1.5

Zapraszamy na spotkania online dla duszpasterzy i doradców

Temat: Genogram, czyli dziedzictwo

Celem spotkań jest motywowanie, integracja i kształcenie osób:

  • zaangażowanych w duszpasterstwo i poradnictwo chrześcijańskie lub  pragnących przygotować się do takiej służby
  • zainteresowanych problematyką przekazu transgeneracyjnego
  • zainteresowanych własnym rozwojem, autorefleksją i relacjami we własnej rodzinie

Zapisy przyjmujemy do 14 stycznia 2021 roku

Gdzie?
Platforma ZOOM

Kiedy?
16.01.2021 r., godz. 10.00–12.00
30.01.2021 r., godz. 10.00–12.00

Program
16.01 Genogram rodziny przymierza – 1 Księga Mojżeszowa 12,1–50,26
30.01 Genogram mojej rodziny – jak wpływa na mnie i na innych?

Prowadzący
ROMAN FENGER, ewangelista, doradca rodzinny w Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) w Dzięgielowie, członek Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Mąż, ojciec i dziadek, razem z żoną Mariolą prowadzi kursy przedmałżeńskie, poradnictwo rodzinne i Duszpasterskie SOS w ramach CME.

Zgłoszenie i koszt
Mailowe lub telefoniczne: roman.fenger@cme.org.pl, tel. 509 398 505
Koszt uczestnictwa należy opłacić do 14.01.2021 r.:
w jednej sesji – 20 zł lub jednorazowa wpłata za oba spotkania – 30 zł na  konto CME:
ING Bank Śląski  81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem Genogram

Każda zgłoszona osoba otrzyma 15.01 na swój adres mailowy dedykowany link do Zooma.

 

 

 


Nasi partnerzy