1.5

Bóg jest wierny

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu

/Ps 34,19/

Te słowa Dawida, z najczęściej w tym roku cytowanego Psalmu 34. niosą pociechę, budzą nadzieję na lepsze jutro.

Martwimy się z powodu pożaru w misyjnym szpitalu w Asuanie, gdzie od kliku lat pracuje Ania Pinkas. Wraz z Lidzią Żur przeżywamy dramat rodzin z Pobe Mengao, które musiały opuścić swoje domy, uchodzić, tułać się, uciekać przed terrorystami.

O trudnych doświadczeniach i obecnej sytuacji w Afryce Ania i Lidzia piszą w swoich blogach, które znajdziecie na www.cme.org.pl w zakładce „O nas”.

Modlimy się o poprawę sytuacji i prosimy, módlcie się wraz z nami.

Wierzymy, że wierny Bóg, zgodnie z obietnicą, jest blisko utrapionych na duchu.

W Psalmie czytamy dalej: Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich /Ps 34,20/.

Uchwyćmy się wiarą tych słów, wyglądajmy dnia, gdy wraz z psalmistą będziemy mogli śpiewać:

Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich  /Ps 34,5/.

 

 

 

 

Nasi partnerzy