1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji poprzez różne działania, pragnie doprowadzić ludzi do Chrystusa po to, by mogli Go przyjąć jako jedynego Pana i Zbawiciela, zgodnie ze słowami z Dz 4,12: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Pragniemy pomagać ludziom w bliższym poznawaniu Jezusa Chrystusa i pogłębianiu wiary poprzez studiowanie Słowa, modlitwę, spotkania z innymi wierzącymi, odszukiwanie Jezusa w wielu aspektach codziennego życia. Każdy człowiek, bez względu na wiek, wykształcenie czy jakiekolwiek inne kryteria, potrzebuje osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, dlatego prowadzimy kampanie ewangelizacje. Są to kilkudniowe wydarzenia skierowane są do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych), do różnych środowisk i grup społecznych. Program każdej kampanii to przede wszystkim ewangelizacje, ale także wykłady, seminaria, koncerty, spotkania, wspólny śpiew i modlitwa.

Co roku, w lipcu i w sierpniu, Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje:

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie
Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie

Co dwa lata CME współorganizuje polskie edycje międzynarodowych kampanii:

ProChrist
JesusHouse

 

Kontakt
Paweł Gumpert
e-mail: pawel.gumpert@cme.org.pl


Nasi partnerzy