Szkoła Biblijna

"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca". 
List do Hebrajczyków 4,12


Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi.

W ciągu roku szkolnego odbywa się 18 zjazdów w soboty w godz. 8.00–18.00. Nauka trwa dwa lata i obejmuje 350 godzin lekcyjnych (po 45 min.). Więcej zobacz TU.

Szkoła Biblijna to także tworzenie wspólnoty duchowej i modlitewnej, dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do zaangażowania się i służby w Kościele. Czego jeszcze możesz doświadczyć?

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu z piątku na sobotę oraz otrzymania śniadania w sobotę (wliczone w opłatę roczną).

Nie można porównać do innych przeżyć tego, czego możemy doświadczać dzięki Szkole Biblijnej.
Maciej Oczkowski, kierownik Szkoły Biblijnej


Przedmioty
: większość ksiąg Starego i Nowego Testamentu, Wiedza o wyznaniach, Wykłady monograficzne. 
Więcej przeczytasz TU.

Naukę można połączyć z programem Wolontariatu w CME (Centrum Misji i Ewangelizacji).

Warunki przyjęcia:

Wstępna rozmowa kwalifikacyjna
Ukończenie 16 roku życia
Dostarczenie do sekretariatu wypełnionego podania o przyjęcie (pobierz formularz), życiorysu, opinii proboszcza swojej parafii, rekomendacji osoby polecającej, dwóch zdjęć legitymacyjnych. Dokumenty należy dostarczyć do 7 września 2016 r.

Opłata:
Czesne wynosi 1 050 zł za rok, płatne w trzech ratach: 350 zł do 31 października, 350 zł do 31 stycznia, 350 zł do 30 kwietnia. W cenę wliczone są: materiały szkoleniowe, obiady, kawa, herbata i ciasto. Istnieje możliwość noclegu w CME z piątku na sobotę, śniadanie i kolacja wliczone są w opłatę roczną.


Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę poznawania Boga, to wiem, że jest to dobre miejsce dla niego.
Jakub, absolwent


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Rozmowa wstępna: dwa terminy do wyboru - 10 i 24 września 2016 r. w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.


Zobacz i przeczytaj, jak przebiegała inauguracja roku szkolnego w 2015 r. 

* * *

Szkoła Biblijna może spełniać marzenia, porządkować wiedzę, kształtować obraz - tak o Szkole mówią jej absolwenci. Dotychczas to ponad 350 osób.

Historia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie trwa od 1998 roku, ale Szkoła sięga po nowoczesne środki przekazu. Może także objąć Twoją parafię! Możesz u siebie pomóc zorganizować Szkołę Biblijną on-line!
Pobierz, pokaż, przekaż, zachęć innych:
PLAKAT INFORMACYJNE "SZKOŁA BIBLIJNA 2016/2017" format A3 (pdf) (jpg)  
PLAKAT INFORMACYJNE "SZKOŁA BIBLIJNA 2016/2017" format A4 (pdf) (jpg)
ULOTKA "SZKOŁA BIBLIJNA 2016/2017" (pdf)
Reportaż Beaty Zamlewskiej-Pałygi "Szkoła niespodzianek"


* * *

Szkoła Biblijna działa w ramach CENTRUM KSZTAŁCENIA WOLONTARIUSZY, które jest placówką kształcenia ustawicznego prowadzoną przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. CENTRUM prowadzi kursy dokształcające w systemie zaocznym w Dzięgielowie koło Cieszyna oraz wyjazdowym na zaproszenie. Oprócz Szkoły Biblijnej CENTRUM proponuje także:
  • Kurs homiletyczno-liturgiczny przygotowujący do prowadzenia spotkań i studiów biblijnych, rozmyślań i nabożeństw lektorskich oraz do służby ewangelisty
  • Kurs Liderów przygotowujący do prowadzenia grup metodą przywództwa rówieśniczego
  • Kurs Duszpasterski prowadzony według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
  • Warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów grup odwiedzinowych i hospicyjnych

Zdjęcia

Kontakt

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP