Akcje ewangelizacyjne

Poprzez akcje ewangelizacyjne chcemy zwrócić uwagę na szczególne wydarzenia w roku kościelnym. Stawiamy na oryginalną formę, inspirującą treść, interakcję.

więcej informacji

Imprezy kulturalne

Zapraszamy na organizowane przez nas imprezy kulturalne, które odbywają się w ośrodkach kultury i różnych wspólnotach.

więcej informacji

Kampanie ewangelizacyjne

Centrum Misji i Ewangelizacji poprzez różne działania, pragnie doprowadzić ludzi do Chrystusa po to, by mogli Go przyjąć jako jedynego Pana i Zbawiciela, zgodnie ze słowami z Dz 4,12: I…

więcej informacji

Konferencje

Organizujemy konferencje i spotkania związane z prowadzonymi przez nas projektami, na przykład dla streetworkerów, duszpasterzy, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocowych, zawsze w kontekście duchowym.

więcej informacji

Obozy

Dbając o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży, co roku przygotowujemy ofertę wakacyjnych wyjazdów, podczas których realizowane są specjalnie przygotowane przez nas programy. Zapewniamy korzystanie z lokalnych atrakcji, fachową opiekę i…

więcej informacji

Nasi partnerzy