1.5

Jutro rozpoczynamy Tydzień Przygotowawczy do 70. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie.

Nagrania z lat 1985-2008 y dzięgielowskiego Tygodnia Ewangelizacyjnego stały się powszechnie dostępne dzięki inicjatywie biblioteki parafialnej w Skoczowie.

Mamy 10 procent rabatu dla osób, które do 10 lipca zgłoszą swój udział w nowej edycji Kursu Duszpasterskiego w Warszawie.

Nowy Kurs Duszpasterski zaplanowano także w Dzięgielowie.

Nasi partnerzy