Nabór trwa!

Zapraszamy na Kurs Duszpasterski w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej poziom podstawowy i dla zaawansowanych.
Uczestnicy obu poziomów pracują razem w jednej grupie.

Poniżej szczegóły dot. kursu w Warszawie. Jeśli interesuje Cię Dzięgielów, zobacz TU.

Biorąc udział w kursie:

  • rozwiniesz umiejętności komunikacji interpersonalnej
  •  nauczysz się otwartego prowadzenia rozmów
  • dokonasz analizy własnego stylu komunikowania się
  • poznasz słabe i mocne strony swojego sposobu komunikacji w grupie
  • dowiesz się w jaki sposób rozmawiać, by budować i utrzymywać relacje

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?

ODPOWIEDNIE MIEJSCE
Jesteśmy przekonani, że warunki do pracy i nauki są tak samo ważne jak konteksty rozmów z drugim człowiekiem, dlatego zapewniamy kameralne i ciche miejsce do nauki w zielonym sercu Starego Mokotowa.

MAŁA GRUPA
Praca w grupie od 6 do 10 osób daje możliwości do rozwoju i obserwacji procesu kształcenia, dzielenia się własnymi doświadczeniami i emocjami oraz stworzenia atmosfery zaufania, która jest tu niezbędna. Grupa tworzy własną niepowtarzalną dynamikę, a każdy jej uczestnik ma okazję lepiej zrozumieć siebie, swoje reakcje na innych, a także reakcje innych na siebie.

RÓŻNE FORMY PRACY
W trakcie kursu przejdziesz intensywne ćwiczenia interpersonalne w grupie, a pozostały czas przeznaczysz na pracę własną: sporządzanie tzw. protokołów rozmów duszpasterskich, spisywanie fragmentów swojej biografii, lekturę publikacji związanych z komunikacją.

ZGRANI PROWADZĄCY
Grupę poprowadzi małżeństwo: Grzegorz i Bożena Giemzowie, certyfikowani superwizorzy i duszpasterze z wieloletnim doświadczeniem, a także członkowie zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, jak i członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

POŻYTECZNE PRZERWY
Zaplanowaliśmy dla Ciebie półgodzinne przerwy na odpoczynek, zdrowy poczęstunek, wodę, herbatę i kawę – zawsze w czasie każdego zjazdu będziemy poruszać się w formule 30 minut przerwy i 90 minut sesji (jeden blok zajęć).

ZADAJ PYTANIE
Jeżeli masz pytania dotyczące zarówno programu, organizacji itp.,
napisz do nas: warto@cme.org.pl lub zadzwoń pod numer 693 58 24 24

ZOBACZ ULOTKĘ, PODAJ DALEJ >> kd-wa-wa-19-20

Gdzie i kiedy?

W Warszawie przy ulicy Willowej 1 tj. w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej.
Ruszamy 13-14 grudnia 2019 roku.

Kolejne zjazdy:

3-4 stycznia 2020 roku
7-8 lutego
28-29 lutego
13-14 marca
24-25 kwietnia
22-23 maja
19-20 czerwca

Zajęcia odbywają się w piątki od 10.00 do 20.30 i w soboty od 8.00 do 16.00.

ZGŁOŚ SIĘ
Zgłaszając swój udział w kursie, podaj swoje dane: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.

KOSZT
2400 zł, w tym 400 zł wpisowe.
Zgłoszenie należy przesłać mailowo do 30 listopada 2019 r. na adres: warto@cme.org.pl.
Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 400 zł na konto organizatora:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem „KD Warszawa 2019/2020”. Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt). W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej wpisowe nie podlega zwrotowi.

ORGANIZATOR
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www

PARTNERZY
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP www
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce www
Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie www
Zakon Bonifratrów www
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna www


Nasi partnerzy