Co u nas?

Wszystkim Mamom w dniu ich święta przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia i składamy życzenia wielu Bożych błogosławieństw!

Prof. Roland Werner, Nela i Zbyszek Kłapowie, Ilona Hajewska – to tylko niektóre osoby spośród szerokiego grona, które poprowadzi kilkadziesiąt seminariów na tegorocznym Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Zobacz z kim jeszcze będzie można się spotkać.

Dzieci, którymi opiekują się nasi bytomscy pedagodzy, uczestniczą dziś w wycieczce do Parku Dinozaurów w Zatorze.

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W DZIĘGIELOWIE 2018

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Wycisnąć siebie jak cytrynę

Nie każdy oczywiście lubi jogging, jednak nie znajduję lepszego porównania naszego życia niż do zawodów.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Nasi partnerzy