1.5

Radosny adwent

Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy /Księga Zachariasza 9,9/.

Chryste, wspominamy dziś dzień, w którym przybyłeś do Jerozolimy, by oddać swoje życie w ofierze na krzyżu, jako okup za nasz grzech.

Po trzech dniach wstałeś z martwych, dopełniając dzieła zbawienia.

Dziękujemy za dar nowego życia!

Słowa proroka to także zapowiedź, że przyjdziesz powtórnie, tym razem  jako sprawiedliwy, zwycięski Król królów i Pan panów!

Oczekujemy na Twój powrót z radością, wiedząc, że ten czas się przybliża!

Wszelkie troski, obawy, choroby i przeciwności przeminą.

Marana tha!

Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! /Księga Apokalipsy 22,20/.

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy