1.5
  • Zapraszamy na Kursy Duszpasterskie certyfikowane przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
  • Kursy te są prowadzone w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej (EPK), i są wzorowane na niemieckim (KSA) i amerykańskim (CPE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej
  • Zajęcia organizowane są w Dzięgielowie.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, których służba lub praca zawodowa polega na częstym kontakcie z drugim człowiekiem. W relacji z rozmówcami, którym pomagamy, ale też w relacji z przełożonymi, współpracownikami lub podopiecznymi czy uczniami doświadczamy wielu emocji, z którymi później się zmagamy. Przeradzają się one często w dylematy i pytania – czy można było lepiej, jaśniej, a może spokojniej?
Pracy na kursie towarzyszy chrześcijański kontekst i refleksja nad duchowym wymiarem życia, dlatego przeznaczony jest głównie dla osób pracujących zawodowo, jak i wolontariacko w Kościołach i różnych środowiskach chrześcijańskich. Zapraszamy do udziału w nim duchownych, pracowników świeckich i wolontariuszy parafii i innych jednostek organizacyjnych Kościołów, a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych, nauczycieli, katechetów, personelu medycznego, studentów kierunków pomocowych i in.
Kurs otwarty jest dla osób różnych wyznań.

Po co?

Kurs duszpasterski pomaga spojrzeć na spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy z nim i własne reakcje w bardziej świadomy sposób, dzięki czemu jego uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i intrapsychiczne w obszarze duszpasterskim. Kurs zachęca także do refleksji i pracy nad sobą w zakresie własnej odpowiedzialności, tj. tego, na co sami mamy wpływ.

Dodatkowe informacje

Idea

Duszpasterstwo uczy żyć z miłością, wolnością i pasją oraz przechodzić przez trudne doświadczenia w życiu.

Duszpasterz towarzyszy ludziom na różnych etapach życia. Ważne są dla niego osobiste relacje i duchowość – życie i wiara.

 

Zasady kursu

Kurs obejmuje 144 godzin lekcyjnych oraz pracę własną między zjazdami. Nauka odbywa się przez doświadczenie i prowadzona jest w różnych formach m.in. analizy protokołów rozmów oraz refleksji nad biografią.

Praca odbywa się w grupach 6-8 osób. Pracując w grupie, w warunkach poufności, uczestnicy zyskują  wgląd ze strony innych osób w omawianą sprawę, przez co uczą się nawzajem od siebie.

Absolwenci uzyskują certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zakresie komunikacji interpersonalnej, poradnictwa i duszpasterstwa.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich na www.tpipp.pl – stronie naszego partnera Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Kontakt

Kontakt w sprawie pytań związanych z kursami:

e-mail: cme@cme.org.pl

Informacje znajdziesz także na: www.tpipp.pl

 

Nasi partnerzy