1.5

Lato z Bogiem!

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! /Psalm 103,2/

Dziękujmy Bogu za 70. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziewięć dni wypełnionych po brzegi Ewangelią, Chrystusem, przeżywanie wspólnoty wiary, doświadczanie Bożej łaski, dobroci, wiele niezwykłych spotkań, rozmów, dyskusji, śpiewu, modlitwy – to wszystko zachowamy we wdzięcznych sercach na długo i … niech nasza wdzięczność trwa. Niech wdzięczności towarzyszy radość! Niech z radości rodzi się pokój, szczęście! Pan dobry jest!

A przed nami jeszcze tak wiele. W trzeciej dekadzie lipca Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie, od początku sierpnia „Fajny! obóz młodzieżowy” na Mazurach i „Obóz dla dzieci Z Przyjacielem” w górach. Pod koniec sierpnia Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie…

Zaprawdę, lato pełne będzie spotkań z Bogiem! Prośmy Go o błogosławieństwo w każdym miejscu i w każdym czasie. Prośmy o bezpieczny wypoczynek dla naszych dzieci i dla młodzieży, prośmy o siły i mądrość dla wszystkich organizatorów i opiekunów. Prośmy o bezpieczeństwo w podróży, by wszyscy mogli szczęśliwie dotrzeć na miejsce i wrócić do domu.

Prośmy Boga o błogosławieństwo i ochronę we wszystkich przedsięwzięciach i okolicznościach, pod każdym względem, w każdym aspekcie wydarzeń i spraw.

I dziękując za piękną pogodę w Dzięgielowie, prośmy o podobną w Zelowie, Olsztynku – Waszecie, Zwierzyńcu i Mrągowie!

We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie /List do Filipian 4,6-7/.

KSIĄŻKA NA DZIŚ!

 

 

 

Nasi partnerzy