Pod hasłem „Pragniesz?” Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie w 2018 roku odbędzie się 19–26 sierpnia.

Serdecznie zapraszamy!

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie (TEM) to wypoczynek w formie konferencji o charakterze ewangelizacyjnym. Każdego dnia odbywają się seminaria i spotkania ewangelizacyjne ze zwiastowaniem Bożego Słowa, świadectwami życia i wspólnym śpiewem. Dla dzieci jest specjalny program z historiami biblijnymi, zabawami i zajęciami artystyczno–sportowymi.

Dodatkowe informacje

O idei TEM 2017

Hasło Tygodnia Ewangelizacyjnego 2017 – „Nowe” – nawiązuje do słów z Księgi Ezechiela 36,26: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste”.

Bóg obiecuje człowiekowi, że to On da mu nowe serce i nowego ducha. Serce mięsiste zamiast kamiennego, czyli serce współczujące i wrażliwe, w odróżnieniu od nieczułego, zimnego i twardego serca kamiennego. Człowiek otrzymuje taki dar „z łaski przez zaufanie”, a dzięki przemianie, którą może sprawić Bóg, otrzymujemy nowe życie, w którym miejsce naszego „ja” zostaje zastąpione przez Chrystusa.

Program

20 SIERPNIA, NIEDZIELA

10.30 Nabożeństwo inauguracyjne

12.00–14.00 Przerwa na obiad

15.00–16.30 Seminarium: Uwolniony. Jedna z teorii głosi, że Martin Luter zmienił swoje nazwisko na Luther, gdyż zaczerpnął zbitkę „th” z greckiego słowa Eleutherios – ‘uwolniony’. Na czym polegała odnaleziona w Reformacji wolność?
Prowadzący: Jerzy Sojka – doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zawodowo bada i opisuje teologię i historię XVI-wiecznej Reformacji. Pochodzi z Cieszyna, obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie.

17.00–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Słyszy krzyk dziecka

1 Księga Mojżeszowa 16,1-14; 21,8-20

Każde dziecko znajduje się pod opieką Boga, który w aniele, słyszącym krzyk dziecka, chroni je przed śmiercią. Zwłaszcza wówczas, gdy zostaje porzucone przez ojca i usycha z braku miłości. Dzięki temu, pomimo zranień z dzieciństwa, które zadają rodzice, nauczyciele, księża, sąsiedzi, każdy człowiek jest zdolny do rozwijania umiejętności i potencjału życia. Opowiadanie o Ismaelu kończy się wzmianką, że jako dorosły był łucznikiem, a więc człowiekiem trafiającym w życiowy cel. Mimo że w jego życiu brakowało ojca, powodziło mu się. Dzięki Bogu, który słyszy krzyk dziecka, również dziecko w nas doświadcza ratunku przed śmiercią i nieszczęściem.
Mówca: ks. Marek Jerzy Uglorz – duchowny luterański, nauczyciel akademicki, profesor ChAT w Warszawie, biblista, miłośnik przyrody i Śląska.

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY przed południem

21-26 SIERPNIA możliwość udziału w wycieczkach jako alternatywnej formie spędzenia czasu na TE (więcej szczegółów w zakładce „Koszt i wycieczki”)

21 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK

16.00 Seminarium: Autorytet przeciw autorytetom. Sola scriptura (tylko Pismo) nieraz podawane jest jako kluczowa zasada Reformacji. Czym był autorytet Pisma dla Reformatora? Czym jest Pismo, a czym Słowo Boże? Jak je wykładać, jak i po co je tłumaczyć? Prowadzący: Jerzy Sojka.

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Udaremnia ofiarę z dziecka

1 Księga Mojżeszowa 22,1-18

Wielu rodziców składa w ofierze własne dzieci na ołtarzu swoich ambicji. Dzieci muszą bowiem zrealizować to wszystko, co rodzicom nie udało się osiągnąć. Z tego powodu jako dorośli ludzie tkwią w roli ofiary, co pozornie wygląda na pobożne i etyczne, ale w rzeczywistości jest związane z wielkim cierpieniem. Często są wypaleni, odcięci od źródeł energii, a nawet emanują wypartą agresją. Baranek ofiarny wpędza innych w poczucie winy. Aby wyrwać się z roli ofiary i uwolnić od ukrytej agresji, człowiekowi potrzebne jest Boże działanie. Chodzi o to, że każdy z nas potrzebuje anioła, który z ofiary losu czyni prawdziwą ofiarę miłości.

22 SIERPNIA, WTOREK

16.00 Seminarium: …aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą… W katechizmach Marcin Luter pisał, że życie Chrztem to codzienne topienie starego Adama. Czym jest Chrzest w reformacyjnej teologii? Jakie znaczenie ma zanurzenie i wynurzenie z wody? Dlaczego chrzcić dzieci?

