1.5
Zapraszamy na Kurs Duszpasterski 
w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej
Dzięgielów 2022/2023 
Poziom podstawowy i zaawansowany
(uczestnicy obu poziomów pracują razem w tej samej grupie)

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności potrzebne w pracy duszpasterskiej, poradniczej i/lub pomocowej lub którzy chcą przygotować się do takiej służby/pracy wśród ludzi. Zapraszamy zwłaszcza osoby pracujące zawodowo lub na zasadzie wolontariatu w Kościołach i różnych środowiskach chrześcijańskich, tj.:

 • osoby duchowne
 • pracowników świeckich i wolontariuszy parafii i Kościołów
 • liderów i członków grup młodzieżowych, grup wzrostu, grup odwiedzinowych i in.
 • pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, świetlic środowiskowych
 • nauczycieli, katechetów
 • pracowników służby zdrowia
 • studentów kierunków pomocowych oraz pedagogicznych
 • wszystkie osoby zainteresowane swoim rozwojem z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego

NA KURSIE PODSTAWOWYM ROZWINIESZ :

 • zdolność refleksji nad sytuacjami, które są Twoim udziałem w pracy, w służbie i/lub codziennym życiu
 • umiejętności interpersonalne w zakresie:
  – aktywnego słuchania
  – rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
  – rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  – nawiązywania zdrowych relacji z drugą osobą
  – porozumienia się bez przemocy
  – reagowania w sytuacjach konfliktowych,
 • świadomość samego siebie jako narzędzia w służbie i/lub pracy z drugim człowiekiem, z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich i wymiaru duchowego.

NA KURSIE DLA ZAAWANSOWANYCH :

 • poszerzysz bardziej świadomość siebie jako narzędzia w pracy z drugą osobą
 • rozwiniesz na wyższym poziomie praktyczne umiejętności duszpasterskie m.in. w takich obszarach jak aktywne słuchanie, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, towarzyszenie w zmianie
 • pogłębisz swoją świadomość procesów psychicznych w kontekście wymiaru duchowego

NA KURSIE PRACUJEMY:
W grupie
Od 6 do 8 osób. Na początku zawieramy ze sobą umowę co do zasad funkcjonowania grupy tak, by każdy mógł się w niej czuć bezpiecznie. Poznajemy się, otwieramy się na siebie nawzajem, dzielimy się tym, co przeżywamy. Uczymy się w  atmosferze zaufania i  akceptacji, podejmując ryzyko otwartości, bez obawy przed oceną.
Podczas sesji
Czas ujmujemy w półtoragodzinne sesje. Gdy TY masz swoją sesję, decydujesz, nad czym pracujesz. To pozwala na uwzględnienie Twoich indywidualnych potrzeb w procesie grupowym. Każdy temat jest dobry, byleby był ważny dla Ciebie i… dla grupy, która Ci towarzyszy.
Przez refleksję i…
Uczymy się poprzez refleksję nad przedstawionym materiałem. Tym materiałem będą zapisy rozmów duszpasterskich lub innych – dla Ciebie ważnych. Będzie również okazja zmierzyć się ze swoją historią, czyli biografią. Będzie też czas na przemyślenie, czym dla Ciebie jest duszpasterstwo i/lub wiara w Boga, czyli Credo. A na koniec przyjrzysz się swojemu procesowi nauki na Kursie, czyli procesowi zmian.
… doświadczenie
Nauka przez doświadczenie to jedna z najskuteczniejszych metod uczenia się przez dorosłych, ponieważ każde doświadczenie nas zmienia. Uczymy się przez doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w grupie oraz w sytuacjach symulowanych, w których rozwijamy i/lub utrwalamy umiejętności przez praktyczny trening.

JAK ZORGANIZOWANY JEST KURS?

