Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

UWAGA!

W związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z obowiązującymi w kraju obostrzeniami oraz decyzją zawartą w § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz w § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 stycznia 2021 zmieniającego wcześniejsze rozporządzenie do dnia 31 stycznia 2021 r. nasza Placówka Wsparcia Dziennego pracuje w trybie zdalnym. W tym czasie nie odbywają się żadne zajęcia terenowe z projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”, natomiast wychowawcy podwórkowi pracują zdalnie i są w stałym kontakcie z podopiecznymi.

Praca dla wychowawcy podwórkowego

Szczegóły!