1.5
Zapraszamy na Kurs Duszpasterski 
w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej
Dzięgielów 2024/2025 
Poziom podstawowy i zaawansowany
(uczestnicy obu poziomów pracują razem w tej samej grupie)

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy duszpasterskiej, poradniczej i/lub pomocowej lub którzy chcą przygotować się do takiej służby/pracy wśród ludzi. Zapraszamy zwłaszcza osoby pracujące zawodowo lub na zasadzie wolontariatu w Kościołach i różnych środowiskach chrześcijańskich, tj.:

 • osoby duchowne
 • pracowników świeckich i wolontariuszy parafii i Kościołów
 • liderów i członków grup młodzieżowych, grup wzrostu, grup odwiedzinowych i in.
 • pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych
 • nauczycieli, katechetów
 • pracowników służby zdrowia
 • studentów kierunków pomocowych oraz pedagogicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane swoim rozwojem z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

CO ZYSKASZ?

NA KURSIE PODSTAWOWYM ROZWINIESZ :

 • zdolność refleksji nad sytuacjami, które są Twoim udziałem w pracy, w służbie i/lub codziennym życiu
 • umiejętności interpersonalne w zakresie:
  – aktywnego słuchania
  – rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
  – rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  – nawiązywania zdrowych relacji z drugą osobą
  – porozumienia się bez przemocy
  – reagowania w sytuacjach konfliktowych,
 • świadomość samego siebie jako narzędzia w służbie i/lub pracy z drugim człowiekiem, z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego.

NA KURSIE DLA ZAAWANSOWANYCH :

 • poszerzysz świadomość siebie jako narzędzia w pracy z drugą osobą
 • rozwiniesz na wyższym poziomie praktyczne umiejętności duszpasterskie w takich obszarach jak aktywne słuchanie, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, towarzyszenie w zmianie
 • pogłębisz swoją świadomość procesów psychicznych w kontekście wymiaru duchowego

NA KURSIE PRACUJEMY:

W grupie
Od 6 do 8 osób. Na początku zawieramy ze sobą umowę co do zasad funkcjonowania grupy tak, by każdy mógł się w niej czuć bezpiecznie. Poznajemy się, otwieramy się na siebie nawzajem, dzielimy tym, co przeżywamy. Uczymy się w  atmosferze zaufania i  akceptacji, podejmując ryzyko otwartości, bez obawy przed oceną.
Podczas sesji
Czas ujmujemy w półtoragodzinne sesje. Gdy Ty masz swoją sesję, decydujesz, nad czym pracujesz. To pozwala na uwzględnienie Twoich indywidualnych potrzeb w procesie grupowym. Każdy temat jest dobry, jeśli jest ważny dla Ciebie i… dla grupy, która Ci towarzyszy.
Przez refleksję i…
Uczymy się poprzez refleksję nad przedstawionym materiałem. Tym materiałem będą zapisy rozmów duszpasterskich lub innych – dla Ciebie ważnych. Będzie również okazja zmierzyć się ze swoją historią, czyli biografią. Będzie też czas na przemyślenie, czym dla Ciebie jest duszpasterstwo i/lub wiara w Boga, czyli Credo. A na koniec przyjrzysz się swojemu procesowi nauki na Kursie, czyli procesowi zmian.
… doświadczenie.
Nauka przez doświadczenie to jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się przez dorosłych, ponieważ każde doświadczenie nas zmienia. Uczymy się przez doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w grupie oraz w sytuacjach symulowanych, w których rozwijamy i/lub utrwalamy umiejętności przez praktyczny trening.

JAK ZORGANIZOWANY JEST KURS?

 • kurs odbywa się w Dzięgielowie k. Cieszyna – w Centrum Misji i Ewangelizacji (ul. Misyjna 8)
 • w programie jest 9 dwudniowych zjazdów: sobota i niedziela (16 godzin lekcyjnych na każdym zjeździe)
 • zjazdy odbywać się będą średnio 1 raz w miesiącu
 • w celu dostosowania godzin pracy na zjazdach do potrzeb uczestników Kursu, grafik godzinowy zostanie ustalony po konsultacjach na rozmowach wstępnych
 • pierwszy zjazd: 14 -15 września 2024 r., zakończenie: maj/czerwiec 2025 r.
 • kurs to 144 godzin (po 45 min.) pracy w grupie oraz 60 jednostek pracy własnej

PROWADZĄCA
Urszula Broda – nauczyciel akademicki, duszpasterz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor TPiPP.

MASZ PYTANIA?  

PYTAJ!

 

JESTEŚ  ZDECYDOWANA/Y?

ZRÓB PIERWSZY KROK, czyli –  zgłoś swój udział:

 • mailowo: cme@cme.org.pl
 • telefonicznie 693 41 94 94
 • lub listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.

W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, nr telefonu.

ZRÓB DRUGI KROK  –  najpóźniej do do 15 lipca 2024 r.
Prześlij wymagane dokumenty na adres mailowy cme@cme.org.pl lub listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów:

 • list motywacyjny
 • Twoją biografię (2 strony A4) z uwzględnieniem tych wydarzeń, które miały największe znaczenie w Twoim życiu.

Dodatkowo dla osób chętnych na poziom zaawansowany:

 • kopia certyfikatu ukończenia Kursu Duszpasterskiego podstawowego lub innego spełniającego standardy TPiPP

Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z prowadzącą kurs w uzgodnionych z uczestnikami terminach (w okresie: koniec sierpnia – początek września). Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o oczekiwaniach, potrzebach, celach każdej osoby zgłaszającej się na Kurs.

Osoby zaakceptowane do uczestnictwa w Kursie proszone będą o wpłatę wpisowego w wysokości 600 zł na konto CME:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
tytułem: KD Dzięgielów 2023-2024 – wpisowe

CAŁKOWITY KOSZT KURSU
3600  zł
Pozostałe 3000 zł wnoszone jest jednorazowo przed pierwszym zjazdem lub wpłacane w ratach uzgodnionych z organizatorem.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Projektu Kościelnego (patrz: zakładka: dofinansowanie)

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

Dodatkowe informacje

Terminy zjazdów 2024/2025

I zjazd14 -15 września 2024
II zjazd
III zjazd
IV zjazd
V zjazd
VI zjazd
VII zjazd
VIII zjazd
IX zjazd
Terminy pozostałych zjazdów zostaną podane wkrótce.

 

Akredytacja i certyfikacja

AKREDYTACJA

 • Organizatorem Kursu jest Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, które posiada akredytację Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP) na jego przeprowadzenie.
 • Kurs Duszpasterski spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP) w Polsce  (więcej TU)
 • Jest wzorowany na niemieckim (KSA) oraz amerykańskim (COE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej.
 • Jest prowadzony przez certyfikowanego przez TPiPP superwizora.

CERTYFIKACJA

 • Warunki ukończenia Kursu Duszpasterskiego wg standardów TPiPP.

Część A 2. Punkt IV

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Na certyfikacie powinny znaleźć się informacje o warunkach organizacji kursu.

Warunki ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym:

 • regularne uczestnictwo (min. 80% obecności)
 • rozwój indywidualny,
 • rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach,
 • znajomość wybranej literatury fachowej.

 

Prowadząca

Nazywam się Urszula Broda, z wykształcenia jestem filologiem romańskim i nauczycielką języków obcych. Lubię słowa, dociekanie ich znaczeń, świadome posługiwanie się nimi. Lubię też uczyć, nie wykładowo, ale w interakcji, czyli w kontakcie w drugim człowiekiem. Dalej z przyjemnością idę na zajęcia ze studentami, ciekawa tego, co nowego się wydarzy w czasie naszego spotkania.
39 lat temu na pierwszym roku studiów spotkałam ludzi, którzy opowiedzieli mi o Panu Jezusie jako o żywym Bogu, z którym mogę mieć osobistą relację, który może nadać cel i sens mojemu życiu oraz w którym mogę mieć pewność życia wiecznego. I właśnie wtedy, gdy miałam 20 lat rozpoczęło się moje świadome życie z Bogiem. Nawróciłam się, powierzyłam swoje życie w ręce Pana Boga i zaufałam w Jego plan dla mnie i dla mojego życia. Ten pierwszy okres fascynacji i entuzjazmu z poznawania Pana Boga przerodził się najpierw w świadome podążanie za Nim, czyli w okres uczniostwa (uczenia się jak żyć na co dzień z Bogiem), a ten z czasem przeszedł w okres intensywnej służby dla Pana Boga.
Jestem Panu Bogu ogromnie wdzięczna za lata duchowego wzrostu i duchowej formacji. Już wtedy bardziej niż inne obszary służby, interesował mnie duchowy rozwój. Chęć wypełniania Bożej woli oraz dzielenia się z innym swoim doświadczeniem sprawiły, że był taki czas, gdy prowadziłam kilka grup wzrostu oraz wraz z innymi organizowałam spotkania i konferencje, by stale się rozwijać i dojrzewać.
Kilkanaście lat temu przechodząc przez trudny okres w moim życiu, doświadczyłam głębokiego niezrozumienia ze strony osób wierzących. Nie rozumiałam dlaczego ich wsparcie, świadectwa, liczne cytaty z Bożego Słowa nie były dla mnie pomocne. Po jakimś czasie odkryłam, że to, czego wtedy potrzebowałam to nie były „duchowe porady”, ale nazwanie, wyrażenie i akceptacja tego, co czułam i jak się czułam w tamtym okresie. Wtedy też uświadomiłam sobie jak bardzo w moim rozwoju był pominięty aspekt emocji i potrzeb, jak bardzo nie miałam świadomości i zrozumienia tego, co dzieje się w moim wnętrzu. Jestem Panu Bogu wdzięczna za ten kryzys w moim życiu i za pokazanie mi jak ważny jest emocjonalny, psychiczny aspekt życia, również dla rozwoju duchowego. Od tego czasu, oprócz poznawania Pana Boga i Jego Słowa, wiele radości daje mi również poznawania tego, jak funkcjonuje człowiek w sferze psychiki, jak został wewnętrznie stworzony przez Pana Boga oraz jak obie sfery psychiczna i duchowa nawzajem się przenikają i na siebie wpływają.
Obie te sfery łączę w służbie duszpasterskiej. Dzięki Bożej łasce, mam przywilej towarzyszyć innym w wewnętrznej przemianie w ich życiu, wspierając ich w obu wymiarach i psychicznym, i duchowym.
Wciąż mam dużą motywację, by uczyć się i studiować (a lubię się uczyć), rozwijać stale swoje umiejętności, by lepiej zrozumieć drugiego człowieka i być dobrym narzędziem w rękach Pana Boga.
Dziś obok solidnej formacji duchowej, mam za sobą również około 2 tysięcy godzin studiów i specjalistycznych szkoleń z zakresu psychologii i duszpasterstwa. Ukończyłam dwa Kursy Duszpasterskie i dwuletni Kurs Superwizji, studia z coachingu, doradztwa zawodowego, mediacji, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Od 6 lat prowadzę Kursy Duszpasterskie, głównie w Dzięgielowie. Widzę ogromną potrzebę rozwijania służby duszpasterskiej, gdyż wiele osób wierzących jest bardzo zagubionych i zmaga się w swoim „wewnętrznym człowieku” nie identyfikując faktycznych przyczyn swoich zmagań. Wokół nas jest również coraz więcej osób przechodzących przez różnorakie kryzysy osobiste, w relacjach, w rodzinach i w pracy zawodowej. Jako ludzie świadomie wierzący, możemy napotkać zarówno ich potrzeby psychiczne, jak i duchowe. Wierzę, że misją Kościoła Jezusa Chrystusa jest również towarzyszenie im i wspieranie ich w ich zmaganiach. Tak dla mnie wyraża się Boża miłość w służbie bliźnieniu i wypełnia się słowo o niesieniu brzemion drugiej osoby, gdy przechodzi ona przez ciemną dolinę doświadczeń. Zrozumienie potrzeb osób w kryzysie, często otwiera ich serca na sferę duchową.
Potrzebujących osób jest coraz więcej, „robotników” wciąż niewielu. Możesz dołączyć do tych, którzy chcą lepiej zrozumieć drugiego człowieka i lepiej umieć go wspierać. Dlatego też zapraszam Cię na nową edycję Kursu Duszpasterskiego w Dzięgielowie.

Webinaria

Dofinansowanie

W ramach projektu prowadzonego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski z Kościołem Luterańskim w Bawarii istnieje możliwość dofinansowania do kosztów uczestnictwa pewnej liczby zgłoszonych pracowników i wolontariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: dofinansowanie@tpipp.pl.

Nasi partnerzy