Co u nas?

Od 28 do 30 marca zapraszamy do Bielska-Białej na ProChrist 2019. Mówcy, artyści, możliwość transmisji. Weź udział w tym międzynarodowym i ekumenicznym przedsięwzięciu!

Dla prowadzących szkółki przygotowaliśmy konspekty zajęć na dwie najbliższe niedziele. Zachęcamy do korzystania.

Zbieramy pieniądze na ratunek wewnętrznym uchodźcom w Burkina Faso (czytaj o sytuacji w tym kraju na blogu Lidii Żur). Datki można przekazywać przez facebooka lub przelewem na konto: 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002 z dopiskiem: Burkina Faso Uchodźcy. 

MÓWCY PROCHRIST 2019 W BIELSKU-BIAŁEJ

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Co się stało?

Czekam z nadzieją, że to Nowe okaże się przynajmniej dobre, a może nawet lepsze od Starego.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy