Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie to najmłodszy ze wszystkich Tygodni Ewangelizacyjnych. Po raz pierwszy odbył się w 2006 roku. Tydzień inauguruje całodzienne „Święto Kościoła w środku Polski”.

Dodatkowe informacje

Program 2017

sobota, 15 lipca

godz. 9.00 Śniadanie dla mężczyzn

Grupa ponad dwudziestu mężczyzn w różnym wieku od wielu lat spotyka się kilka razy w roku, aby spędzić wspólnie trzy godziny, przygotowując i jedząc dobre śniadanie, rozmawiając o istotnych męskich sprawach oraz poświęcając czas na wspólną modlitwę i studium Biblii. Dołącz do nich! Udział w śniadaniu: 10 zł, płatne po śniadaniu.
Zgłoszenia e-mailowe: pawel.gumpert@cme.org.pl lub telefoniczne: 603 118 777.

niedziela, 16 lipca

ŚWIĘTO KOŚCIOŁA W ŚRODKU POLSKI

godz. 11.00 Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską wg liturgii luterańskiej. Kaznodzieja: ks. bp Marek Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

godz. 13.00 Obiad możliwość zakupienia obiadu na miejscu
godz. 14.00 Seminarium: Reformacja – gdzie?, kto?, kiedy?, dlaczego?

Rozpoczynając cykl o znaczeniu Reformacji dla Polski, Europy i świata, wybierzemy się w podróż po XVI-wiecznej Europie, by odwiedzić centra reformacyjne, spotkać jej liderów, przypomnieć ich myśli i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czemu akurat w XVI wieku im się udało zmienić Kościół.
Prowadzący: Jerzy Sojka – doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zawodowo bada, opisuje i opowiada m.in. o teologii i historii XVI-wiecznej Reformacji. Pochodzi z Cieszyna, obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie.

godz. 15.30 Koncert z newsem: CHÓR GOOD NEWS SINGERS. Zespół istnieje od 2004 r. Występował w różnych miejscach: kościołach, domach kultury, teatrach, nawet w kinie i więzieniu. Członkowie chóru są różnych wyznań, w różnym wieku, wykonują różne zawody. Łączy ich chęć głoszenia Dobrej Nowiny.

CYKL NEWSÓW: EMOCJE, MYŚLI, OWOCE – CZYLI CAŁKIEM NOWE EMO

News 1: Jak dzielić się uczuciami z Bogiem? Dwa psalmy, dwie postawy, dwie drogi i Boże Słowo, które rodzi na nowo i przemienia.

Ewangelista: Marek Cieślar – dziennikarz, politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ewangelista, autor cyklu „Wędrówka przez Biblię” dla Trans World Radio oraz codziennych audycji radiowych „Po prostu”, realizowanych w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Miłośnik czytania i pływania, mąż Elżbiety, ojciec Anny i Ewy.

 

Od poniedziałku do soboty, 17–22 lipca

godz. 9.30–13.00 PÓŁKOLONIE DLA DZIECI „POSZUKIWACZE SKARBÓW”

Dla wierzącego prawdziwym skarbem jest jego osobiste spotkanie z Bogiem, dającym się poznać w Jezusie Chrystusie. O kontekście i warunkach takiego spotkania Jezus opowiada w przypowieściach, które znajdujemy na kartach Ewangelii. Będziemy poszukiwaczami skarbów zawartych w przypowieściach Jezusa! Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5–12 lat, niezależnie od wyznania.

godz. 14.00 Obiad

godz. 17.00
S E M I N A R I A – prowadzący: dr Jerzy Sojka

poniedziałek: Reformacja a kultura i sztuka
Pieśń, słowo pisane, druk – jakie znaczenie miały dla Reformacji, jakie znaczenie miała Reformacja dla nich? A sztuki wizualne? Jakie znaczenie miała i nadal ma Reformacja dla kultury i sztuki?

wtorek: Reformacja i społeczeństwo
Co Reformacja zmieniła w chrześcijańskiej etyce? Jak ukształtowała stosunki państwo–Kościół? Jakie znaczenie miały reformacyjne modele rozstrzygania sporów teologicznych i jakie znaczenie miała Reformacja dla zmian społecznych u progu nowożytności? Co Reformatorzy myśleli o edukacji? Co z tych zmian jest aktualne dzisiaj?

