1.5

Kurs homiletyczno-liturgiczny (KHL) przygotowuje do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozważań biblijnych i nabożeństw lektorskich. Zaliczenie kursu jest wymagane, aby przystąpić do egzaminu dopuszczającego do służby ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Kurs bywa nazywany trzecim rokiem Szkoły Biblijnej, ponieważ jest, w pewnym sensie, kontynuacją dwuletniego kursu biblijnego – wyposaża w umiejętności dzielenia się przesłaniem ksiąg biblijnych z innymi ludźmi.

W czerwcu 2022 roku KHL ukończyło 10 osób, osiem osób przystąpiło do egzaminu na ewangelistę i zdało go, uzyskując uprawnienia ewangelisty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP.

Rozpoczęcie nowego kursu przewidywane jest na październik 2023 roku.

Zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym obejmować będą następujące zagadnienia: apologetyka, duszpasterstwo, formacja duchowa, historia Kościoła, nabożeństwo /homiletyka, liturgika, sakramenty/, prowadzenie spotkań biblijnych, struktura Kościoła.

Nauka obejmować będzie 10 sobotnich zjazdów, każdy po 10 godzin lekcyjnych, łącznie 100  godzin lekcyjnych.

Oprócz zjazdów obowiązkowe będą: lektury, praca własna i praktyki (m.in. prowadzenie nabożeństw, godzin biblijnych i innych spotkań parafialnych oraz rozmowy duszpasterskie).

Dodatkowe informacje

Prowadzący zajęcia

Wykłady i warsztaty poprowadzą:

Sakramenty: dr hab. Jerzy Sojka, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładowca Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie.

Historia Kościoła: dr Łukasz Barański, historyk, doktor nauk teologicznych

Struktura Kościoła: diakon Paweł Gumpert Obst, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

Liturgika: ks. Marek Twardzik – teolog ewangelicki, proboszcz parafii w Cisownicy

Homiletyka: ks. Marek Michalik – teolog ewangelicki, proboszcz parafii w Wiśle Czarnem

Duszpasterstwo: Mariola i Roman Fengerowie – doradcy rodzinni, członkowie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, zaangażowani w pracę ewangelizacyjną i duszpasterską w Diecezji Katowickiej

Duszpasterstwo: Elżbieta Cieślar – teolożka ewangelicka, doradczyni rodzinna, ukończyła Szkołę Poradnictwa Rodzinnego oraz kursy duszpasterskie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym

Formacja duchowa: Jarosław Mazur – ewangelista, zaangażowany w prowadzenie godzin biblijnych i innych działań formacyjnych w parafii ewangelickiej w Drogomyślu

Apologetyka: Marek Cieślar – ewangelista, zaangażowany w prowadzenie godzin biblijnych  w parafii ewangelickiej w Cieszynie, koordynator i wykładowca Szkoły Biblijnej CME

Egzamin na ewangelistę

Kurs przygotowuje kandydatów na ewangelistów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP do pracy ewangelisty w różnych obszarach działalności Kościoła. Egzamin na ewangelistę przeprowadzany jest przez odpowiednią komisję kościelną, po zakończeniu kursu.

Zgłoszenia i informacje


Nasi partnerzy