Osoby rozpoczynające lub kontynuujące naukę w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie mogą wystąpić o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja w składzie:

  • ks. Marcin Podżorski (członek rodziny)
  • Paweł Gumpert Obst (dyrektor CME)
  • Marek Cieślar (koordynator Szkoły)

W roku szkolnym 2018/2019 Komisja przyznała stypendium trzem studentom, w wysokości łącznej 2 800,00 zł.

Jeśli potrzebujesz pomocy, poznaj:
REGULAMIN FUNDUSZU >> regul
i wypełnij
WNIOSEK >> styp_A_Podzorskiego


Nasi partnerzy