Nowa odsłona 

Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowuje do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozważań biblijnych i nabożeństw lektorskich. Zaliczenie kursu jest wymagane, aby przystąpić do egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Kurs bywa nazywany trzecim rokiem Szkoły Biblijnej, ponieważ jest, w pewnym sensie, kontynuacją dwuletniego kursu biblijnego – wyposaża w umiejętności dzielenia się przesłaniem ksiąg biblijnych z innymi ludźmi.
W ciągu roku szkolnego, w ramach kursu, zaplanowanych jest 17 zjazdów w soboty (10 zjazdów w godz. 8.00–12.30 i 7 zjazdów w godz. 8.00–18.00). Nauka trwa rok, obejmuje 120 godzin lekcyjnych (po 45 min) i wymaga udziału w różnorodnych praktykach obejmujących 80 pełnych godzin (do końca października po zakończeniu nauki).
Koszt kursu wynosi 900 zł.

Egzamin na ewangelistę

Kurs przygotowuje kandydatów na ewangelistów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP do pracy ewangelisty w różnych obszarach działalności Kościoła. Egzamin na ewangelistę przeprowadzany jest przez odpowiednią komisję kościelną, po zakończeniu kursu.

Organizacja kursu

Kurs jest organizowany, gdy zgłosi się grupa zainteresowanych absolwentów Szkoły Biblijnej.

Zgłoszenia i informacje
pod adresem: szkola@cme.org.pl

 


Nasi partnerzy