 • kurs odbywa się w Dzięgielowie k. Cieszyna – w Centrum Misji i Ewangelizacji (ul. Misyjna 8)
 • w programie jest 9 dwudniowych zjazdów: sobota i niedziela (16 godzin lekcyjnych na każdym zjeździe)
 • zjazdy odbywać się będą średnio 1 raz w miesiącu
 • pierwszy zjazd: listopad 2022 r., zakończenie w czerwcu 2023 r. [ grafik zjazdów poniżej],
 • 144 jednostki (po 45 min.) pracy w grupie (6-8 osób) oraz 60 jednostek pracy własnej

PROWADZĄCA
Urszula Broda – nauczyciel akademicki, duszpasterz, doradca psychologiczno-pastoralny, superwizor TPiPP, coach.  Kontakt: urszula.broda@tpipp.pl

PODEJMIJ DECYZJĘ i … ZRÓB PIERWSZY KROK, czyli –  zgłoś swój udział:

 • mailowo: cme@cme.org.pl
 • telefonicznie 693 41 94 94
 • lub listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów.

W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, nr telefonu.

ZRÓB DRUGI KROK  –  najpóźniej do 30 września 2022 r.
Prześlij wymagane dokumenty na adres mailowy cme@cme.org.pl lub listownie: CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów:

 • list motywacyjny
 • Twoją biografię (2 strony A4) z uwzględnieniem tych wydarzeń, które miały największe znaczenie w Twoim życiu.

Dodatkowo dla osób chętnych na poziom zaawansowany:

 • zobowiązanie do prowadzenia rozmów duszpasterskich  [ wzór zobowiązania do pobrania]
 • kopia certyfikatu ukończenia Kursu Duszpasterskiego podstawowego lub innego spełniającego standardy TPiPP

Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie z prowadzącą kurs,  by porozmawiać o swoich oczekiwaniach, potrzebach, celach.

Osoby zaakceptowane do uczestnictwa w Kursie proszone będą o wpłatę wpisowego w wysokości 500 zł na konto CME:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
tytułem: KD Dzięgielów 2022-2023 – wpisowe

CAŁKOWITY KOSZT KURSU
2990  zł
Pozostałe 2490 zł wnoszone jest jednorazowo przed pierwszym zjazdem lub wpłacane w ratach uzgodnionych z organizatorem.

ORGANIZATOR
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

Dodatkowe informacje

Grafik godzinowy

Godziny zostaną ustalone po konsultacji z grupą.

Terminy zjazdów 2022/2023

Zjazd nr 1      26-27 listopada 2022 r.

Zjazd nr 2        10-11 grudnia 2022 r.

Zjazd nr 3            7-8 stycznia 2023 r.

Zjazd nr 4          11-12 lutego 2023 r.

Zjazd nr 5               4-5 marca 2023 r.

Zjazd nr 6           1-2 kwietnia 2023 r.

Zjazd nr 7                 6-7 maja 2023 r.

Zjazd nr 8            27-28 maja 2023 r.

Zjazd nr 9       17-18 czerwca 2023 r.

Akredytacja i certyfikacja

AKREDYTACJA

 • Organizatorem Kursu jest Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, które posiada akredytację Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP) na jego przeprowadzenie.
 • Kurs Duszpasterski spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej (TPiPP) w Polsce  (więcej TU)
 • Jest wzorowany na niemieckim (KSA) oraz amerykańskim (COE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej.
 • Jest prowadzony przez certyfikowanego przez TPiPP superwizora.

CERTYFIKACJA

 • Warunki ukończenia Kursu Duszpasterskiego wg standardów TPiPP.

Część A 2. Punkt IV

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa lub certyfikat ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Na certyfikacie powinny znaleźć się informacje o warunkach organizacji kursu.

Warunki ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym:

 • regularne uczestnictwo (min. 80% obecności)
 • rozwój indywidualny,
 • rozwój zdolności w dziedzinie komunikacji i w relacjach,
 • znajomość wybranej literatury fachowej.

 


Nasi partnerzy