1.5

Czym jest “Szkółkokurs”?

Szkółkokurs to szkolenie dla nauczycieli szkółek niedzielnych w formie podstawowej. Przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć służbę wśród dzieci w parafii oraz tych, którzy już to robią i chcą wzbogacić swój warsztat. Szkolenie opracowano w 5 blokach tematycznych, aby poruszyć najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem szkółek niedzielnych.

Blok 1 to wprowadzenie do tematu szkółek niedzielnych, ich celowości i motywacji prowadzącego. W tej samej części uczestnicy szkolenia skupią się także nad dzieckiem i rolą nauczyciela, zadają sobie pytanie o własną motywację do pracy z dziećmi w parafii; uświadamiają własne mocne strony i potencjał, który można wykorzystać w tej służbie.

Blok 2 dotyczy lekcji biblijnej – jej konstrukcji, najważniejszych elementów, metod przekazywania Ewangelii dzieciom. Omówione zostaną najpowszechniejsze i te mniej znane metody pracy oraz pomoce do opowiadania historii biblijnej. Kursanci będą mieli także okazję pracować z Biblią, tworząc zalążki własnych lekcji biblijnych.

Blok 3 dotyczy form wzbogacających lekcje biblijne, takich jak: werset biblijny, historia misyjna, praca plastyczna, konkursy, zabawa i pieśń. W tej części uczestnicy będą mieli okazję do pracy twórczej, tworząc własne pomoce do pracy.

Blok 4 koncentruje się na problemach z dyscypliną, które bywają uciążliwe nie tylko dla początkujących nauczycieli szkółek niedzielnych.

Blok 5 to czas, w którym kursanci dowiedzą się, jak od początku do końca stworzyć własny konspekt zajęć biblijnych, dzięki różnym formom scenariuszy. Otrzymają także pakiet startowy z potrzebnymi materiałami.

 

Na zakończenie każdy uczestnik kursu otrzyma temat do stworzenia własnego konspektu (w ramach pracy domowej). Oddanie gotowego scenariusza będzie podstawą do otrzymania certyfikatu ukończenia Szkółkokursu.

 

Dla kogo jest Szkółkokurs?

Dla młodzieży po konfirmacji oraz dorosłych.

 

Z jaką grupą pracujemy?

Optymalna grupa to 10-15 uczestników.

 

Jaki jest koszt szkolenia?

Koszty liczone są indywidualnie i zależą od liczby osób oraz kosztów dojazdu i noclegu dla prowadzącej.

 

Co zapewniamy w ramach Szkółkokursu?

 • plakat w formie elektronicznej do promocji kursu,
 • zdobycie nowej wiedzy,
 • materiały potrzebne do zajęć kreatywnych,
 • pakiet konspektów na start,
 • prezentację przykładowych pomocy i materiałów do prowadzenia szkółek,
 • wsparcie przy pisaniu konspektów zaliczeniowych,
 • certyfikat ukończenia Szkółko-kursu,
 • nowy cykl scenariuszy po zakończeniu całego kursu.

 

Czego oczekujemy od parafii?

 • zorganizowania grupy,
 • organizacji przerw (kawa, napoje, słodycze),
 • ciepłego posiłku w sobotę i niedzielę,
 • sali z możliwością podłączenia projektora oraz dużym stołem do wspólnej pracy,
 • noclegu dla prowadzącej (w miarę możliwości i według potrzeb)

 

Wszelkie pytania dotyczące Szkółkokursu prosimy kierować do ks. Katarzyny Kowalskiej: katarzyna.kowalska@cme.org.pl, tel. 665 86 53 53


Nasi partnerzy