1.5

Centrum Kształcenia Wolontariuszy “Szkoła Biblijna” w Dzięgielowie jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Centrum prowadzi kursy dokształcające w systemie zaocznym w Dzięgielowie koło Cieszyna oraz wyjazdowym na zaproszenie. W ramach ośrodka proponujemy:

Kształcenie ustawiczne jest propozycją dla osób dorosłych, które z przyczyn osobistych, zawodowych lub społecznych chcą pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje. Inwestowanie w szerszą i aktualną wiedzę oraz wyższe kwalifikacje podnosi jakość pracy czy wolontariatu, a przez to jakość życia.


Nasi partnerzy