Co u nas?

“Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi – to cytat z 2. Listu do Koryntian, którego dzieci będą się uczyć na najbliższej szkółce niedzielnej. Zobacz propozycję naszego konspektu.

Biografia Doroty Day, powieść „Sprzedawca marzeń”, a może kubek z różą Lutra? Nasza księgarnia „Warto” jest pełna pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki. Zapraszamy!

Prosimy o wsparcie funduszu „Daj dzieciom nadzieję”. Dzięki niemu wiele dzieci może skorzystać z dofinansowania letniego wypoczynku, czyli obozów organizowanych przez CME.

Jutro o godz. 18.00 w parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie rozpocznie się spotkanie z Lidią Czyż. Serdecznie zapraszamy! zobacz

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W DZIĘGIELOWIE 2018

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Wycisnąć siebie jak cytrynę

Nie każdy oczywiście lubi jogging, jednak nie znajduję lepszego porównania naszego życia niż do zawodów.

czytaj więcej

ChTI zaprasza

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Nasi partnerzy