1.5

To seria czterech spotkań stworzonych po to, by pomóc każdej parze narzeczeńskiej w pracy nad wzmocnieniem swojej relacji i budowaniem podstaw do zawarcia małżeństwa.

NAJBLIŻSZY KURS – 29.10.2022
ZOOM, GODZ. 18.00
ZGŁOSZENIA DO 29.10.2022: roman.fenger@cme.org.pl

Przygotowując się do dorosłości człowiek uczy się różnych rzeczy, które mają mu pomóc, by jak najlepiej odnalazł się w danym momencie swojego życia. Rodzina jest przekaźnikiem różnych wartości, okres edukacji wczesnoszkolnej to czas nawiązywania nowych relacji z rówieśnikami i innymi osobami, ale także nabywania wiedzy. Potem praca, może studia, różnego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje, co oznacza nabywanie nowych kompetencji i podejmowanie nowych zadań. Małżeństwo jest również pewnego rodzaju zadaniem, bo jest relacją dwojga ludzi, która nie wydarza się sama. Dlatego proponujemy narzeczonym ten właśnie kurs, oparty na wartościach chrześcijańskich, którego głównym celem jest wskazanie na wybrane elementy małżeństwa i refleksja nad nimi.

Kurs obejmuje cztery spotkania i tematy:

Spotkanie pierwszeBiblijne podstawy małżeństwa

Omówimy fragment biblijny z 1 Księgi Mojżeszowej 2,24 oraz cele małżeństwa. W czasie wspólnej dyskusji, zastanowimy się co to znaczy opuścić rodziców, złączyć się z współmałżonkiem i być z nim jednym ciałem. Ostatnią część poświęcimy na dzielenie się własnymi oczekiwaniami i marzeniami dotyczącymi związku małżeńskiego, który stworzymy.

Spotkanie drugie – Dziedzictwo, które wnosimy w małżeństwo

Przyglądniemy się własnym rodzinom i zastanowimy się nad tym co stanowi wzór do naśladowania, a których elementów nie chcemy przenosić do naszych związków małżeńskich.

Spotkanie trzecie – Komunikacja w małżeństwie

Komunikacja to podstawa w małżeństwie, jak i w każdym innym związku. Dlatego poznamy kilka istotnych elementów dotyczących słuchania, mówienia oraz zwrócimy uwagę na postawę wzajemnego szacunku jako bardzo ważnego ogniwa domowego ogniska.

Spotkanie czwarte – Okazywanie miłości

Zajmiemy się przede wszystkim rozpoznawaniem swoich potrzeb i potrzeb przyszłego współmałżonka, dowiemy się jak wychodzić sobie naprzeciw w ich zaspokajaniu. Porozmawiamy także o tym, jak dbać o małżeństwo, żeby mogło trwać i dawać obopólną satysfakcję.

Kurs rozpoczyna się ustaleniem kontraktu, który m.in. obejmuje klauzulę poufności. Spotkania kończą się krótkimi rozważaniami fragmentów biblijnych, a także propozycjami do samodzielnego wykonania zadań domowych, które na kolejnym spotkaniu są krótko omawiane, ale nie oceniane.

Każde spotkanie trwa ok. 2 godziny.

Prowadzący – Mariola i Roman Fengerowie
Małżeństwo z 37-letnim stażem, doradcy rodzinni CME. Mają dwie dorosłe córki, zięciów i troje wnucząt. W swojej pracy zawodowej i życiu codziennymi starają się dzielić swoim doświadczeniem i rozumieniem Bożego Słowa w temacie małżeństwa i relacji.

Miejsce
W umówionym miejscu na żywo lub online na platformie Google Meet.

Terminy 
Do ustalenia.

Zgłoszenia
Na kurs można zgłosić się indywidualnie jako para lub jako parafia.
Mail: roman.fenger@cme.org.pl.
Tel.: 509 398 505.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w nim.

Serdecznie zapraszamy!


Nasi partnerzy