Co u nas?

Od kilku tygodni nasi streetworkerzy działają w kolejnej dzielnicy Bytomia – Śródmieściu. Teraz poszukują tu różnych miejsc do współpracy oraz okazji do bliższego poznania podopiecznych. Dziś mają spotkanie w środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Arka Noego.

Robimy listę zakupów artykułów potrzebnych na Chrześcijański Obóz Technologiczny i kontaktujemy się z osobami prowadzącymi warsztaty na CHOT.

Przygotowujemy materiały z hasłami biblijnymi dla naszej księgarni „Warto”.

Jutro rozpoczyna się Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Módlmy się nie tylko o pojednanie i zjednoczenie chrześcijan, ale o jedność całej ludzkiej rodziny.

Rekolekcje pasyjne - przyjmujemy zapisy

Nasze projekty

zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Co się stało?

Czekam z nadzieją, że to Nowe okaże się przynajmniej dobre, a może nawet lepsze od Starego.

czytaj więcej

Życie Marcina Lutra

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Projekty specjalne

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia

Nasi partnerzy