Nauka przez doświadczenie…

 

 

WARSZTATY powstały z myślą o tych, których służba lub praca wiąże się z częstym kontaktem z innymi osobami. Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności refleksji nad sytuacjami pomocowymi, duszpasterskimi lub doradczymi, w które uczestnicy są zaangażowani. Warsztaty służą uwrażliwieniu na potrzeby innych oraz zachęcają do podjęcia odpowiedzialności za własny rozwój. Są wprowadzeniem do pełnowymiarowego, certyfikowanego Kursu Duszpasterskiego.

UCZESTNICY warsztatów poszerzają świadomość własnych reakcji, ich odbioru przez innych uczestników w grupie, rozwijają kompetencje komunikacyjne oraz uczą się wchodzenia w relację z drugą osobą. W czasie nauki uwzględniana jest chrześcijańska perspektywa oraz wymiar duchowy.

FORMA
Zajęcia realizowane są w trakcie 8 spotkań (po 5 godz. lekcyjnych). Praca na warsztatach odbywa się w grupie od 5 do 8 osób w formie sesji, w trakcie których materiał wnoszony przez uczestników jest poddawany  refleksji.

PROWADZĄCA
Urszula Broda, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, coach.

MIEJSCE i CZAS
Zajęcia odbywać się będą w Dzięgielowie w godz. 17.00–21.15.  Terminy spotkań (średnio co drugi tydzień) zostaną podane wkrótce.

KOSZT
420 zł

ZGŁOSZENIA zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres należy przesłać na adres mailowy: marek.cieslar@cme.org.pl lub listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.

WPŁATĘ należy przelać na konto:
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie 81 10501083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem WUD 2020.

 

  • PYTANIA dotyczące warsztatów – telefon 693 50 74 74

 

  • PROMUJ WARSZTATY – POBIERZ ULOTKĘ >> wud2020ULO I POKAŻ JĄ INNYM

 

 


Nasi partnerzy