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Matce udziela rad

Księga Sędziów 13,1-14

Zwiastując narodziny, anioł jednocześnie udziela rad, aby rodzice nie zrobili niczego, co mogłoby wypaczyć osobowość dziecka. Potrzebne jest to zwłaszcza mamom, które upijają się iluzjami na temat swoich dzieci oraz nie pozwalają na zbyt mocno rozwijającą się indywidualność. Dziecko ma szansę na poznanie własnej niepowtarzalności, gdy jest chronione przez Boga na drodze stawania się w pełni takim, jakim jest w głębi serca. Dziecko w nas potrzebuje ochrony, aby dorosnąć i w niezafałszowany sposób wyrazić prawdziwy obraz Boga.

23 SIERPNIA, ŚRODA

16.00 Seminarium: Lekarstwo duszy. Wieczerza Pańska opisywana jako lekarstwo duszy była w okresie Reformacji najbardziej spornym sakramentem. Dlaczego Luter bronił dwóch postaci sakramentu i obecności w nich Chrystusa i dlaczego odrzucił pojmowanie go jako ofiary przebłagalnej?

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Ojcu objaśnia, jak chronić dziecko

Ewangelia Mateusza 1,18-20; 2,13-15.19-21

Również ojcowie muszą wiedzieć, w jaki sposób chronić dzieci przed złem świata. Podczas gdy mama rodzi i afirmuje byt dziecka, ojciec ma pomóc dziecku w indywidualizacji, a w efekcie w samodzielnym i odpowiadającym Bożemu powołaniu życiu. Aby to było możliwe, ojcowie muszą zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i do czasu dorosłości chronić je.

24 SIERPNIA, CZWARTEK

16.00 Seminarium: Uwolniony, by służyć. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich, gdyż służy bliźnim przez miłość. Jak według reformacyjnej wizji miało to wyglądać w obszarze służby publicznej, gospodarki i rodziny?

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Błogosławi

1 Księga Mojżeszowa 48,8-16

Każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko, potrzebuje błogosławieństwa. Błogosławić, znaczy dobrze życzyć i wypowiadać dobre słowa, które w człowieku budują poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwiają akceptację samego siebie i życia. Jednocześnie wokół człowieka tworzą warstwę ochronną, podobną do porządnego płaszcza, który chroni przed zimnem i deszczem. Ludzka dusza potrzebuje takiej warstwy ochronnej, aby nie raniły jej i nie pozbawiały życiowej siły emocje, słowa i czyny złych ludzi. Dziecko w nas potrzebuje anioła, który błogosławi, pokazując, co jest dobre w nas samych.

20.00 KONCERT OLI BILIŃSKIEJ

Ola Bilińska to jedna z najoryginalniejszych artystek polskiej sceny. Pisze muzykę i teksty, gra i śpiewa. Jej pierwszym własnym zespołem był folkowo-bajkowy Babadag, który w 2012 r. debiutował płytą „Babadag”. W 2015 r. oczarowała słuchaczy elektroniczną płytą „Do Come By” Bye Bye Butterfly, duetu z klawiszowcem Danielem Pigońskim, który gra też w Polpo Motel. O Bilińskiej głośno było już dekadę temu, gdy z Igorem Spolskim śpiewała w zespole Płyny. Później dołączyła do bigbitowo-rockowej Muzyki Końca Lata, z którą śpiewa do dziś. W 2014 r. wydała płytę „Berjozkele” z kołysankami w jidysz (było to pierwsze płytowe wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego), a potem „Libelid”, zbiór pieśni miłosnych w jidysz. Płyta o miłości stworzona przez Bilińską z poezji opisującej świat, który od ponad 70 lat nie istnieje, jest nowym słownikiem miłości napisanym w dawnym alfabecie.

25 SIERPNIA, PIĄTEK

16.00 Seminarium: Jak reformować Kościół? Marcin Luter odkrył chrześcijańską wolność i stając w jej obronie, wbrew sobie, stał się reformatorem. Jakich narzędzi używał, by zmienić Kościół?

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Bóg dba o dziecko – Powołuje

Księga Sędziów 6,11-16

Wielu ludzi, a zwłaszcza dzieci doświadcza przemocy i ucisku. Są pozbawiani owoców swojego życia. Wszystko, co się w nich rodzi, jest im odbierane. W takich sytuacjach należy prosić Boga, aby dał nam, pomimo zniewolenia, dość siły, żeby uwolnić się od ciemiężców i złodziei. Zamiast zachowywać się jak bezradna ofiara, należy odwołać się do własnej agresji i zawalczyć o samego siebie. Dziecku w nas potrzebna jest Boża moc, aby nie umarło z głodu miłości i mogło zrealizować Boże powołanie.

