1.5

Przyjdź

Ja jestem korzeń i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna. A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! I ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! (Ap 22,16-17 BE)

Przyjdź Narodzony

w Domu Chleba

w Słowie

opłatku

kolędzie

Przyjdź Świetlisty

z gorejącego krzewu

ze słupa ognia na pustyni

z Góry Przemienienia

z pustego grobu

by rozświetlić prawdę

rozpalić wiarę

Przyjdź Zbawicielu do grzesznych

Uchodźco do uchodźców

Zwycięzco do walczących

Zmartwychwstały do ginących

Przyjdź Zrodzony z Ojca

by odrodzić ten świat

by narodzić na nowo nas wszystkich

Na świecie było Słowo i świat przez Nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc stania się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Jego imię, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni /J 1,10-13 BE/

 

 

Nasi partnerzy