1.5
  • ofiary i darowizny – przekazywane przez osoby prywatne; również wpływy z 1,5% podatku
  • opłaty – wnoszone przez uczestników seminariów, obozów, szkoleń i innych spotkań
  • dotacja z Kościoła
  • dotacje zagraniczne
  • dotacje krajowe – środki pozyskiwane na projekty z samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, z funduszy unijnych
  • działalność wydawnicza – środki ze sprzedaży wydawnictw i wynajmu sprzętu
  • odpłatna działalność pożytku publicznego – min. środki ze sprzedaży obiadów

Jak finansowo wspierać CME?

Każdy daje stosownie do posiadanych środków powierzonych mu przez Boga. Staramy się regularnie informować o różnego rodzaju projektach, które zawsze potrzebują wsparcia modlitewnego, organizacyjnego i finansowego.

Sposób pierwszy
Stałe zlecenie – polega ono na złożeniu w swoim banku stałego zlecenia regularnego, np. comiesięcznego, przelewu na nasze konto. To bardzo prosta forma wspierania.

Sposób drugi
To złożenie dobrowolnej ofiary na wybrany projekt.

Sposób trzeci
Organizowanie zbiórek – polega na zbiórce pieniężnej (tzw. kolekcie) w czasie różnych spotkań, np. grupy biblijnej, uroczystości jubileuszowej, spotkania rodzinnego. Innym pomysłem jest poproszenie gości zaproszonych na uroczystość, aby zamiast kwiatów złożyli ofiarę na dany cel.

Sposób czwarty
Zachęcenie rodziny i znajomych w Niemczech do złożenia ofiary na specjalne konto. Dlaczego w Niemczech? Partnerska organizacja otworzyła dla nas konto. Wpłata na nie powoduje, że ofiarodawca otrzymuje pokwitowanie, dzięki któremu może dokonać odpisu podatkowego w tym kraju.
Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V. Kassel
Kto.-Nr. 5908, BLZ 520 604 10
Stichwort “Polen”

Sposób piąty
Dziesięcina – przekazywanie dziesiątej części wynagrodzenia na sprawy Boże to zwyczaj wielu chrześcijan. Będzie to dla nas wielki zaszczyt, jeśli ktoś zechce w ten sposób wspierać naszą służbę.

Sposób szósty
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazać 1,5% należnego podatku.

Sposób siódmy
Zachęcenie innych do finansowego wspierania CME.

Sposób ósmy
Szybki przelew przez PayU.

Konta bankowe – dane do przelewów bankowych

Dodatkowe informacje

Ze sprawozdaniami finansowymi za każdy rok naszej działalności można zapoznać się w raportach CME.


Nasi partnerzy