1.5

Z Chrystusem w nowy rok

Szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych (…) lecz Prawo Pana nad wszystko ukochał, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami, które wydaje owoc we właściwym czasie, a liście jego nie więdną.  Psalm 1,1-3 /BE/

Ojcze, wzbudź w nas miłość do Twojego Prawa.

Wzbudź w nas pragnienie, by być prawymi, zgodnie z Twoim Słowem.

Twoje Słowo może nas nasycić i sprawić, że będziemy karmić innych.

Chcemy być jak drzewo, które rodzi dobre owoce.

Chcemy uchwycić się Twej obietnicy:

Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa /Iż 55,10  BT/.

Chcemy, by Twoje Słowo użyźniło nasze dusze, jak deszcz użyźnia glebę.

Pomóż nam wejść z Chrystusem w kolejny rok i iść wraz z Nim każdego dnia.

Niech nasze życie będzie ukazywaniem Twojej miłości, rozsiewaniem woni Chrystusa.

Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi…

/2 Kor 2.14  BW/

 

 

 

Nasi partnerzy