Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowuje do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozważań biblijnych i nabożeństw lektorskich. Zaliczenie kursu jest wymagane, aby przystąpić do egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Kurs bywa nazywany trzecim rokiem Szkoły Biblijnej, ponieważ jest, w pewnym sensie, kontynuacją dwuletniego kursu biblijnego – wyposaża w umiejętności dzielenia się przesłaniem ksiąg biblijnych z innymi ludźmi.

Nowa odsłona!

Po kilkuletniej przerwie rusza kurs, który rozpocznie się 23 października 2021 roku, a zakończy 12 marca 2022 roku.

Zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym obejmować będą następujące zagadnienia: apologetyka, duszpasterstwo, formacja duchowa, historia Kościoła, nabożeństwo /homiletyka, liturgika, sakramenty/, prowadzenie spotkań biblijnych, struktura Kościoła.

Nauka obejmować będzie 10 sobotnich zjazdów, każdy po 10 godzin lekcyjnych, łącznie 100  godzin lekcyjnych.

Oprócz zjazdów obowiązkowe będą: lektury, praca własna i praktyki (m.in. prowadzenie nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań parafialnych oraz rozmowy duszpasterskie).

 

Program zjazdów w 2021 roku

23.10.2021 6.11.2021 20.11.2021 4.12.2021 11.12.2021
8.00-8.45 Formacja duchowa Formacja duchowa Formacja duchowa Formacja duchowa Formacja duchowa
Marek Cieślar Jarosław Mazur Roman Fenger Jarosław Mazur Roman Fenger
9.00-10.30 Liturgika Liturgika Zajęcia z Biblią Historia Kościoła Zajęcia z Biblią
ks. Marek Twardzik ks. Marek Twardzik Roman Fenger dr Łukasz Barański Roman Fenger
11.00-12.30 Liturgika Liturgika Zajęcia z Biblią Historia Kościoła Zajęcia z Biblią
ks. Marek Twardzik ks. Marek Twardzik Roman Fenger dr Łukasz Barański Roman Fenger
Przerwa          
13.30-15.00 Apologetyka Homiletyka Duszpasterstwo Struktura Kościoła Duszpasterstwo
Marek Cieślar ks. Marek Michalik Mariola Fenger dk. Paweł Gumpert Mariola Fenger
15.30-17.00 Apologetyka Homiletyka Duszpasterstwo Struktura Kościoła Duszpasterstwo
Marek Cieślar ks. Marek Michalik Elżbieta Cieślar dk. Paweł Gumpert Mariola Fenger
17.15-18.00 Apologetyka Homiletyka Duszpasterstwo Struktura Kościoła Duszpasterstwo
Marek Cieślar ks. Marek Michalik Elżbieta Cieślar dk. Paweł Gumpert Elżbieta Cieślar

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Prowadzący zajęcia

Wykłady i warsztaty poprowadzą:

Sakramenty: dr hab. Jerzy Sojka, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.

Historia Kościoła: dr Łukasz Barański, historyk, doktor nauk teologicznych

Struktura Kościoła: diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

Liturgika: ks. Marek Twardzik – teolog ewangelicki, proboszcz parafii w Cisownicy

Homiletyka: ks. Marek Michalik – teolog ewangelicki, proboszcz parafii w Wiśle Czarnem

Duszpasterstwo: Mariola i Roman Fengerowie – doradcy rodzinni, członkowie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, zaangażowani w pracę ewangelizacyjną i duszpasterską w Diecezji Katowickiej

Duszpasterstwo: Elżbieta Cieślar – teolożka ewangelicka, doradczyni rodzinna, ukończyła Szkołę Poradnictwa Rodzinnego oraz kursy duszpasterskie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym

Formacja duchowa: Jarosław Mazur – ewangelista, zaangażowany w prowadzenie godzin biblijnych i innych działań formacyjnych w parafii ewangelickiej w Drogomyślu

Apologetyka: Marek Cieślar – ewangelista, zaangażowany w prowadzenie godzin biblijnych  w parafii ewangelickiej w Cieszynie, koordynator i wykładowca Szkoły Biblijnej CME

Terminy zjazdów 2021/2022

2021

23 października

6 i 20 listopada

4 i 11 grudnia

2022

8 i 22 stycznia

5 i 26 lutego

12 marca

Egzamin na ewangelistę

Kurs przygotowuje kandydatów na ewangelistów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP do pracy ewangelisty w różnych obszarach działalności Kościoła. Egzamin na ewangelistę przeprowadzany jest przez odpowiednią komisję kościelną, po zakończeniu kursu.

Zgłoszenia i informacje

Koszt kursu

700,00 zł w dwóch ratach:
– 400,00 zł do 31 października 2021
– 300,00 zł do 31 stycznia 2022


Nasi partnerzy