Zapraszamy na nową edycję Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych w Dzięgielowie. Kurs spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce i jest przez nie certyfikowany.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, których służba lub praca zawodowa polega na częstym kontakcie z drugim człowiekiem.W relacji z rozmówcami, którym pomagamy, ale też w relacji z przełożonymi, współpracownikami lub podopiecznymi  czy uczniami doświadczamy wielu emocji, z którymi później się zmagamy. Przeradzają się one często w dylematy i pytania – czy można było lepiej, jaśniej, a może …. spokojniej?

Pracy na kursie towarzyszy chrześcijański kontekst i refleksja nad duchowym wymiarem, dlatego przeznaczony jest zwłaszcza dla osób prowadzących służbę w środowisku chrześcijańskim: duchownych, pracowników świeckichi wolontariuszy parafii i innych jednostek organizacyjnych Kościołów, a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych, nauczycieli, katechetów, personelu medycznego i in.

Kurs otwarty jest dla osób różnych wyznań.


Po co?

Kurs duszpasterski pomaga spojrzeć na rozmowy i własne reakcje w inny, bardziej świadomy sposób, dzięki czemu uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i intrapsychiczne. Kurs zachęca bowiem do refleksji i pracy nad sobą w zakresie własnej odpowiedzialności, tj. tego, na co sami mamy wpływ.

 

Dodatkowe informacje

Idea

Duszpasterstwo uczy żyć z miłością, wolnością i pasją oraz przechodzić przez trudne doświadczenia w życiu.

Duszpasterz towarzyszy ludziom na różnych etapach życia. Ważne są dla niego osobiste relacje i duchowość – życie i wiara.

 

 

Zasady kursu

Kurs obejmuje 144 godzin lekcyjnych oraz pracę własną między zjazdami. Nauka odbywa się przez doświadczenie i prowadzona jest w różnych formach m.in. analizy protokołów rozmów oraz refleksji nad biografią.

Praca odbywa się w grupie 5-8 osób. Pracując w grupie, w warunkach poufności, uczestnicy zyskują  wgląd ze strony innych osób w omawianą sprawę, przez co uczą się nawzajem od siebie.

Wzorem lat ubiegłych kurs w Dzięgielowie prowadzony będzie w trybie weekendowym (sobota – niedziela), w okresie od połowy października 2018 r. do początku czerwca 2019 r. (grafik w zakładce obok).

Uczestnicy Kursu Podstawowego i dla Zaawansowanych pracują podczas sesji  wspólnie. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej, na poziomie  podstawowym lub zaawansowanym.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich na www.tpipp.pl – stronie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Terminy spotkań

  • 13 – 14 października (grafik A)
  • 10 – 11 listopada (grafik B)
  • 8 – 9 grudnia (A)
  • 5 – 6 stycznia (B)
  • 26 – 27 stycznia (A)
  • 16 – 17 lutego (B)
  • 23 – 24 marca (A)
  • 4 – 5 maja (B)
  • 8 – 9 czerwca (B)

Grafik godzinowy A:
Sobota ( 7 godzin):
• 13.00 – 13.45 – start
• 14.00 – 15.30 – sesja 1
• 16.00 – 17.30 – sesja 2
• 18.00 – 19.30 – sesja 3
Niedziela (9 godzin):
• 9.00 – 10.30 – sesja 4
• 11.00 – 12.30 – sesja 5
• 12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
• 14.00 – 15.30 – sesja 6
• 16.00 – 17.30 – sesja 7
• 17.45 – 18.30 – podsumowanie

Grafik godzinowy B:
Sobota (9 godzin):
• 9.00 – 9.45 – start
• 10.00 – 11.30 – sesja 1
• 12.00 – 13.30 – sesja 2
• 13.30 – 15.00 – przerwa obiadowa
• 15.00 – 16.30 – sesja 3
• 17.00 – 18.30 – sesja 4
Niedziela (7 godzin):
• 9.00 – 10.30 – sesja 5
• 11.00 – 12.30 – sesja 6
• 12.30 – 14.00 – przerwa obiadowa
• 14.30 – 16.00 – sesja 7
• 16.15 – 17.00 – podsumowanie

Prowadzący

Urszula Broda – nauczyciel akademicki, superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, coach.

Aby zoptymalizować pracę na kursie osobom, które zgłosiły się, zostanie zaproponowane  indywidualne spotkanie z prowadzącą kurs, którego celem będzie sprecyzowanie potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

Zgłoszenia i koszt

Zgłoszenia >> formularz << prosimy przesłać do 30 września br. na adres mailowy cme@cme.org.pl lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.

Koszt całego kursu wynosi 2 400 zł.

Zgłoszenie jest ważne tylko z wpłatą zaliczki w wysokości  400 zł na konto organizatora, CME:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn  81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem  KD Dzięgielów 2018-2019 –  przedpłata. Pozostałe  2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość  opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).

Organizator i partnerzy

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Kontakt

e-mail: cme@cme.org.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie pytań związanych z programem:
Dzięgielów: 511 575 918
Warszawa: 693 582 424

Więcej na: www.tpipp.pl

 

Nasi partnerzy