1.5
zobacz wszystkie projekty CME

Wartościowe teksty

Przekleństwo w błogosławieństwo

Tyle razy próbowałam tworzyć, działać, zapobiegać, mieć wpływ na to, co wokół mnie. Ojcze! Tyle we mnie myśli, trosk i obaw, złych snów i przeczuć. Wiadomości z kraju i świata mnie przytłaczają, czuję się przygnębiona. Przychodzę do Ciebie. Potrzebuję wsparcia, nadziei. Nie ucieczki od złych obrazów, zapomnienia, ale Twojego spojrzenia, Twoich obietnic, bliskości z Tobą. Doświadczyłam tego, że nie ma takiej ciemności, której by nie rozświetliła jedna mała zapałka. Widziałam siłę w gojących się ranach, odnowie po chorobach, wyrastających na betonie kwiatach, odradzającej się po zimie przyrodzie, siłę serca, które przebacza krzywdę nie do przebaczenia. Pomimo tej strasznej ciemności Ty jesteś w tych pojedynczych światełkach, które ratują, chronią, dzielą się. Zwyciężyłeś ciemność, każdy najmniejszy odruch niosący światło jest Twoją obecnością w nas i z nami. Ktoś mądry powiedział, że każde narodziny dziecka to dowód Twojego postanowienia, że świat będzie trwał nadal. Ojcze, tak często wydaje mi się, że dla nas…

czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (CME) dociera do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z misją poprawy jakości ich życia. Poprawy – także w sferze potrzeb duchowych – naprzeciw którym wychodzi Bóg z uwalniającą nowiną o miłości i przebaczeniu okazanym w Jezusie Chrystusie.

CME motywuje i stwarza możliwości do odkrywania swojego powołania, zaangażowania dla dobra drugiego, rozwijania zdolności, w które Bóg wyposaża człowieka oraz nabywania przez niego nowych umiejętności i kompetencji.

Nasi partnerzy