1.5

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Marta Mrachacz, e-mail: marta.mrachacz@cme.org.pl
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wysłania informacji (newslettera).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach korespondencyjnych/informacyjnych.
  5. Dane osobowe są przetwarzane przez CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji RP z dn. 2.04.1997 r. oraz Ustawę z dn. 13.05.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
  9. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Komisja Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa lub elektronicznie na adres: kodo@luteranie.pl

Regulamin Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dn. 23.04.2018 r.  regRODO


Nasi partnerzy