Warsztaty powstały z myślą o tych, których służba lub praca
wiąże się z częstym kontaktem z innymi osobami.

Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności refleksji nad sytuacjami pomocowymi, duszpasterskimi lub doradczymi, w które uczestnicy są zaangażowani.

Zajęcia prowadzone są w grupie od 5 do 8 osób. W trakcie spotkań uczestnicy poszerzają świadomość dotyczącą własnych reakcji, ich odbioru przez innych uczestników w grupie, rozwijają kompetencje komunikacyjne oraz uczą się wchodzenia w relacje z drugą osobą. W czasie nauki uwzględniana jest chrześcijańska perspektywa oraz wymiar duchowy.

Praca odbywa się w formie 1,5-godzinnych sesji, w trakcie których materiał wnoszony przez uczestników jest poddawany refleksji. Zajęcia obejmują 38 jednostek (po 45 minut). Służą uwrażliwieniu na potrzeby innych oraz zachęcają do podjęcia odpowiedzialności za własny rozwój.

Warsztaty są wprowadzeniem do pełnowymiarowego, certyfikowanego Kursu Duszpasterskiego.

PROWADZĄCA
Urszula Broda, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej, coach.

PYTANIA dotyczące warsztatów – tel. 693 50 74 74

PROMUJ WARSZTATY RAZEM Z NAMI – WYKORZYSTAJ ULOTKI
ulotka 1
ulotka 2


Nasi partnerzy