1.5

Wolontariat to potrzeba niesienia pomocy bliźniemu, która staje się faktem – działaniem, a nie tylko szczytną ideą w głowie. W Kościele, swoim działaniem wolontariusze pokazują, co naprawdę jest ważne:  miłość, poświęcenie i posłuszeństwo Bożemu powołaniu. Wolontariusze składają dobre świadectwo służby dla Boga – służby niemotywowanej finansowym zadośćuczynieniem. Zaproszenie Centrum Misji i Ewangelizacji do wolontariatu jest skierowane wraz z hasłem “Ludzie to Boża metoda”.

Dodatkowe informacje

Bakcyl działania

Nie łudźmy się, że polityczne czy ekonomiczne przemiany doprowadzą nas do harmonii społecznej, zwłaszcza że jesteśmy dopiero na początku stawiania szlachetnych filarów społeczeństwa obywatelskiego. Konflikty, walki, wariactwa, epidemie, złośliwości nieustannie będą się pojawiały w nowych formach, w nowej retoryce.

Przeciwwagą dla nich może być świadomość odpowiedzialności każdego za rozwój i kultywowanie wartości demokratycznych, za rozwój kultury obywatelskiej, za współdziałanie na rzecz wspólnoty. Bo indywidualizm mylnie utożsamiany jest z egoizmem, przeciwstawiany altruizmowi. W rzeczywistości altruizm, motywowany miłością bliźniego, przyjmuje wiele różnych postaci i jest realizowany na wiele różnych sposobów właśnie przez indywidua, swoistych – samoswoich – jedynowłasnych obywateli. Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, które cenimy, które są nam drogie, stawiamy pytanie, co sprzyja przyjmowaniu aktywnych postaw wobec rzeczywistości i jakie urządzenie świata im sprzyja?

Psycholog prawdopodobnie odpowiedziałby, że jest to kwestia charakterystycznych predyspozycji jednostki i to one sprawiają, że cnotą obywatelską dla niej jest działać. Są jednak badania, które dowodzą, że ci, którzy od dzieciństwa, młodości pracowali lub współdziałali jako wolontariusze czy ochotnicy w organizacjach, częściej brali udział w służbie publicznej w wieku dorosłym i nie do końca wyjaśnia ten fenomen hipoteza osobistych predyspozycji. Konkluzja jest więc taka: to u młodego człowieka kształtuje się tożsamość i kiedy zaangażowanie wolontariackie, dobrowolne działanie dla dobra innych, staje się częścią definicji jego własnego ja, to kim jest, jeśli zawarł w definicji siebie aspekt współdziałania dla dobra innych, to działa już i pracuje z tego powodu, kim jest.

Dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania wolontariackiego, by odkrywali swój potencjał, przyswajali proces kształtowania i podejmowania decyzji, podejmowali zobowiązania w odniesieniu do moralnych wartości i wyposażyli siebie w bakcyl działania.

To, co piękne, mądre i dobre może powstać jedynie z miłości!

Niezbędnik wolontariusza CME

Fragmenty niezbędnika – swoistego kodeksu wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji:

Twoje obowiązki:
Stając się pełnoprawnym członkiem zespołu, zyskujesz pewne przywileje, ale również bierzesz na siebie określone obowiązki. Zasadniczo nie różnią się one od tych, które przyjmuje na siebie pracownik etatowy.
Podjęcie się wykonywania jakiejś pracy wymaga od Ciebie odpowiedzialnego jej potraktowania, mimo że nie otrzymujesz za nią wynagrodzenia, nie może ona być dla Ciebie mniej ważna. Od Twojej pracy często bowiem zależy wykonanie większego zadania.

W istniejących kodeksach etycznych wolontariusza dużą wagę przywiązuje się do staranności i rzetelności w wykonywaniu pracy wolontariackiej. Zasada ta jest także zapisana w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Ważna jest również współpraca z innymi wolontariuszami oraz niewykorzystywanie swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych.

Podobnie jak praca pozostałych pracowników, praca wolontariacka podlega ocenie osób zarządzających.

Od wolontariusza oczekuje się:

 • sumiennego wykonywania obowiązków
 • lojalności
 • otwartości w kontaktach (zadawaniu pytań i rozwiązywaniu problemów),
 • współpracy w zespole

Od Centrum Misji i Ewangelizacji możesz oczekiwać:

 • przydzielenia zadań zgodnie z jego zdolnościami i oczekiwaniami
 • wprowadzenia w pracę, zapoznania z misją organizacji
 • odpowiedniego stanowiska pracy i materiałów niezbędnych do jej wykonania
 • uznania i partnerskiego traktowania w zespole
 • zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy
 • w miarę możliwości – zwrotu kosztów podróży, zapewnienia posiłku

 

Święto Wolontariuszy
Organizacja Narodów Zjednoczonych, doceniając pracę wolontariuszy, ustanowiła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest on obchodzony 5 grudnia każdego roku – także w Centrum Misji i Ewangelizacji.

Rodzaje i formy wolontariatu w CME

Wolontariat rodzinny
To przestrzeń stworzona specjalnie dla zaangażowania całych rodzin we wspólne działanie, aby promować i wzmacniać  wartość, jaką jest rodzina, wzmacniać więzy między jej członkami oraz promować prospołeczne postawy.

Wolontariat 55+
To możliwość bycia aktywnym, dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Życie emeryta nie musi być nudne!

E-wolontariat
To rodzaj wolontariatu dla tych, którzy spędzają czas przed komputerem i w jego przestrzeni chcą się rozwijać  – bo choć e-wolontariat odbywa się w wirtualnym świecie, przynosi wymierne korzyści w świecie realnym.

Wolontariat długoterminowy
To forma wolontariatu dla tych, którzy chcą z nami współpracować dłużej niż 30 dni i podpiszą porozumienie wolontariackie.

Wolontariat akcyjny
To forma zaangażowania przy konkretnej imprezie/akcji.

Wybrany zakres działań wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji:

 • pomoc w realizacji projektów dotyczących dzieci pokonujących trudności
 • pomoc duszpasterska
 • opieka nad osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
 • wykonywanie rysunków i grafik, tworzenie prezentacji multimedialnych i modułów internetowych
 • obsługa muzyczna, zdjęciowa, multimedialna, programowa, nagłośnieniowa i rejestracyjna imprez
 • tworzenie, redakcja i korekta tekstów w jęz. polskim
 • tłumaczenie tekstów z jęz. obcych
 • udział w działaniach grup artystycznych
 • nagrywanie materiałów radiowych
 • pomoc w akcjach charytatywnych
 • praca fizyczna
 • wspieranie projektów związanych z misją zagraniczną

Regulamin

Dołącz do nas!

Wolontariat w Centrum Misji i Ewangelizacji to:

 • możliwość aktywnego zaangażowania się w Kościół
 • budowanie więzi z ludźmi i Bogiem (więzi opartych na zaufaniu, wzajemnym szacunku oraz wsparciu)
 • rozwój i nowe doświadczenie
 • jakość
 • świadomy wybór bycia cząstką wielkiej społeczności ludzi chcących coś zrobić
 • kreatywność
 • nowe wyzwania
 • przekazywanie dobrych wzorców (odpowiedzialność, troska o innych i wspólna praca)

Jak zostać wolontariuszem Centrum Misji i Ewangelizacji? To bardzo proste – skontaktuj się z nami:
Centrum Misji i Ewangelizacji
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów
tel. (033) 857 79 63
e-mail: cme@cme.org.pl

Wypełnij poniższe formularze i odeślij na adres CME:


Nasi partnerzy