1.5

Przekazując 1,5% na Centrum Misji i Ewangelizacji pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać o potrzeby podstawowe. Rozwijamy też te inicjatywy, które w naszym przekonaniu wychodzą na przeciw ważnym potrzebom duchowym i społecznym.

Centrum Misji i Ewangelizacji – KRS 0000225011

Człowiek człowiekowi bliźnim. To jedna z ważnych myśli oddających przesłanie Ewangelii. Jezus, choć miał do wypełnienia wielką misję, zatrzymywał się, gdy widział człowieka w potrzebie, rozmawiał, udzielał pomocy, uzdrawiał, przywracał godność, pomagał każdemu, kto szczerze chciał odnowy. Jego życie było jednym wielkim dawaniem, nie było w nim za grosz egoizmu, było wiele miłości, wyrażającej się w słowach i czynach.

Przykład Jezusa inspiruje nas i motywuje do pomagania wszystkim, niezależnie od statusu  społecznego, wyznania, płci czy wieku. Podejmujemy działania wśród dzieci i młodzieży, ludzi dojrzałych i seniorów, dla poprawy jakości ich życia – w wymiarze materialnym i duchowym. Żyjemy i działamy wśród ludzi i dla ludzi, wzorując się na Chrystusie, który najważniejsze lata poświęcił dwunastu uczniom, czyniąc z nich apostołów, jednocześnie nauczał tłumy i pomagał cierpiącym, chorym. We wszystkich działaniach formacyjnych, szkoleniowych, ewangelizacyjnych, a także pomocowych, charytatywnych, pragniemy iść śladami Jezusa. Inspirujemy, motywujemy, wspieramy, współpracujemy z każdym kto chce czynić dobro. Inwestujemy w ludzi, bo wierzymy, że LUDZIE TO BOŻA METODA.

1,5% przeznaczamy na:

 • fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie
 • dzieci, które muszą pokonywać trudności
 • kulturę
 • poradnictwo i ewangelizację
 • organizowanie i doskonalenie pracy wolontariuszy

Ponad 25 lat doświadczeń upewnia nas w potrzebie prowadzenia działań w różnych środowiskach, na różne sposoby.  Nasi wolontariusze nieśli pomoc mieszkańcom wioski Pobe Mengao w jednym z najbiedniejszych państw świata, Burkina Faso, nasi pedagodzy – streetworkerzy działają na ulicach kilku dzielnic Bytomia, prowadzimy projekty charytatywne: Rodzina rodzinie, Daj dzieciom nadzieję, Prezent pod choinkę, List do dzieciątka, organizujemy akcje letnie, w tym Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Zelowie, obozy dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy duszpasterskie.

Zapraszamy do współpracy wiele osób, przygotowujemy je do prowadzenia określonych projektów poprzez  działania edukacyjne i formacyjne w Centrum Kształcenia Wolontariuszy. Współpracujemy z parafiami, szkołami, organizacjami pozarządowymi. Angażujemy się w działania społeczne, edukacyjne, kulturotwórcze, udzielamy praktycznego wsparcia inicjatywom służącym rozwojowi, dobru, kształtowaniu właściwych relacji.  Naszym celem jest wprowadzanie w życie wartości chrześcijańskich, tworzenie przestrzeni miłości, wolności, radości.

Będziemy wdzięczni za przeznaczenie 1,5%  na  wsparcie naszych działań. Dziękujemy i… zapraszamy do współpracy!

Jak wypełnić PITy?

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

CME jest uczestnikiem projektu PITax.pl dla OPP –  pitax.pliwop.pl

Wypełniając PIT możesz też skorzystać z aktywnych formularzy, np. na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

Konsultacja księgowa
od poniedziałku do piątku
pod numerem tel. 693 946 363
e-mail: ksiegowosc@cme.org.pl

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

CME jako OPP

Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność: charytatywną (diakonijną), edukacyjno-wychowawczą, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu, działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

 1. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 2. stołówki,
 3. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 5. pomoc społeczną pozostałą z zakwaterowaniem,
 6. pomoc społeczną pozostałą bez zakwaterowania,
 7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną
 8. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych,
 9. działalność zespołów teatralnych muzycznych,
 10. działalność filharmonii, orkiestr i chórów,
 11. działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 12. działalność domów i ośrodków kultury,
 13. artystyczną! literacką działalność twórczą gdzie indziej niesklasyfikowaną
 14. działalność bibliotek innych niż publiczne,
 15. działalność archiwów,
 16. ochronę zabytków.

RAPORTY OPP

Materiały reklamowe


Nasi partnerzy