1.5

Rozbudzeni

Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni.

Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości

a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. /Księga Izajasza 55,12/

Panie, chodziłeś z Henochem i wszedłeś z nim wprost do nieba.

Po Eliasza posłałeś ognisty rydwan.

Jonasza wydobyłeś z wnętrzności wielkiej ryby.

Trzeciego dnia.

Wskrzesiłeś dziewczynkę, budząc do wiary też jej tatę.

Nastolatka, uszczęśliwiając jego mamę.

Przyjaciela, rozradowując jego siostry.

Wstałeś z martwych!

Trzeciego dnia.

Rozradowałeś nas, uszczęśliwiłeś, rozbudziłeś!

Pan zmartwychwstał i jest z nami. Alleluja!

Dzięki Niemu życie mamy. Alleluja!
Uprzątnijmy stare kwasy, grzechy nasze,

W życie niechaj wejdzie łaska, nowy zaczyn. /ŚE 189/

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe /2 List do Koryntian 5,17/

Nasi partnerzy