1.5

Preambuła do Statutu Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Jezus Chrystus, odchodząc do Boga Ojca, przekazał swym uczniom słowa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,18b-20). Kościół pragnie wykonywać te słowa Jezusa Chrystusa przez różne formy swej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej.

Pobierz statut StatutCME (1)


Nasi partnerzy