1.5

Bądźmy wdzięczni

Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem /Psalm 100,2/.

Sierpień już dojrzał, jak zboża. Nadchodzi czas podsumowań akcji letnich.

Bądźmy wdzięczni Bogu za lipcowy Tydzień Ewangelizacyjny „Dzięgielów 2020 online”. Ufajmy, że ciąg dalszy nastąpi!

Dziękujmy Bogu za ochronę i pomoc w prowadzeniu  obozów  „Młodzi#naWypasie” dla nastolatków i  „Lato na łące” dla dzieci.

Jesteśmy wdzięczni za pomoc wszystkim wolontariuszom, rodzicom, osobom wspierającym nas modlitwą, finansami, pomysłami!

W innej niż zwykle formie… spotykaliśmy się. Z przyjaciółmi i z Panem Bogiem!

Psalm setny wyraża wdzięczność Bogu za jego dobroć i łaskawość. Możemy dołączyć do psalmisty i wołać:

Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością (…)

Albowiem dobry jest Pan; na wieki trwa łaska jego,

A wierność jego z pokolenia w pokolenie

/Psalm 100, 1.2.5/

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy