1.5

Kolorowe Słowo

…niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu

i  niech spożywa jego wyborne owoce…

/Pieśń nad pieśniami 4,16/

Dziękujemy Ci, Boże, za świat pięknych barw.

Za żółcie, złocienie, czerwienie i brązy.

Rozświetlone w słońcu, cieszą nas, zachwycają.

Pobudzają wyobraźnię, rodzą tęsknotę, nadzieję.

Rozkochaj nas, Panie, w swym wielobarwnym Słowie,

w wielogłosie proroków, psalmistów, apostołów!

Zachwyć światłem Prawdy, bezmiarem Miłości

nas i ludzi wokół, by Dobro zwyciężało.

Twe Słowo nie zna granic, rozświetla każdy mrok.

Daje moc by rozkwitać, dojrzewać, owocować.

Dzięki Temu, który przynosi pokój i radość,

i zaprasza na wielką ucztę u stołu wszechświata!

Piękne są lasy, pełne cudnej krasy,

Piękny w polu wiosny kwiat.

Jezus piękniejszy, Jezus wdzięczniejszy;

Serca od smutku zbawia rad.

/Śpiewnik Ewangelicki: Jezu przekrasny nr 799/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy