1.5

Zapraszamy do korzystania z superwizji psychologiczno-pastoralnej jako praktycznej i profesjonalnej pomoc dla osób, które pracują w różnych miejscach, są przedstawicielami różnych zawodów i na różnych stanowiskach.  Superwizja jest procesem spoglądania na dane zagadnienie związane z pracą zawodową  z szerszej perspektywy i wspólnym poszukaniem rozwiązań. Podlega zasadzie poufności.

Celem superwizji jest m.in. uzyskanie przez osobę z niej korzystającą: polepszenia wydajności i jakości swojej pracy i służby; relacji z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami oraz odbiorcami pracy oraz zadowolenia z pracy.

 

Dodatkowe informacje

W czym pomocna jest superwizja?

Superwizja pomaga w zrozumieniu swojej roli w pracy oraz jej rozwijaniu, jest pomocna w zaplanowaniu swojego rozwoju zawodowego, przebadaniu jakości swojej pracy i jej polepszeniu, przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego, a także poprawianiu relacji pomiędzy współpracownikami i usprawnieniu pracy w grupie, przeanalizowaniu zadań podwładnych i pracowników.

Może także być ważnym punktem w  przepracowaniu sytuacji konfliktowych, uzyskaniu stabilizacji i motywacji w napiętych i kryzysowych sytuacjach w pracy, jak również w towarzyszeniu w procesie reorganizacji.

Na jakiej zasadzie?


Nasi partnerzy