Działalność ewangelizacyjna

Dział ewangelizacyjny zajmuje się szeroko pojętą pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Kościele luterańskim na terenie całej Polski. Do jego zadań należy:
  • przygotowanie i prowadzenie rekolekcji pasyjnych i adwentowych w parafiach,
  • organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży,
  • przygotowanie programu i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i Mrągowie,
  • przygotowanie materiałów i prowadzenie spotkań z nauczycielami szkółek niedzielnych,
  • koordynowanie półkolonii z angielskim,
  • prowadzenie szkoleń dla młodzieży,
  • odwiedzanie grup młodzieżowych i kontakt z liderami,
  • organizowanie imprez młodzieżowych,
  • prowadzenie spotkań, wykładów, seminariów, godzin biblijnych dla dorosłych (różnych grup, np. kobiet, małżeństw, rodzin),
  • zachęcanie młodzieży i osób dorosłych do zaangażowania się w życie swoich lokalnych społeczności, ale także inwestowanie w poprawę relacji międzyludzkich. 

Kontakt:

Paweł Gumpert - zastępca dyrektora ds. ewangelizacji, pawel.gumpert@cme.org.pl, tel. 603 118 777
Katarzyna Wesner-Macura - animator, katarzyna.macura@cme.org.pl; tel.  691 978 383
Danuta Ostruszka - animator, danuta.ostruszka@cme.org.pl; tel.  665 865 353
Urszula Walaska - animator, urszula.walaska@cme.org.pl; tel.  665 865 353

Zdjęcia

Kontakt

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP