Kurs Duszpasterski

Zapraszamy na Kursy Duszpasterskie certyfikowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce Kursy te są prowadzone w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej (EPK), i są wzorowane na niemieckim (KSA) i…

więcej informacji

Kurs na kierownika wypoczynku

18 maja organizujemy w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Zajęcia odbędą się w godz. 8.00–17.00.…

więcej informacji

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Organizujemy 17–19 maja 2019 w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie Dla osób, które ukończyły 18 lat. Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy (m.in. odbędą się zajęcia na sali…

więcej informacji

Materiały

Tu znajdują się materiały o charakterze dydaktycznym, informacyjnym i szkoleniowym, z których można korzystać w swojej pracy.

więcej informacji

Projekt Erasmus+

"Kształcenie wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom" Czas trwania projektu 1 września 2016 – 31 sierpnia 2017 Opis Kontekst, podłoże i motywacja do uczestnictwa w tym europejskim projekcie stanowi…

więcej informacji

Szkoła Biblijna

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi. To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na…

więcej informacji

Nasi partnerzy