Kurs Duszpasterski proponowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim i amerykańskim systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej. Z wiadomości i umiejętności kształtowanych podczas kursu mogą skorzystać duchowni, pracownicy świeccy i wolontariusze parafii oraz innych jednostek organizacyjnych wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Dodatkowe informacje

Zasady kursu

Kurs odbywa się w grupach od 5 do 10 osób, obejmuje 144 godziny lekcyjne (45 minut) oraz pracę własną (między zjazdami).

Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji m.in. nad: biografią,protokołami rozmów duszpasterskich, zagadnieniami osobowości duszpasterza/doradcy, elementami teorii. Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczanie.

Absolwent kursu otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, który obejmuje: systematyczne uczestnictwo, rozwój duchowy; rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach; znajomość wybranej literatury fachowej. Certyfikat potwierdza posiadanie podstawowych kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Przykłady lektur podczas kursu (o ich szczegółowym doborze decyduje sam słuchacz): Frances L. Ilg „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat”, Friedemann Schulz von Thun „Sztuka rozmawiania „, Paul Ekamn „Natura emocji”, Olgierd Krzysztof Benedyktowicz „Duszpasterstwo i psychoterapia” oraz „Opieka-relacja-rozwój”, H. Weiss „Duszpasterstwo, superwizja i psychologia pastoralna”.

Więcej wiadomości o idei Kursów Duszpasterskich na www.tpipp.pl strona Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Miejsca i terminy spotkań

WARSZAWA kurs w trakcie
ul. Willowa 1, siedziba Polskiej Rady Ekumenicznej

Terminy:
2016 rok:
18–20.10 / 25–27.10 / 8–9.11
13–14.12 / 20–21.12
2017 rok:
3–4.01 / 31.01–1.02 / 7–8.02
7–8.03 / 22–23.03 / 4–5.04 / 18–19.04 25–26.04 / 9–10.05 / 16–18.05 / 30–31.05
1.06 / 20–21.06

Zajęcia odbywają się od godz. 18.00 do 21.00.


DZIĘGIELÓW 
kurs w trakcie
ul. Misyjna 8, siedziba Centrum Misji i Ewangelizacji

Terminy:
2016 rok:
26–27.11 / 3.12 / 17.12
2017 rok:
14.01 / 4.02 / 18.02 / 25.02
11.03 / 18.03 / 1.04 / 8.04 / 20.05
3.06 / 10–11.06

Zajęcia odbywają się gł. w soboty od godziny 8.00 do 17.30.

Prowadzący i kontakt

WARSZAWA
ks. dr Grzegorz Giemza – teolog, duchowny ewangelicki, superwizor, prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Beata Michałek – doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia

DZIĘGIELÓW
ks. dr Grzegorz Giemza
Bożena Giemza – pedagog, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor w procesie kształcenia

Kontakt:
e-mail: cme@cme.org.pl
telefon: 33 852 97 81

Zgłoszenia i koszt

Zgłoszenie, po ogłoszeniu nowego naboru, należy przesłać na adres: cme@cme.org.pl lub CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów.

DRUK ZGŁOSZENIA zgloszenie

Terminy zgłoszeń na kolejne edycje kursu zostaną podane w tym miejscu.

Organizator i partnerzy

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Nasi partnerzy