Kurs Duszpasterski proponowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim i amerykańskim systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej. Z wiadomości i umiejętności kształtowanych podczas kursu mogą skorzystać duchowni, pracownicy świeccy i wolontariusze parafii oraz innych jednostek organizacyjnych wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Miejsca kursów w 2017/2018: Warszawa, Poznań, Dzięgielów

Dodatkowe informacje

Idea

Duszpasterstwo uczy żyć z miłością, wolnością i pasją oraz przechodzić przez trudne doświadczenia w życiu.

Duszpasterz towarzyszy ludziom na różnych etapach życia. Ważne są dla niego osobiste relacje i duchowość – życie i wiara.

 

 

Zasady kursu

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim  (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej. Skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich,  a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych i in.

Kurs odbywa się w grupach od 6 do 8 osób, obejmuje 144 jednostek po 45 minut oraz pracę własną (między zjazdami). Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: własną biografią, protokołami rozmów duszpasterskich itp.  Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczenia.

Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji.

Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa,  poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich na www.tpipp.pl – stronie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Miejsca i terminy spotkań

WARSZAWA  A
ul. Willowa 1, siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej

Terminy
2017 rok: 15-16.11 / 5-6 i 12-13.12
2018 rok: 9-10 i 30-31.01 / 6-7, 13-14, 20-21 i 27-28.02 / 13-14 i 20-21.03 / 3-4, 17-18 i 25-26.04 / 8-9, 15-16, 22-23 i 28-29.05

Zajęcia odbywają się od godz. 18.30 do 21.30.

 

WARSZAWA  B
ul. Willowa 1, siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej

Terminy
2017 rok:
3-4, 17-18 i 24-25.11 / 1-2 i 15-16.12
2018 rok: 5-6, 26-27.01 / 9-10 i 23-24.02 / 9-10 i 23-24.03 / 20-21.04 / 11-12 i 25-26.05 / 15-16.06

Zajęcia odbywają się w piątki: od godz. 17.30 do 21.00 oraz w soboty od 9.00 do 18.30

 

POZNAŃ
ul. Obozowa 5, parafia ewangelicka

Terminy
2017 rok: 9-11.11 / 4-6.12
2018 rok: 15-17.01 / 19-21.02 / 19-21.03 / 16-18.04

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00 do 17.30.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość skorzystania z noclegów w Centrum parafialnym.

 

DZIĘGIELÓW
ul. Misyjna 8, siedziba CME

Terminy
2017 rok: 21-22.10 / 11-12.11 / 9-10.12
2018 rok: 13-14.01 / 10-11.02 / 3-4.03 / 7-8.04 / 19-20.05

Zajęcia odbywają się w godz. od 8.00 do 17.30.

 

Prowadzący

WARSZAWA  A
ks. dr Grzegorz Giemza – superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki
Beata Michałek – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia

WARSZAWA  B
ks. dr Grzegorz Giemza – superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki
Bożena Giemza – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia, pedagog


POZNAŃ
Urszula Broda
– superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, coach
Marcin Kotas – superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki


DZIĘGIELÓW
ks. dr Grzegorz Giemza
– superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki
ks. Grzegorz Olek – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia, duchowny ewangelicki

 

Zgłoszenia i koszt

DRUK ZGŁOSZENIA zgloszenie

Zgłoszenie należy przesłać:
mailowo na adres: cme@cme.org.pl
lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów

Osoby zgłaszające się na Kurs Duszpasterski dla zaawansowanych proszone są o dołączenie kopii certyfikatu ukończenia Kursu Duszpasterskiego podstawowego spełniającego standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
na kursy w Warszawie do 23.10.2017 r.
na kurs w Dzięgielowie do 9.10.2017 r.
na kurs w Poznaniu do 20.10.2017 r.

Koszt kursu: 2 400 zł

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł.
Pozostałe 2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Organizator i partnerzy

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Kontakt

e-mail: cme@cme.org.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie pytań związanych z programem:
Dzięgielów: 511 575 918
Poznań: 604 948 373
Warszawa: 693 582 424

Więcej na: www.tpipp.pl

 

Nasi partnerzy