1.5

Kurs powstał z myślą o absolwentach Kursów Duszpasterskich organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji  i jest przeznaczony dla osób, które zajmują się, bądź chcą zajmować się szeroko rozumianą pomocą drugiej osobie, w szczególności  duszpasterstwem.

Celem kursu jest umożliwienie absolwentom dalszego kształcenia w duszpasterstwie poprzez aktualizację umiejętności i kompetencji nabytych na  kursach oraz kontynuację ich rozwoju. W przypadku osób po Kursie podstawowym jest okazją do podtrzymania i rozwinięcia kompetencji przed rozpoczęciem Kursu Duszpasterskiego dla zaawansowanych.

Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych, czyli 1/3 wymiaru godzin Kursu certyfikowanego przez TPiPP. Praca na kursie odbywa się w formule dobrze znanej absolwentom i obejmuje pracę na protokołach rozmów, pracę nad osobistym rozwojem siebie jako duszpasterza oraz nad różnymi aspektami duszpasterstwa, w zależności od potrzeb uczestników.

Praca odbywać  się będzie  w grupie  5–8 osób w trakcie 4 zjazdów po 12 godzin (zajęcia piątek – sobota), średnio raz na 1,5–2 miesiące.
Miejsce: Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

Koszt całego Kursu wynosi 800 zł.

Kurs poprowadzi Urszula Broda, superwizor TPiPP, doradca psychologiczno-pastoralny, coach.

Warunki przyjęcia:

  • ukończenie co najmniej Kursu Duszpasterskiego podstawowego,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą mailową na adres cme@cme.org.pl,
  • wpłata zaliczki.

Zgłoszenie jest ważne tylko  z wpłatą zaliczki w wysokości 200 zł na konto organizatora:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn  81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem  Kurs Update – przedpłata. Pozostałe 600 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.


Nasi partnerzy