1.5

Niezwykłe dni

Chryste, jak piękne były to dni!

Trzeciego dnia wstałeś z martwych.

Po czterdziestu dniach radosnych spotkań wstąpiłeś do nieba.

Po dziesięciu następnych zesłałeś Ducha Świętego.

W dniu Pięćdziesiątnicy zrodziłeś swój Kościół.

Dobra nowina wędrowała z Jerozolimy przez Judeę, Samarię, aż po krańce świata!

Chryste, jak niezwykłe dni są dzisiaj!

Twoje stworzenie zmartwychwstaje wiosną, zachwyca nas żywym pięknem.

Twój Duch wskazuje nam tych, którzy wędrują, szukając pomocy.

Dobra Nowina dociera do krańców ziemi, wbrew prześladowaniom i wojnom.

Chryste, Ty masz moc, by przezwyciężyć każde zło.

Niech zstąpi Duch Twój na oblicze naszej ziemi.

Niech wypełni nasze serca i umysły wiarą, nadzieją i miłością.

Jezus:

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

/J 14,16/

 

 

 

Nasi partnerzy