy Świętej Swieto_Trojcy_Swietej
1. Niedziela po Trójcy Świętej 1 Niedziela po TS
2. Niedziela po Trójcy Świętej 2 niedziela po Trojcy Swietej
13. Niedziela po Trójcy Świętej 13 Niedziela po Trojcy Swietej
14. Niedziela po Trójcy Świętej 14 Niedziela po Trojcy Swietej
15. Niedziela po Trójcy Świętej 15 Niedziela po Wielkanocy
16. Niedziela po Trójcy Świętej 16 niedziela po Trojcy Swietej
17. Niedziela po Trójcy Świętej 17 Niedziela po Wielkanocy
18. Niedziela po Trójcy Świętej 18 Niedziela po Trojcy Swi_tej
19. Niedziela po Trójcy Świętej 19 niedziela po Trojcy Swietej
20. Niedziela po Trójcy Świętej 20. Niedziela po Trojcy Swietej
21. Niedziela po Trójcy Świętej 21 Niedziela po Trojcy Swi_tej
22. Niedziela po Trójcy świetej pdf 22 Niedziela po Trojcy Swietej
3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego 3 Niedziela przed KRK
Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego Przed ostatnia Niedziela przed RK
Niedziela Wieczności Niedziela wiecznosci

Konspekty od 1. Niedzieli adwentu zostały przygotowane przez zespół: Ewa Raszka, Beata Janota, Dorota Fenger oraz Danuta Ostruszka – z wykorzystaniem materiałów z www.egzegeza.pl.

1. Niedziela adwentu 1 niedziela adwentu
2. Niedziela adwentu 2 niedziela adwentu
3. Niedziela adwentu 3 niedziela adwentu
Materiał pomocniczy do 3. Niedzieli adwentu Bez nazwy-1
4. Niedziela adwentu pdf 4 niedziela adwentu
Materiały do lekcji adwentowych z wersetami adwent-1 adwent-2 adwent-3 adwent-6
Opowiadanie dla dzieci. Wiewiórka Rudzia Opowiadanie dla dzieci_Wiewiorka Rudzia
Ilustracje do historii o wiewiórce wiewiorka_calosc
Lista publikacji i www z materiałami do pracy z dziećmi Lista publikacji i www z materialami do pracy z dziecmi

Śpiewnik

Śpiewnik „Najpiękniejsze o Jezusie”
Opracowanie muzyczne, skład komputerowy i przygotowanie do druku Mirosław Dyka Wydawnictwo Muzyczne, Blue Note
Wydano staraniem Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Ewangelizacyjnego
Druk: Ośrodek Wydawniczy Augustana
spiewnik

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021


Nasi partnerzy