ProChrist to wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji. To wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe.

Wieczory ProChrist 2019 pod hasłem „Niewiarygodne?”odbędą się 28–30 marca 2019 roku.
Głównym miejscem spotkań będzie Bielskie Centrum Kultury (BCK), skąd prowadzona będzie transmisja internetowa on line do różnych miejsc w całej Polsce.

W programie zaplanowano także koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne.

Zachęcamy do zorganizowania miejsca odbioru transmisji w swojej parafii, w swoim środowisku, i wykorzystania tego wydarzenia, np. jako rekolekcji, dni skupienia,  wieczorów ze Słowem Bożym itp. 

ProChrist to dobra okazja do zastanowienia się nad wiarą w Boga i stawiania pytań o życie i jego sens, a także przestrzeń odkrywania tego, co niewiarygodne! To także szansa, żeby zaprosić do relacji z Jezusem Chrystusem, Słowem Bożym i z wierzącymi.

W Polsce stało się znane przez kampanię ewangelizacyjną organizowaną w Niemczech, która od 1993 roku była transmitowana drogą satelitarną do ponad tysiąca miejscowości w 14 krajach Europy w tłumaczeniu na 16 języków, w tym także do naszego kraju. W roku 2008 po raz pierwszy ProChrist transmitowane była bezpośrednio z Polski z katowickiego Spodka.

Jako Centrum Misji i Ewangelizacji jesteśmy oficjalnym przedstawicielem ProChrist w Polsce.

Dodatkowe informacje

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym wydarzeniem – prosimy o kontakt z naszym biurem,
jesteśmy do dyspozycji pod mailem: cme@cme.org.pl i telefonem: 693 419 494.

Mówcy

Mówcami w czasie wieczorów będą:

  • ks. Leszek Czyż (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
  • pastor Piotr Gąsiorowski (Ewangeliczny Kościół Metodystyczny)
  • Piotr Lorek (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
  • pastor Leszek Mocha (Kościół Zielonoświątkowy)
  • ks. Ryszard Nowak (Kościół Rzymskokatolicki)
  • ks. Tomasz Pieczko (Kościół Ewangelicko-Reformowany)

Nasi partnerzy