Wolontariat

Regulamin

REGULAMIN WOLONTARIATU w Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP

Fragmenty niezbędnikaswoistego kodeksu wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji:

Twoje obowiązki
Stając się pełnoprawnym członkiem zespołu, zyskujesz pewne przywileje, ale również bierzesz na siebie określone obowiązki. Zasadniczo nie różnią się one od tych, które przyjmuje na siebie pracownik etatowy.
Podjęcie się wykonywania jakiejś pracy wymaga od Ciebie odpowiedzialnego jej potraktowania, mimo że nie otrzymujesz za nią wynagrodzenia, nie może ona być dla Ciebie mniej ważna. Od Twojej pracy często bowiem zależy wykonanie większego zadania.

W istniejących kodeksach etycznych wolontariusza dużą wagę przywiązuje się do staranności i rzetelności w wykonywaniu pracy wolontariackiej. Zasada ta jest także zapisana w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Ważna jest również współpraca z innymi wolontariuszami oraz niewykorzystywanie swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych.

Podobnie jak praca pozostałych pracowników, praca wolontariacka podlega ocenie osób zarządzających.

Od wolontariusza oczekuje się:
  • sumiennego wykonywania obowiązków,
  • lojalności,
  • otwartości w kontaktach (zadawaniu pytań i rozwiązywaniu problemów),
  • współpracy w zespole.

Od Centrum Misji i Ewangelizacji możesz oczekiwać:
  • przydzielenia zadań zgodnie z jego zdolnościami i oczekiwaniami,
  • wprowadzenia w pracę, zapoznania z misją organizacji,
  • odpowiedniego stanowiska pracy i materiałów niezbędnych do jej wykonania,
  • uznania i partnerskiego traktowania w zespole,
  • zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy,
  • w miarę możliwości – zwrotu kosztów podróży, zapewnienia posiłku.

Święto Wolontariuszy
Organizacja Narodów Zjednoczonych, doceniając pracę wolontariuszy, ustanowiła Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Jest on obchodzony 5 grudnia każdego roku – także w Centrum Misji i Ewangelizacji.

Przekaż 1% dla CME

Rozlicz PIT z PITax.pl

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP