1.5

Jak co roku Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje wydarzenia i wyjazdy z myślą o dobrym letnim wypoczynku – bezpiecznym, ciekawym, w czasie którego jest także czas na pogłębienie relacji z Bogiem lub ich nawiązanie. W tym roku proponujemy dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

69. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie  30 czerwca – 8 lipca 2018 r.
W programie: ewangelizacje – Elke Werner, wykłady biblijne: ks. Tim Hinrichs, dr hab. Piotr Lorek, ks. dr Grzegorz Olek, ks. Adam Podżorski oraz spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, seminaria, warsztaty, spektakle teatralne, koncerty.

13. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie  15–21 lipca 2018 r.
W programie m.in. półkolonie dla dzieci, seminaria, wieczorne koncerty. Główny mówca – ks. dr Grzegorz Olek.

20. Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowie  19–26 sierpnia 2018 r.
W programie m.in. spotkania ewangelizacyjne, seminaria, wykłady, koncerty. Główny mówca – ks. Bogdan Wawrzeczko.

Tegoroczne Tygodnie Ewangelizacyjne odbywają się pod hasłem “Pragniesz?”, które nawiązuje do hasła biblijnego roku 2018 – Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia (Obj 21,6).

Nasze letnie propozycje dla dzieci i młodzieży to również:

Obóz “Z Przyjacielem” w Pieckach na Mazurach  23 lipca – 3 sierpnia 2018 r.

Fajny! obóz młodzieżowy  2–11 sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że dzięki funduszowi “Daj dzieciom nadzieję” do 31 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku swoich dzieci. Jednocześnie apelujemy do wszystkich Dobroczyńców, którzy rozumieją potrzebę zapewnienia dzieciom minimum tygodniowego relaksu poza domem rodzinnym, o wpłaty na konto funduszu. W imieniu dzieci i ich rodziców oraz opiekunów serdecznie dziękujemy za pomoc!

Pomóż promować Lato 2018 z CME i rozpowszechniaj:
ulotka_Tygodnie Ewangelizacyjne >>
ulotka_obozy dla dzieci i młodzieży >>
ulotka ogólna >>


Nasi partnerzy