DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 93 8113 0007 2001 0003 9909 0001
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
Grupy artystyczne – Zespół CME
Działalność pedagogów ulicy w Bytomiu
Imprezy i spotkania dla młodzieży
Poradnictwo psychologiczno-pastoralne
Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie, Zelowie i Mrągowie 
Wolontariat w CME i szkolenia dla wolontariuszy

DZIAŁALNOŚĆ KULTOWA

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 11 1050 1083 1000 0001 0552 7154
Ofiary na działalność CME
Działalność administracyjna CME

FUNDUSZE CELOWE

Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
Rodzina rodzinie
Daj dzieciom nadzieję
Fundusz stypendialny im. ks. Adama Podżorskiego

Pomoc dla Afryki (Burkina Faso)
Szpital w Asuanie 

Pieniądze gromadzone na kontach funduszowych są wydawane zgodnie z celami każdego z nich. Nad każdym z nich czuwa lub będzie czuwać Komisja powołana przez Radę Centrum Misji i Ewangelizacji.

DLA PRZELEWÓW / PRZEKAZÓW ZZA GRANICY

Dla wpłat w EURO:
Nr rachunku IBAN PL 57 1050 1083 1000 0024 0040 1408
nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Dla wpłat w pozostałych walutach:
Nr rachunku IBAN PL 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (GOSPODARCZA) CME

ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 65 1050 1083 1000 0022 7983 6957
Obsługa sprzedaży realizowanej za pośrednictwem strony www.warto.com.pl

Dodatkowe informacje

Więcej o funduszach celowych

FUNDUSZ ROZBUDOWY CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI 1000 X 1000
Konto: ING 18 1050 1083 1000 0023 0110 3210 w polu tytułem wpisać „darowizna – 1000×1000”
Został utworzony w roku 2007. Nazwa wzięła się z pomysłu przyjaciela CME i stałego bywalca Tygodni Ewangelizacyjnych. Zaproponował on, aby zachęcić 1000 osób do wpłacenia 1000 złotych na Fundusz rozbudowy siedziby Centrum Misji i Ewangelizacji.

Celem akcji „1000×1000” jest zgromadzenie środków finansowych w wysokości 1 000 000 złotych, co pozwoli na bezpieczne rozpoczęcie budowy. W ramach funduszu został już przygotowany projekt budowlany obejmujący wybudowanie garaży w miejsce stodoły oraz rozbudowę budynku CME. Dzięki rozbudowie powstaną nowe sale wykładowe, studio radiowe, biblioteka oraz zostanie poszerzona jadalnia, dzięki czemu będzie mogła rozwinąć się działalność edukacyjna w ramach Centrum Kształcenia Wolontariuszy. Do tej pory dzięki sponsorowi mogliśmy także wybudować oczyszczalnię ścieków, która będzie służyć nowemu ośrodkowi.
Komisja w trakcie powoływania.

FUNDUSZ RODZINA RODZINIE
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Rodzina rodzinie”
Fundusz został utworzony pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w odpowiedzi na trudną sytuację życiową, w jakiej znalazła się jedna z zaprzyjaźnionych rodzin. Celem funduszu jest pomoc rodzinom na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Komisja w składzie: Piotr Chmiel, Elżbieta i Marek Cieślarowie, Jan Macura i Kurt Prochaczek.

FUNDUSZ DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 39 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Daj dzieciom nadzieję”
Konto zbiórki publicznej: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 39 8113 0007 2001 0003 9909 0003
Fundusz działa od kilkunastu lat, powstał z inicjatywy pracowników Duszpasterstwa wśród Dzieci. Celem funduszu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Więcej na temat funduszu możesz przeczytać tutaj.

Komisja została powołana w 2007 roku.
Komisja w składzie: Helena Gajdacz, Alina Rakowska, Magdalena Sarapata.

FUNDUSZ POMOC DLA AFRYKI
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
w polu tytułem wpisać „darowizna – Afryka”
Fundusz został utworzony w roku 2011, choć działalność związana z pomocą dla Burkina Faso w ramach projektu o tej samej nazwie rozpoczęła się już w roku 2007.
Celem Funduszu jest: wspieranie inicjatyw organizowanych przez afrykańskich chrześcijan, wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, walka z bezrobociem, wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet, poprawa warunków życia, dostęp do Słowa Bożego, pomoc w organizowaniu działań ewangelizacyjnych przy współpracy z afrykańskimi chrześcijanami oraz pomoc i edukacja medyczna.
Więcej na ten temat możesz przeczytać w dziale misja zagraniczna – Burkina Faso.
Komisja w składzie: Lucjan Buchalik, Korneliusz Glajcar, Jan Macura, Iwona Nawrot, Marek Sojka.

FUNDUSZ UKRAINA
Konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002 w polu tytułem wpisać „darowizna – Ukraina”
Celem Funduszu jest wspieranie pracy misjonarzy, działań o charakterze szkoleniowym w formie seminariów dla młodzieży i dorosłych prowadzonych na terenie Ukrainy. Do tej pory wspieraliśmy misjonarzy pracujących na Ukrainie (2008-2010), studentów z Ukrainy kształcących się w Polsce oraz prowadzenie seminariów przez pracowników z Polski dla młodzieży i dorosłych na Ukrainie.
Więcej na ten temat możesz przeczytać w dziale misja zagraniczna – Ukraina.


Nasi partnerzy