1.5

Widzący

Tyś Bóg, który mnie widzi. 1 Mż 16,13

 

Boże, bądź z nami przez cały rok

nie wiemy co rok ten nam przyniesie

Ty znasz każdy dzień, każdą chwilę

widzisz nas i słyszysz

kochasz każdego z nas

pragniesz naszego dobra

nie musimy się lękać

możemy odpocząć w wierze

z Tobą jesteśmy bezpieczni

 

Panie, otwórz nasze oczy

chcemy być widzącymi

chcemy oglądać Ciebie

Twoją miłość i dobroć

Twoją twórczą moc

Twoje wspaniałe dzieła

stworzenie i zbawienie

 

Ojcze, bądź wola Twoja

niech spełnią się Twoje plany

niech przyjdzie Twoje Królestwo

niech Tobie będzie cześć i chwała

w niebie i na ziemi

 

Ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. J 1,14b

 

Nasi partnerzy