Co u nas?

Dziś w naszej Szkole Biblijnej studenci wysłuchają wykładów ks. Mirosława Czyża z Listu do Hebrajczyków i ks. Bartosza Cieślara z Księgi Psalmów. Napiszą też test z Listu do Galacjan. Będzie pracowicie i ciekawie!
W Warszawie kontynuujemy kolejny zjazd Kursu Duszpasterskiego, w którym uczestniczy dziewięć osób z różnych stron Polski i z różnych Kościołów.
Karen Kingsbury kojarzy się z książkami pełnymi wzruszeń, niespodziewanych zwrotów akcji, dającymi pozytywne przesłanie. Nie inaczej jest w Love Story, którą poleca księgarnia „Warto”.
MÓWCY PROCHRIST 2019 W BIELSKU-BIAŁEJ

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Z szybkością ponaddźwiękową

Nie możesz nie robić tego, co jest twoim darem, bo „ciągnie cię do tego, jak pijoka do gospody”.

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy