1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest „ewangelicką (chrześcijańską) organizacją pozarządową pożytku publicznego”. Łączymy dwie ważne sfery życia – kościelną i społeczną. Mają wspólny mianownik – to wspólnota.

Myślimy o całym człowieku
CME działa dla poprawy jakości życia. Poprawa jakości życia związana jest z konkretną pomocą charytatywną (dla ewangelików to diakonia – dzieła miłosierdzia), a więc ze sferą ciała i z pomocą w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia, a więc ze sferą duchową (w rozumieniu ewangelickim – ewangelizacją).

Prosimy o wsparcie
W wypełnianiu naszych zadań korzystamy ze wsparcia duchowego, fizycznego i materialnego osób, dla których cele ewangelizacyjne, misyjne, społeczne, charytatywne i kulturalne cele CME są ważne. Dlatego prosimy o:

Prosimy o 1,5%
W 2023 roku CME otrzymało z 1,5% podatku za rok 2022:  75 131,60 zł.
1,5% rozwija społeczeństwo obywatelskie i organizacje działające na rzecz dobra wspólnego, które w wielu dziedzinach działają szybciej i sprawniej niż jednostki państwa. W wypadku Centrum Misji i Ewangelizacji można nawet dokładnie podać, na które działania pieniądze mają być przeznaczone. (zobacz listę)

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DAROWIZN


Nasi partnerzy