Kurs Duszpasterski

Zapraszamy na Kursy Duszpasterskie certyfikowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce Kursy te są prowadzone w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej (EPK), i są wzorowane na niemieckim (KSA) i…

więcej informacji

Materiały

Tu znajdują się materiały o charakterze dydaktycznym, informacyjnym i szkoleniowym, z których można korzystać w swojej pracy.

więcej informacji

Szkoła Biblijna

Zajęcia w Szkole Biblijnej w roku akademickim 2020/2021, mimo trwającej pandemii, odbywają się zgodnie z planem. Choć nauka przebiega głównie w systemie zdalnym, studenci opanowują przekazywaną im wiedzę, zdają egzaminy.…

więcej informacji

Nasi partnerzy