1.5

Fundusz “Rodzina rodzinie” powstał z potrzeby serca – chcieliśmy pomóc rodzinie, którą znaliśmy i spotykaliśmy na spotkaniach grupy małżeńskiej, a którą dotknęła tragedia: śmierć jedynego jej żywiciela. W tej sytuacji postanowiliśmy otworzyć konto bankowe, dzięki któremu mogłaby ona przetrwać, pozbierać się, w sensie materialnym, po tej stracie. Po prostu stanąć na nogi. Przecież to samo spotkać mogło każdego z nas…

Dziś na koncie gromadzimy pieniądze na pomoc rodzinom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom, z którymi jesteśmy w stanie nawiązać bezpośredni, osobisty kontakt.

Jeśli byłaś/byłeś w podobnej sytuacji i teraz możesz się odwdzięczyć, bądź z nami!

Dodatkowe informacje

Formy pomocy

Pomoc w ramach “Rodziny rodzinie” to głównie:

  • regularne wspieranie kilku rodzin comiesięcznymi dotacjami
  • jednorazowa pomoc w wypadkach losowych (np. pożar, nagła tragiczna śmierć)
  • opłacenie ubogim rodzinom pobytu na Tygodniach Ewangelizacyjnych oraz wakacji dzieciom

Pieniądze, które wpłacają Państwo na konto funduszu, przeznaczamy także na zakup:

  • artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów higienicznych
  • leków
  • opału na zimę
  • artykułów i przyborów szkolnych

Wspieramy, bo znamy

Rodziny śląskie, które mamy pod swoją opieką, znamy i odwiedzamy, stanowią je ludzie utrzymujący ścisły kontakt ze swoimi parafiami oraz angażujący się w swoich zborach.
Pomoc dla rodzin mazurskich organizujemy przy współpracy z miejscowymi duchownymi luterańskimi, którzy zapewniają tym rodzinom opiekę duszpasterską a my udzielamy im pomocy materialnej.

Wszystkie rodziny wspierane przez nas są wolne od problemu alkoholowego i od innych uzależnień, tak więc mogą mieć Państwo pewność, że każda ofiarowana na konto funduszu “Rodzina rodzinie” złotówka zostanie wykorzystana w dobry sposób.

Nad prawidłowym rozdziałem środków czuwa również komisja w składzie:

  • Elżbieta Cieślar
  • Marek Cieślar
  • Jan Macura

Konto bankowe i kontakt

Wpłat można dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
W polu tytułem wpisać „darowizna – Rodzina rodzinie”
Dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.

Kontakt:
Marek Cieślar
marek.cieslar@cme.org.pl
tel. 033 852 97 81

Dotychczas...

W 2023 roku wsparliśmy siedem rodzin, łączną kwotą 20 700,00 zł.

W 2022 roku wsparliśmy trzy rodziny łączną kwotą 10 100,00 zł.

W 2021 roku wsparliśmy dwie rodziny łączną kwotą 8 800,00 zł.

W 2020 roku wsparliśmy dwie rodziny łączną kwotą 7 200,00 zł.

W 2019 roku udzielaliśmy regularnego, comiesięcznego wsparcia trzem rodzinom zagrożonym ubóstwem. W lipcu pokryliśmy koszty operacji stomatologicznej czternastolatka chorującego na zespół Aspergera.  Łącznie w tym roku udzieliliśmy finansowego wsparcia w wysokości 12 200,00 zł.

W 2018 roku udzielaliśmy regularnego, comiesięcznego wsparcia czterem rodzinom zagrożonym ubóstwem. W styczniu pokryliśmy koszty pobytu jednej osoby na obozie CHOT, w lipcu jednej w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, a w sierpniu dziecka rodziny uchodźców z Syrii na Fajnym! obozie młodzieżowym. Łącznie udzieliliśmy finansowego wsparcia w wysokości 14 169 zł.

W 2017 roku udzielaliśmy regularnego, comiesięcznego wsparcia czterem rodzinom zagrożonym ubóstwem, dwom rodzinom mazurskim i dwom śląskim. W lipcu dofinansowaliśmy czterem osobom pobyt na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. W sierpniu pokryliśmy koszty pobytu rodziny zagrożonej ubóstwem na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Mrągowie.  Łącznie w roku 2017 udzieliliśmy wsparcia finansowego w wysokości 15 953 zł.

W 2016 roku udzielaliśmy regularnego wsparcia 3 rodzinom oraz przez kwartał wspieraliśmy śląską rodzinę, która znalazła się w kryzysie z powodów zdrowotnych. W lipcu częściowo pokryliśmy koszty uczestnictwa w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie matce z dzieckiem i dofinansowaliśmy pobyt podopiecznej bytomskiej grupy pedagogów ulicy UNO na naszym obozie letnim w Niedzicy. Udzieliliśmy także wsparcia polsko-czeskiej grupie wolontariuszy, niosących pomoc uchodźcom w południowej Europie. Łącznie w roku 2016 udzielono wsparcia finansowego w wysokości 14 643 zł.

W 2015 roku udzielano regularnego wsparcia 5 rodzinom śląskim i 2 mazurskim kwotą od 200 do 500 zł miesięcznie. Przez pełny rok 2015 wspieraliśmy dwie rodziny mazurskie kwotą 300 zł. miesięcznie a od stycznia do września 2015 wspieraliśmy trzy śląskie rodziny kwotą 200 zł. miesięcznie. Od października 2015 wspieramy inną śląską rodzinę kwotą 500 zł. miesięcznie.
Przez cały rok 2015 wspieraliśmy także kwotą 300 zł miesięcznie wychowankę Domu Dziecka, prowadzącą samodzielne życie (dotacja przeznaczona jest na zapłatę czynszu wynajmowanej kawalerki). Od stycznia do grudnia 2015 r. udzielono więc łącznie w ciągu roku regularnego wsparcia siedmiu rodzinom w wysokości 17 700 zł.
W lipcu pokryto koszty uczestnictwa w Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie dwom rodzinom w łącznej kwocie 880 zł. Dofinansowano także pobyt pięciorga nastolatków, znajdujących się pod opieką pedagogów ulicy UNO w Bytomiu na Fajnym! obozie organizowanym przez CME, łączną kwotą 750 zł.
Razem w roku 2015 udzielono więc w ramach funduszu “Rodzina rodzinie” wsparcia finansowego w wysokości 19 330 zł.   Regularni darczyńcy to 17 rodzin.
W grudniu 2015 roku podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu dotychczasowego wsparcia dla rodzin śląskich i mazurskich oraz o udzieleniu wsparcia kolejnej śląskiej rodzinie, młodej matce wychowującej samotnie dwoje małych dzieci, kwotą 300 zł miesięcznie, od stycznia do czerwca 2016 roku. Osoba ta nie ma wsparcia ze strony rodziny, jest wychowanką Domu Dziecka. Chcielibyśmy tę rodzinę wspierać także w drugim półroczu 2016 roku.

 

Nasi partnerzy