Organizujemy konferencje dla kobiet oraz związane z prowadzonymi przez nas projektami, na przykład dla streetworkerów, duszpasterzy, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocowych.


Nasi partnerzy