Źródła finansowania


Ze sprawozdaniami finansowymi za każdy rok naszej działalności można zapoznać się w raportach CME.Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP