Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, których praca lub służba wymaga częstego kontaktu z innymi ludźmi; rozwija samoświadomość tego, co w kontakcie z drugim człowiekiem dzieje się we mnie jako osobie, która pracuje lub służy innym; uczy wchodzenia w relacje na poziomie emocjonalnym, uwrażliwia na to, co dzieje się w relacji. Rozwija odpowiedzialność i refleksję nad sobą i swoją pracą lub służbą, co w efekcie pozwala ją lepiej wykonywać oraz jest prewencją wypalenia zawodowego. Obejmuje pracę na protokołach rozmów oraz refleksję nad sobą i swoją biografią. W naturalny sposób rozwija kompetencje interpersonalne, zwłaszcza komunikację i umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów. Nauka odbywa się poprzez doświadczenie.

Kurs uwzględnia aspekt duchowy, jest więc dedykowany dla osób pracujących lub prowadzących służbę w środowisku chrześcijańskim. Jest również świetną ofertą i dla innych osób, o ile akceptują lub jest dla nich ważny aspekt duchowy.
Kurs jest otwarty dla przedstawicieli różnych wyznań – różnorodna grupa ma większy potencjał w procesie uczenia się nawzajem od siebie.

Kurs Duszpasterski proponowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim i amerykańskim systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej. Z wiadomości i umiejętności kształtowanych podczas kursu mogą skorzystać duchowni, pracownicy świeccy i wolontariusze parafii oraz innych jednostek organizacyjnych wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Dodatkowe informacje

Idea

Duszpasterstwo uczy żyć z miłością, wolnością i pasją oraz przechodzić przez trudne doświadczenia w życiu.

Duszpasterz towarzyszy ludziom na różnych etapach życia. Ważne są dla niego osobiste relacje i duchowość – życie i wiara.

 

 

Zasady kursu

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim  (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej. Skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich,  a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych i in.

Kurs odbywa się w grupach od 6 do 8 osób, obejmuje 144 jednostek po 45 minut oraz pracę własną (między zjazdami). Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: własną biografią, protokołami rozmów duszpasterskich itp.  Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczenia.

Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji.

Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa,  poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich na www.tpipp.pl – stronie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Miejsca i terminy spotkań

DZIĘGIELÓW
ul. Misyjna 8, siedziba CME

Terminy
2017 rok: 21-22.10 / 11-12.11
2018 rok: 13-14.01 / 10-11.02 / 24-25.02 / 3-4.03 / 24-25.03 / 7-8.04

Zajęcia odbywają się w godz. od 8.00 do 17.30.

 

Prowadzący

ks. dr Grzegorz Giemza – superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, duchowny ewangelicki
ks. dr Grzegorz Olek – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia, duchowny ewangelicki

 

Zgłoszenia i koszt

DRUK ZGŁOSZENIA zgloszenie

Zgłoszenie należy przesłać:
mailowo na adres: cme@cme.org.pl
lub na adres pocztowy: CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów

Osoby zgłaszające się na Kurs Duszpasterski dla zaawansowanych proszone są o dołączenie kopii certyfikatu ukończenia Kursu Duszpasterskiego podstawowego spełniającego standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej.

Koszt kursu: 2 400 zł

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego w wysokości 400 zł.
Pozostałe 2 000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Organizator i partnerzy

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Kontakt

e-mail: cme@cme.org.pl

Kontakt telefoniczny w sprawie pytań związanych z programem:
Dzięgielów: 511 575 918
Warszawa: 693 582 424

Więcej na: www.tpipp.pl

 

Nasi partnerzy