1.5

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138

Działalność pedagogów ulicy w Bytomiu
Imprezy i spotkania dla młodzieży
Poradnictwo psychologiczno-pastoralne
Szkoła Biblijna
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 
Wolontariat w CME i szkolenia dla wolontariuszy
Wydawnictwo Warto
Zespół CME

DZIAŁALNOŚĆ KULTOWA

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154
Ofiary na działalność CME
Działalność administracyjna CME

FUNDUSZE CELOWE

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
Rodzina rodzinie
Daj dzieciom nadzieję
Fundusz stypendialny im. ks. Adama Podżorskiego

Pomoc dla Afryki (Burkina Faso)
Szpital w Asuanie 

NOWE NUMERY KONT DLA PRZELEWÓW / PRZEKAZÓW ZZA GRANICY

Dla wpłat w EURO:
Nr rachunku IBAN PL 57 1020 1390 0000 6602 0753 2445
nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Dla wpłat w DOLARACH:
Nr rachunku IBAN PL 81 1020 1390 0000 6102 0753 2452
nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Dla wpłat w pozostałych walutach:
Nr rachunku IBAN PL 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA CME

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 65 1050 1083 1000 0022 7983 6957 (księgarnia Warto)
Obsługa sprzedaży realizowanej za pośrednictwem strony www.warto.com.pl

Dodatkowe informacje

Więcej o funduszach celowych

FUNDUSZ MODERNIZACJI CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI
Konto: ING 18 1050 1083 1000 0023 0110 3210 w polu tytułem wpisać „darowizna – Modernizacja”

FUNDUSZ RODZINA RODZINIE
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Rodzina rodzinie”
Fundusz został utworzony pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w odpowiedzi na trudną sytuację życiową, w jakiej znalazła się jedna z zaprzyjaźnionych rodzin. Celem funduszu jest pomoc rodzinom na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.
Komisja w składzie: Elżbieta Cieslar, Marek Cieślar, Jan Macura.

FUNDUSZ DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 39 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Daj dzieciom nadzieję”
Konto zbiórki publicznej: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 39 8113 0007 2001 0003 9909 0003
Fundusz działa od kilkunastu lat, powstał z inicjatywy pracowników Duszpasterstwa wśród Dzieci. Celem funduszu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej na temat funduszu możesz przeczytać tutaj.
Komisja została powołana w 2007 roku, w składzie: Helena Gajdacz, Alina Rakowska, Magdalena Sarapata.

FUNDUSZ POMOC DLA AFRYKI
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Afryka”
Fundusz został utworzony w roku 2011, choć działalność związana z pomocą dla Burkina Faso w ramach projektu o tej samej nazwie rozpoczęła się już w roku 2007.
Celem Funduszu jest: wspieranie inicjatyw organizowanych przez afrykańskich chrześcijan, wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, walka z bezrobociem, wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet, poprawa warunków życia, dostęp do Słowa Bożego, pomoc w organizowaniu działań ewangelizacyjnych przy współpracy z afrykańskimi chrześcijanami oraz pomoc i edukacja medyczna.

Więcej na ten temat możesz przeczytać na blogu.
Komisja w składzie: Lucjan Buchalik, Korneliusz Glajcar, Jan Macura, Iwona Nawrot, Marek Sojka.


Nasi partnerzy