1.5

Organizujemy konferencje i spotkania związane z prowadzonymi przez nas projektami, na przykład dla streetworkerów, duszpasterzy, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocowych, zawsze w kontekście duchowym.


Nasi partnerzy