1.5

Szkółki niedzielne, które proponuje Centrum Misji i Ewangelizacji są programami dla dzieci, zawierającymi:

  • lekcję biblijną
  • werset przewodni
  • piosenkę
  • pracę plastyczną

Są gotową alternatywą dla zajęć prowadzonych w parafiach zwłaszcza na czas pandemii, ale także dla osób mieszkających z dala od kościoła. Szkółki mogą też inspirować do prowadzenia własnych zajęć z dziećmi lub stać się pomocą dla nauczającego.

ZOBACZ!

 


Nasi partnerzy