środa: Reformacja i życie ekonomiczne
Jak Reformacja zmieniła stosunek człowieka do pracy? Czy Luter, Zwingli i Kalwin są odpowiedzialni za kapitalizm? Jak chcieli kształtować życie gospodarcze? Jakie znaczenie miała i ma nadal Reformacja dla życia gospodarczego?

S E M I N A R I A  D L A  D Z I E C I – prowadzący Tomasz Żółtko

czwartek: Kim jestem? Co mnie określa?
Jeżeli uważam się za chrześcijanina, to dlaczego? Co czyni mnie chrześcijaninem? Gdzie się kończy łaska a zaczyna „tania łaska”? Czy mam swoją pasję? Czy moja pasja świadczy o tym, komu lub czemu służę?

Tomasz Żółtko – muzyk, kompozytor, poeta, teolog i publicysta. Jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Autor kilku tomików wierszy. Wiele z jego utworów zmusza do refleksji, krytycznego spojrzenia na siebie i na otaczającą nas rzeczywistość.

 

PIĄTEK I SOBOTA

CYKL: EWANGELICYZM I PATRIOTYZM – MITY I WSPÓŁCZESNOŚĆ – prowadzący dr Paweł Matwiejczuk

piątek:  Czy ewangelicyzm (o)broni się przed mitem Polaka katolika?
Celem seminarium jest konfrontacją z „narodową” ikonografią XX i XXI wieku, a także próba odpowiedzi na pytanie o kształtowanie się mitów założycielskich II, III i „IV” RP. Punktem wyjścia jest pytanie: kim naprawdę była alegoryczna „Polonia” lat 1918–1939? Kim jest „Polonia” dziś – oglądana w świetle mitów założycielskich lat 1989–2017 i jakie dzierży Ona atrybuty religijne? Podsumowanie służyć będzie refleksji nad miejscem ewangelicyzmu w oficjalnej „narracji patriotycznej”.

sobota: Kochać Polskę, ale jak?
Punktem wyjścia rozważań będzie fragment Listu do Filipian: „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Celem seminarium jest wspólna refleksja nad obrazem chrześcijańskiego patriotyzmu i próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości charakterystyczne dla ewangelicyzmu są dziś szczególnie pożądane oraz jakie jest miejsce i rola wiary w budowaniu relacji społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.

Dr Paweł Matwiejczuk, historyk, muzealnik, teolog ewangelicki, autor książki: Spowiedź: jej interpretacja w Księgach wyznaniowych Kościoła Luterańskiego. Zajmuje się badaniem korespondencji Filipa Melanchtona do Polaków. Pracuje w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

 

godz. 19.00 K O N C E R T Y  Z  N E W S E M

poniedziałek: SCHOLA „LAUDATE DOMINUM”
Grupa młodych ludzi z Zelowa i okolicy, która towarzyszy Tygodniowi od prawie 10 lat, śpiewa Bogu na chwałę, a ludziom ku radości i zbudowaniu.

News 2: Jak reagować na krytykę? Marek Cieślar
Gdy ktoś nas krytykuje, zazwyczaj bronimy się, oburzamy, krew nam uderza do głowy, trzęsiemy się ze złości, kontratakujemy, albo się… załamujemy. Czy z tego wszystkiego może wyniknąć coś dobrego? Księga Przypowieści przekonuje, że… tak!

wtorek: KLEZMAK
Zespół muzyki żydowskiej z Czeskiego Cieszyna pod kierownictwem Artura Rzymana. Zespół wykonuje muzykę klezmerską akustycznie.

News 3: Mądrość – jak ją zdobyć? Marek Cieślar
W Starym Testamencie bywa personifikowana, wychodzi na ulicę, głośno woła! W Nowym całkiem się ucieleśnia. List Jakuba wymienia jej cechy. W czym tkwi istota prawdziwej mądrości? I jak nią nasiąknąć?

środa: FILIP KRÓL
Pianista, kompozytor i lider uwielbienia w zespole „Cześć”. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie, od kilkunastu lat liderem uwielbienia, gdzie za cel stawia sobie tworzenie autentycznej i radosnej przestrzeni dla spotkania z Bogiem. Mieszka wraz z żoną w Wiśle, związany jest ze służbą ewangelizacyjną „SzukajacBoga.pl”.

