Duszpasterskie PROGRESSIO

wspieramy wspierających

W trosce o rodzinę

Konferencja Duszpasterskie PROGRESSIO

Temat konferencji: W trosce o rodzinę

W programie: wykłady, warsztaty, wymiana doświadczeń

Tematy wykładów i warsztatów:

Praca z rodziną – wysłuchać, zrozumieć, pomóc
- rodzina jako system kulturowy
- metody odkrywania dynamiki w rodzinie
- rola słuchania głosu wszystkich członków systemu w pracy z rodziną
- wpływ zmiany dynamiki w rodzinie na komunikację


Systemowa transformacja konfliktu
- konflikt jako forma komunikacji
- emocje w konflikcie
- cel systemowej transformacji konfliktu
- spodziewane efekty transformacji

Mówca

Data i miejsce

Sobota, 13 marca 2021 roku
godz. 10.00 - 18.00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie
ul. Kossak-Szatkowskiej 74
43-430 Skoczów

Zgłoszenie

Organizatorzy

Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie

Partnerzy:
Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Kontakt

Marek Cieślar
marek.cieslar@cme.org.pl
693 50 74 74

Cele

- propagowanie i rozwój duszpasterstwa jako zadania wspólnoty wierzących
- wspieranie rozwoju osób zaangażowanych w towarzyszenie innym w życiowych zadaniach, problemach, kryzysach
- wyposażanie w wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w różnego rodzaju działania poradnicze i pomocowe.