Działalność społeczna

Działalność ta opiera na się na następujących formach pracy:

 • Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
     Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem. więcej
 • Dla uzależnionych i współuzależnionych
     Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Gliwicach. więcej
 • Profilaktyka
  prowadzenie kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych działań bez alkoholu. więcej
 • Punkt Poradnictwa
  doradztwo, pomoc duszpasterska, superwizyjna i mediacje. więcej
 • Streetworking
  praca z dziećmi i młodzieżą gorszych szans. więcej
 • Projekt „Obiady na kółkach”
  docieranie z obiadami do osób starszych i samotnych. więcej

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP