ProChrist to wspólne głoszenie ewangelii przez różne kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji. To wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe.

Spotkania ProChrist 2019 odbędą się 28–30 marca 2019 roku w Bielsku-Białej, pod hasłem „Niewiarygodne?”. Miejscem spotkań będzie Bielskie Centrum Kultury (BCK), skąd prowadzona będzie transmisja internetowa do różnych miejsc w całej Polsce.

Mówcami w czasie wieczorów, których tematyka nawiązywać będzie do łączącego wszystkich chrześcijan Wyznania wiary będą:

  • Leszek Czyż (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
  • Piotr Gąsiorowski (Ewangeliczny Kościół Metodystyczny)
  • Piotr Lorek (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
  • Leszek Mocha (Kościół Zielonoświątkowy)
  • Ryszard Nowak (Kościół Rzymskokatolicki)
  • Tomasz Pieczko (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

W programie zaplanowano także koncerty, świadectwa wiary, krótkie formy teatralne. Szczegółowe informacje już wkrótce.

Zachęcamy do zorganizowania miejsca odbioru transmisji w swojej parafii i wykorzystania tego wydarzenia, np. jako rekolekcji parafialnych, wieczorów ze Słowem Bożym itp. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym wydarzeniem – prosimy o kontakt z naszym biurem, jesteśmy do dyspozycji pod mailem: cme@cme.org.pl i telefonem: 693 419 494.

ProChrist to okazja do zastanowienia się nad wiarą w Boga, do postawienia pytań o życie i jego sens, przyjęcia impulsów nadziei na przyszłość.

ProChrist stało się znane przez kampanię ewangelizacyjną organizowaną w Niemczech, która od 1993 roku była transmitowana drogą satelitarną do ponad tysiąca miejscowości w 14 krajach Europy, w tłumaczeniu na 16 języków, w tym także do Polski. W roku 2008 po raz pierwszy ProChrist transmitowane była bezpośrednio z Polski z katowickiego Spodka.

Jako Centrum Misji i Ewangelizacji jesteśmy oficjalnym przedstawicielem ProChrist w Polsce.

Dodatkowe informacje

Kontakt

Paweł Gumpert
e-mail: pawel.gumpert@cme.org.pl


Nasi partnerzy