Organizujemy konferencje dla kobiet oraz związane z prowadzonymi przez nas projektami, na przykład dla streetworkerów, duszpasterzy, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocowych.

10 listopada 2018 r. zapraszamy do Dzięgielowa na Jesienną konferencję dla kobiet pt. „Woda niezdatna do picia”.


Nasi partnerzy