26 SIERPNIA, SOBOTA

16.00 Seminarium: Stworzony przez Słowo. Zasadniczą reformacyjną zmianą było odnowienie rozumienia Kościoła jako wspólnoty wierzących. Kim są ci, którzy do niej należą, jakie mają prawa, a jakie obowiązki? Po co nam urząd duchownego?

17.30–19.00 Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych

Boże dzieci dojrzewają, gdy są aktywne

Mówi się, że Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. W Biblii możemy znaleźć wiele przykładów potwierdzających tę tezę. Czy doświadczamy jej prawdziwości dzisiaj?
Mówca: diak. Paweł Gumpert, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji

27 SIERPNIA, NIEDZIELA

10.30 Nabożeństwo na zakończenie TE

 

Mówcy

Ks. Marek Jerzy Uglorz – duchowny luterański, nauczyciel akademicki, profesor ChAT w Warszawie, biblista, miłośnik przyrody i Śląska.

Podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Mrągowie w 2017 roku poprowadzi spotkania ewangelizacyjnych dla młodzieży i dorosłych.

 

 

Jerzy Sojka – doktor teologii ewangelickiej, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zawodowo bada, opisuje i opowiada m.in. o teologii i historii XVI-wiecznej Reformacji. Pochodzi z Cieszyna, obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie.

Podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Mrągowie w 2017 roku poprowadzi cykl seminariów.

 

Program dla dzieci na TEM 2017

Zapraszamy na program pod hasłem OPOWIEŚĆ O DOBRYM PASTERZU!
Poznamy Psalm 23 oraz przypowieści o zagubionej owcy i o miłosiernym Samarytaninie, a także historię Rut, Mojżesza, Jonasza, Hioba, Pawła i Sylasa. Głównym bohaterem naszych spotkań będzie Pan Jezus, który powiedział: „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce” (Ewangelia Jana 10,11).

NIEDZIELA, 20 SIERPNIA

10.30 Szkółka niedzielna w trakcie nabożeństwa

15.00–16.30 Zamek do skakania, gry i zabawy

17.00–18.45 Spotkanie w namiocie

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY, 21–26 SIERPNIA

10.15–12.00 Warsztaty twórczości, gry, zabawy

15.30–17.15 Zamek do skakania, gry i zabawy

17.30–19.00 Spotkania w namiocie

Zajęcia poprowadzi grupa wolontariuszy pod kierunkiem Edyty Kral – studentki pielęgniarstwa, która lubi dzieci, a także sporty zimowe i górskie wędrówki oraz Anny Minkus – studentki elektroniki, która od 9 lat zajmuje się pracą z dziećmi.

 

Koszt i wycieczki

Koszt: 680 zł
obejmuje: program, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie, a także dodatkowo jako bonus trzy 6-godzinne wycieczki z opieką przewodnika-pilota.

Koszt nie obejmuje: biletów wstępu do muzeów, parku dzikich zwierząt (18 zł), Wilczego Szańca (15 zł), rejsu statkiem ok. 2,5 godziny (ok. 55-70 zł).

Programy alternatywne, realizowane w godz. 9.00-15.00:

 • turystyczny: zwiedzanie Warmii i Mazur, w tym: zamków w Rynie i Lidzbarku Warmińskim, Wilczego Szańca, Giżycka, Mikołajek, Parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie, rejs statkiem po wielkich jeziorach mazurskich, wycieczka rowerowa.
 • kościelny: poznanie historii i współczesności parafii ewangelickich na Mazurach.

 

Kontakt:
cme@cme.org.pl
tel.: 33 852 9781 i 603 118 777

Oferta ogólna

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie:

 • Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych
 • Spotkania ewangelizacyjne i zajęcia dla dzieci
 • Wykłady biblijne dla młodzieży i dorosłych
 • Seminaria tematyczne
 • Koncerty
 • Wspólny śpiew w kameralnym gronie
 • Czas na modlitwę
 • Pomoc duszpasterska
 • Warsztaty twórcze
 • Plenerowe stoisko księgarni „Warto”
 • Kawiarnia
 • Miejsce zabaw dla dzieci
 • Doraźna pomoc medyczna

Zdjęcia archiwalne

Organizatorzy i kontakt

Centrum Misji i Ewangelizacji

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mrągowie

 

e-mail: te@cme.org.pl

tel. +48 33 852 97 81

Pomóż promować TEM 2017!

Korzystaj z przygotowanych materiałów:

Program TEM 2017 program

Plakat TEM 2017 plakat 1

Plakat TEM 2017 plakat 2


Nasi partnerzy