Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest „ewangelicką (chrześcijańską) organizacją pozarządową pożytku publicznego”. Łączymy dwie ważne sfery życia – kościelną i społeczną. Mają wspólny mianownik – to wspólnota.

Myślimy o całym człowieku
CME działa dla poprawy jakości życia. Poprawa jakości życia związana jest z konkretną pomocą charytatywną (dla ewangelików to diakonia – dzieła miłosierdzia), a więc ze sferą ciała i z pomocą w odnajdywaniu odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia, a więc ze sferą duchową (w rozumieniu ewangelickim – ewangelizacją).

Prosimy o wsparcie
W wypełnianiu naszych zadań korzystamy ze wsparcia duchowego, fizycznego i materialnego osób, dla których cele ewangelizacyjne, misyjne, społeczne, charytatywne i kulturalne cele CME są ważne. Dlatego prosimy o:

Prosimy o 1%
W 2015 roku CME otrzymało z 1% podatku – 66 504,55 zł. Wśród 48 organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim CME znalazło się na drugim miejscu pod względem środków pozyskanych z 1%. To dla nas ogromne wyróżnienie – wyraz zaufania społecznego, którym zostaliśmy obdarzeni. Gazeta-Codzienna_1procent-za-2014
W Polsce pomimo corocznego wzrostu liczby osób decydujących się na przekazanie 1% wciąż jest to liczba niska. Rozliczając podatek za rok 2014 uczyniło to 47 % podatników. Może ich być więc o wiele więcej! Dlatego zachęcamy do dołączenia do tej grupy oraz do zachęcania swoich znajomych i członków rodziny, aby również przekazywali 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji. Jeden procent rozwija społeczeństwo obywatelskie i organizacje działające na rzecz dobra wspólnego, które w wielu dziedzinach działają szybciej i sprawniej niż jednostki państwa. W wypadku Centrum Misji i Ewangelizacji można nawet dokładnie podać, na które działania pieniądze mają być przeznaczone. (zobacz listę)


Nasi partnerzy