News 4: Miłość – jak się nią dzielić? Marek Cieślar
Pięknie opiewa ją Pieśń nad pieśniami. Przejmująco o niej naucza Jezus. Nie tylko naucza, ukazuje ją, uosabia. Czy nam też może to wychodzić?

czwartek: TOMASZ ŻÓŁTKO
Muzyk, kompozytor, poeta i teolog. Jego albumy: Wspólne myśli (1990); Listy do Karoliny (1991); Dominika z wyspy poszukiwaczy prawd (1992); The best of… (1992); Klatka skandalu (1994); W poprzek (1996); Targ mięsny (1998); Krótkie wyprawy w kosmos (2000); Nienasycenia (2001); Bezsenność i kurz (2006); Kiedy jeszcze biegały dinozaury (2008); Może ostatni taki głupiec (2010), Atrofia doczesności (2016).

News 5: Radość – jak nią zarażać? Marek Cieślar
Psalmiści nią zarażali, Jezus też. A jego uczniowie? A my?

piątek: ZELOWSKIE DZWONKI
Działają przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie już 18 lat. Obecnie w zespole gra 32 młodych muzyków w wieku od 7 do 25 lat, zagrali ponad 300 koncertów w Polsce, Czechach, Niemczech i Holandii. Najbardziej cenią koncertowanie w budynkach kościołów, ponieważ w ich wnętrzach dzwonki brzmią najpiękniej.

News 6: Pokój – jak go wnosić? Marek Cieślar
Między innymi poprzez rozmowę. Przysłuchamy się jednej z frapujących rozmów Jezusa z ludźmi, którym wydawało się, że znają prawdę, ale… nie byli gotowi jej poznać i uznać, więc wnosili… niepokój. Jak kreować pokój dzisiaj, tu i teraz?

sobota: WSPÓLNY ŚPIEW Z „GRUPĄ DLA PANA” Z DZIĘGIELOWA
Grupa „średniowiecznych”, spotykających się co piątek po to, by wielbić Boga.

News 7: Jak być stale młodym? Marek Cieślar
Nie zestarzeć się? Czy to możliwe? A jeśli tak, to co robić, żeby zachować intelektualną sprawność, emocjonalną świeżość, względem tego, co nowe, ciekawość i po prostu twórczo żyć?

 

 

Ofiary na organizację Tygodnia można wpłacać na konto
40 8965 1018 2002 0070 0144 0001
Bank Spółdzielczy o/Zelów
z dopiskiem: „ofiara na cele kultu religijnego TE” lub do puszki w kościele

Dziękujemy za każdy dar!

 

 

Mówcy TEZ 2017

Marek Cieślar – podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie jest głównym mówcą – ewangelistą. Poprowadzi cykl „Emocje, myśli, owoce – czyli całkiem nowe EMO”.

Dziennikarz, politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ewangelista, autor cyklu „Wędrówka przez Biblię” dla Trans World Radio i codziennych audycji radiowych „Po prostu”, realizowanych w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Miłośnik czytania i pływania, mąż Elżbiety, ojciec Anny i Ewy.

 

Jerzy Sojka – doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zawodowo bada, opisuje i opowiada m.in. o teologii i historii XVI-wiecznej Reformacji. Pochodzi z Cieszyna, obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie.

Podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie w 2017 roku poprowadzi cykl „Reformacja – gdzie?, kto?, kiedy?, dlaczego?”.

 

Dr Paweł Matwiejczuk – historyk, muzealnik, teolog ewangelicki, autor książki „Spowiedź: jej interpretacja w Księgach wyznaniowych Kościoła Luterańskiego”.
Zajmuje się badaniem korespondencji Filipa Melanchtona do Polaków. Pracuje w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie poprowadzi cykl „Ewangelicyzm i patriotyzm – mity i współczesność”.

 

Oferta ogólna

Program i oferta Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie:

  • Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych, czyli koncerty i zwiastowanie Słowa Bożego
  • Półkolonie dla dzieci
  • Seminaria tematyczne
  • Wieczorne koncerty muzyki chrześcijańskiej (wykonawcy z kraju i zagranicy)
  • Czas na modlitwę
  • Pomoc duszpasterska
  • Plenerowe stoisko księgarni „Warto”
  • Kawiarnia plenerowa
  • Miejsce zabaw dla dzieci
  • Doraźna pomoc medyczna

Zdjęcia archiwalne

Organizatorzy

Kontakt

e-mail: te@cme.org.pl

tel. +48 44 634 10 53

Pomóż promować TEZ 2017

Korzystaj z przygotowanych przez nas materiałów:

Program Zelów 2017 program

Plakat Zelów 2017 plakat

Plakat Zelów 2017 plakat

 


Nasi partnerzy